Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
DIRECȚIA ECONOMIE DEZVOLTAREA TERITORIULUI ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal (în domeniul economiei).
Publicat: 12.10.2018   

A N U N Ț

DIRECȚIA ECONOMIE DEZVOLTAREA TERITORIULUI ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR

anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal  (în domeniul economiei)

Scopul general al funcției:

- Promovarea politicii de stat la nivel raional în domeniul economico-social prin efectuarea analizelor și prognozelor economice. Consolidarea capacităților APL de nivelul I și II, ale comunătăților din raion în vederea dezvoltării economice dirabile.

Sarcinile de bază:

- Organizarea soluționării eficiente a problemelor în domeniul analiză și prognoză în raion.

- Organizarea elaborării și implementării strategiilor, programelor, direcțiilor prioritare și de perspectivă și planurilor de dezvoltare social-economice a raionului.

- Monitorizarea situației generale a dezvoltării social-economice în raion.

- Promovarea politicii statutului cu privire la comerțul interior și promovarea exportului.

- Elaborarea rapoartelor, informațiilor și proiectelor de decizii privind dezvoltarea social-economică a raionului.

Condiții de participare la concurs:

   Condiții de bază:

-  deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

-   cunoașterea limbii de stat la nivel avansat și  limbii ruse la nivel de comunicare;
-   are capacitate deplină de exerciţiu; 
-   nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
-   are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
-   în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i s-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
-  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   Cerințe specifice:

Studii :  Superioare, de licenţă  în domeniul Economiei, Administrație Publică, sau alte studii superioare de licență relevante .

Vechimea în domeniu:  1 an experiență profesională în domeniu.

  Cunoştinţe:

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice;

Abilități de cunoaștere a calculatorului;

Cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională: citit/scris/vorbit; a limbii ruse : citit/scris/vorbit/;

   Abilităţi:

Lucrul în echipă, elaborarea documentelor, instruirea, motivarea, mobilizarea, soluţionarea problemelor, comunicarea eficientă.

  Atitudini/Comportamente: 

Respect faţă de oameni; incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

     Persoanele interesate pot depune dosarul pentru concurs personal/prin poştă/prin e-mail. Dosarul urmează să conţină:

 1. formularul de participare;

 2. copia buletinului de identitate;

 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/ sau de specializare;

 4. copia carnetului de muncă;

 5. cazierul judiciar;

 6. declarația pe propria răspundere;

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public;

 • Legea nr.158 din 04.07. 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

 • Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

 • Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

 • Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare.

Acte normative în domeniul administrației publice

 • Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală.

 • Legea nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

Acte normative în domeniul de specialitate

 • Legea Republicii Moldova nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior.

 • Legea Republicii Moldova nr.135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată.

 • Legea Republicii Moldova nr.131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice.

      -   Legea Republicii Moldova nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.

    

     Actele necesare pentru participare la concurs pot fi depuse pînă la data de  26.10.2018 ora 17.00               

    Contacte: tel: (0263) 22190;

   Adresa poştală: or. Leova str. Independenţei, 5

  Persoană de contact: Condrea Ilie

 

 

 

 Alte Funcții vacante

Publicat: 04.06.2019   
Consiliul Raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior (în domeniul planificării bugetului și achizițiilor publice) în cadrul aparatului preşedintelui raionului. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.02.2019   
Consiliul Raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern în cadrul aparatului preşedintelui raionului. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.01.2019   
Direcția Economie Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor a Consiliului Raional Leova anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specilalist în secția construcții și dezvoltarea teritoriului Citeşte mai mult...
Publicat: 06.09.2018   
A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Finanţe a Consiliului Raional Leova Citeşte mai mult...
Publicat: 18.07.2018   
ANUNŢ Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport din subordinea Consiliului raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul SCTTS Citeşte mai mult...
Publicat: 07.06.2018   
ANUNŢ Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport din subordinea Consiliului raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul SCTTS Citeşte mai mult...
Publicat: 30.05.2018   
A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Finanţe a Consiliului Raional Leova Informaţia necesară: Denumirea autorităţii publice: Direcţia Finanţe a Consiliului Raional Leova Citeşte mai mult...
Publicat: 30.05.2018   
A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Finanţe a Consiliului Raional Leova Citeşte mai mult...

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90731   Total ieri: 224   Total azi: 52