Prima pagină  »  Proiecte investiționale  »  Proiecte în derulare
Proiecte în derulare
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE AFACERI PRIN CONECTAREA LOCALITĂȚILOR ȘI A DRUMURILOR LOCALE DE PE CORIDORUL 20-RD SUD, R34 - SÂRMA - TOMAI - -SĂRĂTENI - HÂRTOP - LA REȚEAUA DE DRUMURI NAȚIONALE R3
Publicat: 22.09.2017   

Denumire proiect DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE AFACERI PRIN CONECTAREA LOCALITĂȚILOR ȘI A DRUMURILOR LOCALE DE PE CORIDORUL 20-RD SUD, R34 - SÂRMA - TOMAI - -SĂRĂTENI - HÂRTOP - LA REȚEAUA DE DRUMURI NAȚIONALE R3
Data de start și finalizare 01.02.2017 -
Domeniu Măsura 1.2: Modernizarea și dezvoltarea traseelor de acces, infrastructurii rutiere și conexiunilor internaționale.
Susținute și Finanțate din sursele FNDR
Stadiul de realizare proiect În derulare
Aplicantul Primăria Hârtop, raionul Cimișlia
Parteneri

Primăriile Albina și Valea Perjei din raionul Cimișlia

Relevanța și impactul regional al proiectului

Necesitatea implementării acestui proiect este mai mult decît primordială, deoarece zona economică Hîrtop – Mereni este specializată în agricultură și industrie agricolă, astfel economia regiunii este dependentă de buna funcționare a transporturilor și rețelelor de drumuri pentru acces la piețele de desfacere.

Implementarea proiectului dat va soluționa necesitățile și dificultățile atestate în coridorul 20 - RD Sud, R- 34 Sîrma - Tomai - Sărăteni - Hîrtop – R3, și anume pe sectorul de drum din com. Hîrtop.

De asemenea, implementarea proiectului va contribui direct la îmbunătățirea infrastructurii rutiere din regiune, deoarece reparația porțiunii de drum va oferi posibilitatea de a îmbunătăți drumul de acces în zona economică Hîrtop – Mereni. La momentul dat această porțiune de drum este un drum improvizat de cîmp. Acest drum reprezintă o conexiune unică între comunități și serviciile de urgență, care deseori în condiții meteo nefavorabile, împiedică accesul către localitățile respective.

Dintre cele mai semnificative necesități și dificultăți identificate sunt:

- Calitatea proastă a drumului de pe această porțiune a coridorului R 20 – RD Sud are un efect negativ asupra securității circulației rutiere

 - Existența posibilităților de a circula liber și cu costuri minime între localitățile din regiune;

- Starea dezastruoasă a drumului are un impact nefast asupra mediului înconjurător;

- Asigurarea accesului la infrastructura de transport și servicii de transport de calitate;

- Asigurarea accesului rapid al serviciilor de urgență spre localitățile din regiune (serviciile medicale de urgen

 Avantajele proiectului și ale activităților propuse pentru satisfacerea nevoilor/ necesităților și depășirea dificultăților/ vizate.

-  va contribui la ridicarea potențialului economic al localităților vizate în proiect;

-  impact pozitiv asupra fluxurilor de investiţii în regiune

-  contribuie la dezvoltarea infrastructurii de transport în microregiune, implicit în raion şi regiune;

-  este elaborată toată documentația tehnică;

-  gradul de pregătire a proiectului permite demararea imediată a procedurii de achiziții publice;

-  solicitantul dispune de toate autorizațiile;

-  permite un acces mai ușor al locuitorilor la serviciile publice;

-  va contribui la creșterea accesului la studii a copiilor din s. Mereni la gimnaziul din s. Hîrtop.

-  oferă posibilitatea de-a organiza relații de piață;

 

-  reparația porțiunii de drum va aduce sistemul rutier la parametri tehnici corespunzători categoriei de drum.

Beneficiarii finali ai proiectului / grupurile țintă

Necesitatea implementării acestui proiect este mai mult decît primordială, deoarece zona economică Hîrtop – Mereni este specializată în agricultură și industrie agricolă, astfel economia regiunii este dependentă de buna funcționare a transporturilor și rețelelor de drumuri pentru acces la piețele de desfacere.

Implementarea proiectului dat va soluționa necesitățile și dificultățile atestate în coridorul 20 - RD Sud, R- 34 Sîrma - Tomai - Sărăteni - Hîrtop – R3, și anume pe sectorul de drum din com. Hîrtop.

De asemenea, implementarea proiectului va contribui direct la îmbunătățirea infrastructurii rutiere din regiune, deoarece reparația porțiunii de drum va oferi posibilitatea de a îmbunătăți drumul de acces în zona economică Hîrtop – Mereni. La momentul dat această porțiune de drum este un drum improvizat de cîmp. Acest drum reprezintă o conexiune unică între comunități și serviciile de urgență, care deseori în condiții meteo nefavorabile, împiedică accesul către localitățile respective.

Dintre cele mai semnificative necesități și dificultăți identificate sunt:

- Calitatea proastă a drumului de pe această porțiune a coridorului R 20 – RD Sud are un efect negativ asupra securității circulației rutiere

 - Existența posibilităților de a circula liber și cu costuri minime între localitățile din regiune;

- Starea dezastruoasă a drumului are un impact nefast asupra mediului înconjurător;

- Asigurarea accesului la infrastructura de transport și servicii de transport de calitate;

- Asigurarea accesului rapid al serviciilor de urgență spre localitățile din regiune (serviciile medicale de urgen

 Avantajele proiectului și ale activităților propuse pentru satisfacerea nevoilor/ necesităților și depășirea dificultăților/ vizate.

-  va contribui la ridicarea potențialului economic al localităților vizate în proiect;

-  impact pozitiv asupra fluxurilor de investiţii în regiune

-  contribuie la dezvoltarea infrastructurii de transport în microregiune, implicit în raion şi regiune;

-  este elaborată toată documentația tehnică;

-  gradul de pregătire a proiectului permite demararea imediată a procedurii de achiziții publice;

-  solicitantul dispune de toate autorizațiile;

-  permite un acces mai ușor al locuitorilor la serviciile publice;

-  va contribui la creșterea accesului la studii a copiilor din s. Mereni la gimnaziul din s. Hîrtop.

-  oferă posibilitatea de-a organiza relații de piață;

 

-  reparația porțiunii de drum va aduce sistemul rutier la parametri tehnici corespunzători categoriei de drum.

Produsele proiectului

- 3,1 km de drum construit Hârtop - Mereni;

- 2,5 km de drum reabilitat din centrul comunei Hîrtop până la rețeaua de drum național R3;

- 2–4 locuri de muncă permanente nou-create (pentru întreţinerea drumului construit).

Obiectivele proiectului

Asigurarea unei conectivități durabile între localitățile cu potențial economic avansat din Regiunea de Dezvoltare Sud.

- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere din regiune, prin construcția a 3,1 km de drum de acces către zona economică Hîrtop - Mereni;

- Reabilitarea unei porțiuni de drum de 2,5 km din coridorul 20 RD Sud, R 34 –Sîrma– Tomai–Sărăteniă–Hîrtop – R3, din centrul s. Hîrtop pînă la rețeau de drum național R3.

Valoarea totală a proiectului

Durata proiectului: 24 luni

Bugetul proiectului: 45 066 000 lei lei

Suma aprobată din FNDR: 45 066 000 lei

Contribuția proprie: 0,00 lei

Suma alocată pentru anul 2017: 4 682 387,69 lei

 Alte Proiecte în derulare


LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90738   Total ieri: 374   Total azi: 59