Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport din subordinea Consiliului raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior.
Publicat: 07.06.2018   

ANUNŢ

 

Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport din subordinea Consiliului raional Leova

                                                                                                           

anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice

 vacante de specialist superior în  cadrul SCTTS

 

Scopul general al funcţiei:

    -   Promovarea și dezvoltarea sistemului de cultură fizică și sport la nivel rational și național.

Sarcinile de bază:

 • Implementarea Planului  de acțiuni a Strategiei de dezvoltare a culturii fizice și sportului din raion pentru anii 2016-2020.
 • Acordarea ajutorului metodic și organizatoric structurilor respective ale organelor de administrare publică locală, asociațiilor nonguvernamentale.
 • Colaborarea cu organizațiile mass-media referitor la reflectarea promtă și competența evenimentelor sportive desfășurate în raion.
 • Susținerea și promovarea tinerilor sportivi de performanță din raion.
 • Organizarea și desfășurarea activităților cultural-sportive de nivel raional, republican și internațional.
 • Implementarea Planului de Acțiuni și a Strategiei de dezvoltare a sectorului tineret pentru anii 2015-2020.
 • Acordarea ajutorului metodic și organizatoric structurilor respective ale organelor de administrare publică locală, asociațiilor non-guvernamentale de tineret și copii.

 

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

     -   deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

     -   cunoașterea limbii de stat la nivel avansat și  limbii ruse la nivel de comunicare citit/scris/vorbit;
     -   are capacitate deplină de exerciţiu; 
     -   nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
     -   are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
     -   în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i s-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    -  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

    -  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă,  în domeniul Sport,  Administrație Publică, sau alte studii superioare de licentă relevante.

 

Vechime în domeniu: 6 luni

 

 

Cunoştinţe:

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice;

Abilități de cunoaștere a calculatorului;

Cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională: citit/scris/vorbit; Cunoaşterea limbii ruse : citit/scris/vorbit/.

Abilităţi:

Lucrul în echipă, elaborarea documentelor, instruirea continuă, mobilizare în activitate, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente

Respect faţă de oameni; incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune dosarul pentru concurs personal/prin poştă/prin e-mail. Dosarul urmează să conţină:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a concursurilor de perfecţionare profesională şi sau/de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. declrația pe propria răspundere:
 6. cazierul judiciar

Bibliografia concursului:

 

- Constituţia Republicii Moldova

- Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

    -    Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

 

Acte normative în domeniul specialitate:

    -   Legea nr.215 din 29.07.2016 cu privire la tineret  

    -   Legea nr.330 din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică și sport       

 

Actele necesare pentru participare la concurs pot fi depuse pînă la data de:                  

25 iunie 2018 ora 17.00.

Contacte: tel: (0263)24640;

E-mail: sectiaculturaleova@gmail.com

Adresa poștală: or. Leova str. Ștefan cel Mare, 61

Persoană de contact: Suruc Mihail

 Alte Funcții vacante

Publicat: 04.06.2019   
Consiliul Raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior (în domeniul planificării bugetului și achizițiilor publice) în cadrul aparatului preşedintelui raionului. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.02.2019   
Consiliul Raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern în cadrul aparatului preşedintelui raionului. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.01.2019   
Direcția Economie Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor a Consiliului Raional Leova anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specilalist în secția construcții și dezvoltarea teritoriului Citeşte mai mult...
Publicat: 12.10.2018   
A N U N Ț DIRECȚIA ECONOMIE DEZVOLTAREA TERITORIULUI ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal (în domeniul economiei). Citeşte mai mult...
Publicat: 06.09.2018   
A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Finanţe a Consiliului Raional Leova Citeşte mai mult...
Publicat: 18.07.2018   
ANUNŢ Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport din subordinea Consiliului raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul SCTTS Citeşte mai mult...
Publicat: 30.05.2018   
A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Finanţe a Consiliului Raional Leova Informaţia necesară: Denumirea autorităţii publice: Direcţia Finanţe a Consiliului Raional Leova Citeşte mai mult...
Publicat: 30.05.2018   
A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Finanţe a Consiliului Raional Leova Citeşte mai mult...

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90736   Total ieri: 224   Total azi: 57