Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Șef secție contabilitate bugetară; Specialist principal în secţia contabilitate bugetara; Specialist în secţia contabilitate bugetară.
Publicat: 30.05.2018   

A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

funcţiilor publice vacante în cadrul  Direcţiei Finanţe

a Consiliului Raional Leova

 

Informaţia necesară:

  1. Denumirea autorităţii publice: Direcţia Finanţe a Consiliului Raional Leova

2. Sediul autorităţii: or. Leova, str. Independenţii nr.5 biroul 36.

3.Denumirea funcţiei publice vacante:

    Șef secție contabilitate bugetară

    Specialist principal în secţia contabilitate bugetara

    Specialist în secţia contabilitate bugetara.

a) scopul general al funcţiei:

  • Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile in institutiile bugetare si APL  în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

.

b) sarcinile de bază ale funcţiei:

- Organizează şi asigură ţinerea continuă a contabilităţii.

- Supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinaţiei în baza planurilor de finanţare.

- Asigură controlul asupra utilizării corecte şi eficient a mijloacelor financiare.

- Contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului institutiei.

        -  Intocmirea notelor de contabilitate si a borderourilor cumulative a Directiei Finante a Consiliului raional Leova.

 

Cerinţe specifice

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în: finanţe, finanţe şi bănci, finanţe şi asigurări, bănci şi burse de valori, studii în economie;

Experienţă profesională:

staj mimium de experienţă profesională în domeniu la funcșia de:

 Șef secție - 2 ani,  specialist principal -12 luni,  specialist - se acceptă tineri specialişti.

- abilităţi de utilizare a computerului Microsoft Excel.

      Cunoaşterea limbei de stat şi a  limbii ruse la nivel avansat.

      

Candidaţii, în termenul de 20 zile, depun personal dosarul de concurs, care conţine:

a) formularul de participare; b) copia buletinului de identitate; c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională  şi/sau de specializare;   d) copia carnetului de muncă; e) certificatul medical, după caz;    Relaţii la tel.(0263) 2-28-50. Adresa: or. Leova, str. Independenţii nr.5 etajul biroul 36.

 

Termenul de depunere a documentelor –pînă la 28.06.2018

 

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate

întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă

de Specialist în secţia elabiorarea şi administrarea bugetului

  1. Constituţia Republicii Moldova (Monitorul Oficial nr.1 din 12 august 1994).
  2. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 74-75/243 din 11 aprilie 2008);
  3. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008);
  4. Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese (Monitorul Oficial nr.72-75/231 din 13 aprilie 2012).
  5. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr.55-56/249 din 17 martie 2009);

  6.    Legea nr.181  din  25.07.2014  finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale  (Monitorul Oficial nr.223-230/519 din 08 august 2014)

  1. Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial nr.248-253/996 din 19 decembrie 2003)

 

 Alte Funcții vacante

Publicat: 04.06.2019   
Consiliul Raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior (în domeniul planificării bugetului și achizițiilor publice) în cadrul aparatului preşedintelui raionului. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.02.2019   
Consiliul Raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern în cadrul aparatului preşedintelui raionului. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.01.2019   
Direcția Economie Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor a Consiliului Raional Leova anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specilalist în secția construcții și dezvoltarea teritoriului Citeşte mai mult...
Publicat: 12.10.2018   
A N U N Ț DIRECȚIA ECONOMIE DEZVOLTAREA TERITORIULUI ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal (în domeniul economiei). Citeşte mai mult...
Publicat: 06.09.2018   
A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Finanţe a Consiliului Raional Leova Citeşte mai mult...
Publicat: 18.07.2018   
ANUNŢ Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport din subordinea Consiliului raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul SCTTS Citeşte mai mult...
Publicat: 07.06.2018   
ANUNŢ Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport din subordinea Consiliului raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul SCTTS Citeşte mai mult...
Publicat: 30.05.2018   
A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Finanţe a Consiliului Raional Leova Citeşte mai mult...

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90748   Total ieri: 224   Total azi: 69