Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Specialist principal în secţia elaborarea şi administrarea bugetului; Specialist în secţia elaborarea şi administrarea bugetului.
Publicat: 30.05.2018   

A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

funcţiilor publice vacante în cadrul  Direcţiei Finanţe

a Consiliului Raional Leova

 

Informaţia necesară:

1. Denumirea autorităţii publice: Direcţia Finanţe a Consiliului Raional Leova

 

2. Sediul autorităţii: or. Leova, str. Independenţii nr.5 biroul 36.

 

3.Denumirea funcţiei publice vacante:

Specialist principal în secţia elaborarea şi administrarea bugetului.

Specialist în secţia elaborarea şi administrarea bugetului.

 

a) scopul general al funcţiei:

Elaborarea politicilor bugetar-fiscale, precum şi contribuirea la dezvoltarea continuă a planificării multianuale.

b) sarcinile de bază ale funcţiei:

 • elaborarea, prezentarea spre aprobarea şi analiza executarii  a bugetelor locale;
 • asigură întocmirea repartizării pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetului UAT în conformitate cu Regulamentul privind modul de elaborare, aprobare şi modificare a repartizărilor pe luni ale veniturilor şi cheltuielilor bugetelor UAT, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor;
 • analizează devizile de cheltuieli, reţelei statelor şi contingentelor instituţiilor bugetare
 • verificarea corectudinii întocmirii listelor tarifare ale personalului din instituţiile bugetare
 • controlul realizării măsurilor de optimizarea a  cheltuielilor bugetului

Cerinţe specifice

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în: finanţe, finanţe şi bănci, finanţe şi asigurări, bănci şi burse de valori, studii în economie;

 

Experienţă profesională: staj mimium 12 luni de experienţă profesională în domeniu;     

La funcția de specialist - se acceptă tineri specialişti.

- abilităţi de utilizare a computerului Microsoft Excel.

      Cunoaşterea limbei de stat şi a  limbii ruse la nivel avansat.

       La funcţia de specialist se acceptă tineri specialişti.

 

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate

întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă

de Specialist în secţia elabiorarea şi administrarea bugetului

 1. Constituţia Republicii Moldova (Monitorul Oficial nr.1 din 12 august 1994).
 2. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 74-75/243 din 11 aprilie 2008);
 3. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008);
 4. Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese (Monitorul Oficial nr.72-75/231 din 13 aprilie 2012).
 5. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr.55-56/249 din 17 martie 2009);

  6.    Legea nr.181  din  25.07.2014  finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale  (Monitorul Oficial nr.223-230/519 din 08 august 2014)

 1. Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial nr.248-253/996 din 19 decembrie 2003)

 

 Alte Funcții vacante

Publicat: 04.06.2019   
Consiliul Raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior (în domeniul planificării bugetului și achizițiilor publice) în cadrul aparatului preşedintelui raionului. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.02.2019   
Consiliul Raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern în cadrul aparatului preşedintelui raionului. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.01.2019   
Direcția Economie Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor a Consiliului Raional Leova anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specilalist în secția construcții și dezvoltarea teritoriului Citeşte mai mult...
Publicat: 12.10.2018   
A N U N Ț DIRECȚIA ECONOMIE DEZVOLTAREA TERITORIULUI ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal (în domeniul economiei). Citeşte mai mult...
Publicat: 06.09.2018   
A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Finanţe a Consiliului Raional Leova Citeşte mai mult...
Publicat: 18.07.2018   
ANUNŢ Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport din subordinea Consiliului raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul SCTTS Citeşte mai mult...
Publicat: 07.06.2018   
ANUNŢ Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport din subordinea Consiliului raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul SCTTS Citeşte mai mult...
Publicat: 30.05.2018   
A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Finanţe a Consiliului Raional Leova Informaţia necesară: Denumirea autorităţii publice: Direcţia Finanţe a Consiliului Raional Leova Citeşte mai mult...

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90748   Total ieri: 224   Total azi: 69