Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Concursul raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii – 2017”.
Publicat: 02.07.2018   

         În Republica Moldova sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii este considerat „Coloana vertebrală a economiei” ori „Catalizatorul creșterii economice a țării”  din care considerent de mai mulți ani se acordă o atenție deosebită susținerii și dezvoltării acestui sector. Au fost adoptate un șir de Legi și Hotărîri de Guvernul Republicii Moldova în această privință, printre acestea fiind:

 1. A fost aprobată Legea nr. 179 din 21.07.2016 „Cu privire la întreprinderile mici și mijlocii”.
 2. A fost adoptată Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.250 din 09.03.2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii” cu modificările operate prin Hotărîrea Guvernului nr.1279 din 25.11.2016.
 3. S-a instituit Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, menirea căreia este susținerea dezvoltării Întreprinderilor Mici și Mijlocii.
 4. S-au creat incubatoare de afaceri.

La rîndul său și Consiliul raional Leova întreprinde un șir de măsuri și acțiuni menite să contribuie la susținerea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, printre acestea fiind:

 • Prin Decizia Consiliului raional Leova Nr. 2.4 din 21.04.2015 a fost constituit Fondul pentru susținerea antreprenoriatului și dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii.
 • A fost adoptată Decizia Nr. 1.7 din 15.02.2018 privind Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului  „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”.
 • Prin Decizia Nr. 3.8 din 17.05.2018 a fost aprobat „Planul de acțiuni pentru anii 2014-2020 privind implementarea Strategiei de Dezvoltare a sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii”.
 • În fiecare an Consiliul raional Leova achită cheltuielile de închiriere a spațiului pentru agenții economici din raion participanți la expoziția „Fabricat în Moldova” și acoperă cheltuielile de transport.
 • Anul acesta Consiliul raional Leova a fost co-organizator a Forumului Internațional de Afaceri din Cahul, achitînd cheltuielile de participre și transport a agenților economici participanți la acest eveniment în sumă de 15.000 lei.
 •  Anual organizează Concursul raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii” din raional Leova.

     Și în acest an, de către Consiliul raional Leova a fost organizat Concursul raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii al anului 2017” din raionul Leova.  

        Din cele 10 nominalizații anunțate pentru concurs, agenții economici au participat doar la 7 nominații .

Au depus cereri de participare pentru concursul raional „Cel mai bun antreprenor a anului 2017” – 16 agenți economici.

Comisia raională a selectat învingătorii concursului după următoarele criterii:

 • Creșterea numărului angajaților în perioada supusă analizei comparative cu anul 2016.
 • Salariul mediu lunar a unui salariat.
 • Cifra de afaceri/Volumul producţiei fabricate şi/sau al lucrărilor realizate, şi/sau al serviciilor prestate, şi/sau al produselor comercializate.
 • Volumul vînzărilor.
 • Profitul și pierderea netă.
 • Suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul consolidat.
 • Suma defalcărilor în bugetul asigurărilor sociale şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
 • Volumul cheltuielilor direcționate la soluționarea problemelor din localitate.

În urma evaluării au fost desemnați 13 învingători.

       La data de 29.06.2018, în cadrul Restaurantului „Prut” din or.Leova, Consiliul raional Leova, a desfășurat totalizarea Concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii al ajnului 2017” din raionul Leova.

       La eveniment  au participat:

 • Conducerea Raionului Leova.
 • Reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, filiala Hâncești.
 • Șefii Direcțiilor și Secțiilor subordonate Consiliului raional Leova.
 • Agenții economici participanți la Concursul raional.
 • Membrii comisiei raionale de concurs.
 • Agenți economici din diferite domenii de activitate din raionul Leova.

În cadrul acestui eveniment au fost premiați participanții Concursului raional, după cum urmează:

 

Nominalizarea: „Cel mai bun antreprenor în sfera de producție”:

 1. Locul I – a fost  acordat agentului economic  „Ansivi-Lux” S.R.L.

Conducătorului întreprinderii Domnului Vitalie Buimestru i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 1000 lei.

 1. Locul II -  a fost  acordat agentului economic „Izoterm Service” S.R.L.

Conducătorului întreprinderii Domnului Ruslan Diacenco  i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 750 lei.

 

Nominalizarea: „Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului”:

 1. Locul I – a fost acordat agentului economic  G.Ț. „Capmaru Iurie Ghenadie”.

Conducătorului întreprinderii Domnului Iurie Capmaru i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 1000 lei.

 1. Locul II – a fost  acordat agentului economic Î.I. „Prițcan Olga”.

Conducătorului întreprinderii Doamnei Olga Prițcan i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 750 lei.

 

Nominalizarea: „Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii”:

 1. Locul I -  a fost  acordat Domnului Baran Ștefan.

Domnului Ștefan Baran i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 1000 lei

 1. Locul II – a fost  acordat agentului economic „Connection Technology” S.R.L.

Conducătorului întreprinderii Domnului Igor Lupu i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 750 lei.

 1. Diplomă de participare -  la Concursul raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii – 2017”, la nominalizarea „Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii” i s-a  acordat Doamnei Elena Sârbu, Conducătorul întreprinderii: „Oledis - Rapid” S.R.L.
 2. Diplomă de participare -  la Concursul raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii – 2017”, la nominalizarea „Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii” i s-a acordat Domnului Ruslan Diacenco, Conducătorul întreprinderii: „Izoterm Service” S.R.L.

 

Nominalizarea: „Cel mai bun antreprenor – exportator”:

 1. Locul I – a fost  acordat agentului economic „AmeldarMG” S.R.L.

Conducătorului întreprinderii Domnului Mihail Gonța i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 1000 lei.

2. Diplomă de participare -  la Concursul raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii – 2017”, la nominalizarea „Cel mai bun antreprenor - exportator” i s-a acordat Doamnei Ana Mișcenco, Conducătorul:  Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara”.

 

Nominalizarea: „Cel mai bun antreprenor – inovator”:

 1. Locul I – a fost acordat agentului economic „Fruct – Agroprut ” S.R.L.

Conducătorului întreprinderii Domnului Ion Barancean i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 1000 lei.

 1. Locul II – a fost acordat agentului economic CAP „Lorex Agro”.

Conducătorului întreprinderii Domnului Nicolae Tomșa i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 750 lei.

 

Nominalizarea: „Cel mai tînăr antreprenor”:

 1. Locul I – a fost acordat agentului economic G.Ț. „Gheorghiu Iurie Iurie”.

Conducătorului întreprinderii Domnului Iurie Gheorghiu i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 1000 lei.

 1. Locul II – a fost acordat agentului economic „Ansivi Lux” S.R.L.

Conducătorului întreprinderii Domnului Vitalie Buimestru i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 750 lei.

 1. Diplomă de participare -  la Concursul raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii – 2017”, la nominalizarea „Cel mai tînăr antreprenor” i s-a acordat Domnului Gheorghe Moisa, Conducătorul întreprinderii: G.Ț. „Moisa Gheorghe Emilian”.

 

Nominalizarea: „Cel mai bun antreprenor-femeie”:

 1. Locul I – a fost acordat agentului economic  G.Ț. „Cașu Stepanida Ion”.

Conducătorului întreprinderii Doamnei Stepanida Cașu i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 1000 lei.

 1. Locul II – a fost acordat agentului economic „Gumagro & Co” S.R.L.

Conducătorului întreprinderii Doamnei Ala Gumanița i s-a acordat o Diplomă și un premiu bănesc în mărime de 750 lei.

 1. Diplomă de participare -  la Concursul raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii – 2017”, la nominalizarea „Cel mai bun antreprenor - femeie” i s-a acordat Doamnei Rodica Șestacovschi, Conducătorul întreprinderii: „Andrearoza” S.R.L.

 

Rezultatele concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii – 2017”, vor fi prezentate Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru petrecerea și organizarea la nivel național a Concursului republican „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”.
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 22.02.2019   
În conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2019, la data de 21.02.2019, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.02.2019   
La data de 17 februarie, sala sportivă a Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” din or.Leova s-a desfășurat Turneul Regional la Volei în memoria regretatului sportiv Vladimir Rogojin, organizat de Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova în parteneriat cu Consiliul Raional Leova și Asociația Obștească a veteranilor și pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2019   
La data de 15 februarie 2019 se implinesc 30 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. Cu această ocazie la 13 februarie în oraşul Leova, în memoria ostaşilor căzuţi, a avut loc acţiunea de comemorare. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.02.2019   
La data de 1 februarie 2019 în incinta Casei de Cultură orășenești Leova, pentru cei care susțin tânăra generaţie să păşească pe drumul formării – educatori, învăţători şi profesori, s-a desfăşurat Concursul Raional ,,Pedagogul Anului - 2019”. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.02.2019   
La data de 5 februarie 2019, în încinta Consiliului raional Leova s-a desfășurat Concursul de atribuire a dreptului de deservire a rutelor regulate de călători din raionului Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.01.2019   
La data de 30 ianuarie 2019, a avut loc ședința comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectul “Construcția apeductului magistral Leova – Iargara”. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2019   
La data de 29.01.2019, în sala mică de ședințe a Consiliului Raional Leova s-a desfășurat ședința de lucru a Consiliului de Sănătate Publică Teritorial Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.01.2019   
La data de 17 ianuarie 2019, efectivul Inspectoratului de Poliție Leova a desfășurat ședința de bilanț a Inspectoratului de Poliție, cu referire la 12 luni de activitate ale anului 2018, care a avut loc în incinta Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.01.2019   
La data de 15 ianuarie 2019, în incinta Bibliotecii Publice Raionale ,,Valeriu Matei” din or. Leova cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, s-a desfășurat GALA PREMIILOR Concursului raional ,,Cel mai bun lucrător din domeniul culturii - 2018”. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.01.2019   
La data de 15 ianuarie 2019, reprezentanţii serviciilor desconcentrate și descentralizate din cadrul raionului Leova, au depus flori la bustul Marelui poet Mihai Eminescu. S-au marcat 169 de ani de la nașterea Luceafărului poeziei Românești. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.12.2018   
În conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015, la data de 20.12.2018, s-a desfășurat şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.12.2018   
Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (CRS/AAC) din Regiunea de Dezvoltare Sud, creată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), s-au întrunit vineri, 14 decembrie, la Leova, în cadrul celei de-a patra ședințe. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.12.2018   
La data de 9 decembrie 2018, în incinta Casei de Cultură orășenești din or. Leova s-a desfășurat ediția a IV- a a Festivalului Regional ,,La o margine de Prut”, organizat de către Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova, în parteneriat cu Consiliul Raional Leova și Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, în cadrul căruia au participat colective de dans popular din Regiunea de Sud a Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.12.2018   
La data de 7 decembrie în incita Bibliotecii Publice Raionale ,,Valeriu Matei” a fost lansată cartea ,,LEOVA – Localități, Oameni, Tradiții”, autor Anatol EREMIA – profesor cercetător, doctor habilitat în filologie. Cartea a fost editată cu suportul financiar a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.12.2018   
În conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2018, la data de 06.12.2018, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova. Conform Dispoziției Președintelui nr. 180 din 26.11.201 Citeşte mai mult...
Publicat: 13.11.2018   
La data de 13.11.2018, în sala mică de ședințe a Consiliului Raional Leova s-a desfășurat ședința de lucru a Consiliului de Sănătate Publică Teritorial Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2018   
La data de 31 octombrie 2018 primarii din raionul Leova au participat la o ședință de lucru organizată în incinta Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.10.2018   
La data de 28 octombrie 2018 satul Borogani raionul Leova a găzduit una dintre cele mai însemnate sărbători naţionale - cea de-a 17-a ediție a Zilei Naționale a Vinului şi a Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare în raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.10.2018   
Astăzi, 26 octombrie 2018, reprezentanții Oficiului teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova au organizat o ședință de instruire în cadrul Primăriei satului Covurlui, unde secretarii consiliilor locale, primarii autorităților publice locale din raionul Leova au fost instruiți referitor la publicarea actelor administrative( dispoziții, decizii, procese-verbale) emise de autorități în procesul de lucrul în ''Registrul de Stat a actelor locale''. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.10.2018   
Schimbările în societate pornesc de la noi și se întorc la noi ,,oamenii" și doar în comun putem schimba societatea. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 390

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 91184   Total ieri: 529   Total azi: 505