Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Întâlnirea Prim-ministrului Pavel Filip și echipei Guvernamentale cu APL și cetățenii raionului Leova.
Publicat: 16.07.2018   

     Determinarea autorităților publice centrale de a se implica activ în soluționarea problemelor din localitățile Republicii a fost reconfirmată  la data de 13.07.2018, în cadrul vizitei Prim-ministrului dl Pavel Filip și a membrilor Cabinetului de miniștri în raionul Leova. Întâlnirea comună dintre echipa guvernamentală și reprezentații APL de nivelul I și II, serviciilor desconcentrate și cetățenii din raionul Leova a avut loc în baza unui schimb de opinii deschise și constructive.

        Președintele raionului Leova dl Ion Gudumac a trecut în revistă o mica descriere a raionului pe domenii separate : agricultură, învățămînt, culturală și domeniul social, dar a și informat despre problemele cele mai stringente ale raionului.

       Premierul dl Pavel Filip a menționat că în cadrul întâlnirii de astăzi ține să afle din primă sursă despre problemele, pe care le au oamenii din raion, pentru a identifica în comun posibilitățile de soluționare a lor. Aceasta este  poziția Guvernului: ne concentrăm pe probleme, să vorbim despre ele și să identificăm soluții”, a spus premierul. Pavel Filip a trecut în revistă principalele reforme ale Guvernului orientate spre îmbunătățirea mediului de afaceri, asigurarea stabilității financiare și reformele în domeniul social, s-a referit și la măsurile luate pentru asigurarea securității frontierelor, prin instituirea controlului comun, inclusiv pe segmentul transnistrean, precum și la asigurarea securității energetice

       Premierul a mai precizat că prin intermediul programului „Drumuri bune pentru Moldova”, în raionul Leova vor fi reabilitați peste 22 km de drum, cu o valoare totală a lucrărilor de peste 36 milioane de lei.

Președintele raionului a abordat problemele cu care se confruntă APL/ cetățenii:

-  construcția podului peste răul Prut în regiunea or. Leova (MD) și s. Bumbăta (RO) ca prioritare în lista proiectelor economice bilaterale Moldova – România prin inițierea unei hotărâri de Guvern comune.   Pavel Filip a menționat că acest subiect va fi discutat la ședința comună a Guvernelor de la Chișinău și București, care va avea loc în timpul apropiat;

-  necesitatea stringentă de reparare în asfalt a drumului regional G99 Leova-Leușeni, care leagă două raioane și două regiuni de dezvoltare cu punctul de trecere a frontierii Leușeni-Albița. Premierul a solicitat includerea acestuia în lista de drumuri prioritare care urmează a fi reconstruite;

-  deservirea necalitativă a rutelor transportului de călători de către agentul economic SA BTA 25;

- instituirea și construcţia   unei  Piețe Agro- Industriale regionale engros  cu capital preponderent al statului  (după modelul polonez), crearea condițiilor optime de depozitare, prelucrare, marketing  și export a produselor din fitotehnie a raionului care  în mediu   e de peste 500 mln. lei anual;

-  subvenționarea anumitor  ramuri sau produse alimentare de interes strategic național;

-  urgentarea trecerii la subvenționarea  per suprafață de teren în volum de 50 % din fondul  național  de subvenționare;

-  protejarea pieței interne  pentru  susținerea producătorului autohton (excesul de produse alimentare din Ucraina, Turcia, România ș.a.);

-  lipsă acută de cadre didactice mai mult ca atât din cele existente peste 30% sunt de vărstă pensionară ; școli mici cu număr mic de copii în clase; cheltuieli nejustificate pentru întreținerea spațiilor școlare neutilizate; impunerea necesității optimizării și restructurării rețelei instituțiilor școlare; deseori se atestă o politizare excesivă în luarea deciziilor de optimizare a instituțiilor de învățămănt;

-  lipsa cadrelor medicale în instituțiile  din raion în proporție de aproximativ 45%, imposibilitatea fondatorului de a planifica surse financiare bugetare pentru întreținerea instituțiilor medicale.

     În cadrul discuțiilor, reprezentanții autorităților locale și cetățenii au mai abordat și alte  probleme, la unele din ele s-a răspuns la moment, la altele urmează să se lucreze și mai apoi se va veni cu soluții.

     Prim-ministrul Pavel Filip, alături de conducătorii instituțiilor ce țin de domeniul  economic  au avut și o întrevedere cu oamenii de afaceri din raionul Leova.

     În debutul întâlnirii Premierul a menţionat despre măsurile deja întreprinse de Guvern în domeniul mediului economic - instituirea moratoriului pe controale, reducerea instituţiilor cu funcţii de control şi a numărului actelor permisive de la 416 la circa 150, dintre care 29 sunt eliberate în cadrul Ghişeului unic, lansat recent. „Este important ca aceste acte să fie oferite în condiţii confortabile, actele vor fi eliberate agenţilor economici la prezentarea unui singur act - buletinul de identitate”, a spus prim-ministrul.

     Totodată, a fost aprobată politica bugetar-fiscală pe o perioadă de trei ani şi a fost perfecţionat Codul muncii. Iar pentru susţinerea tinerilor care lansează afaceri în agricultură vor fi acordate subvenții în avans, anul acesta fiind alocate 45 milioane de lei.

    În cadrul discuţiilor agenţii economici din teritoriu au sesizat autorităţile despre dificultăţile pe care le întâmpină în activitatea lor. Astfel, au fost menţionate: lipsa pieţei interne de desfacere pentru produsele agricole; probleme la curățarea terenurilor agricole neprelucrate; impozitarea excesivă la importul de tehnică agricolă performantă; deficienţe în accesarea granturilor europene; dar şi pierderile înregistrate în urma deconectării agenţilor economici de la energia electrică; acordarea subvențiilor ș.a. Agenții economici din teritoriu au propus: micșorarea procentului la impozitul pe venit; modificarea regulamentului de subvenționare, inclusiv operarea modificărilor de acordare a subvențiilor producătorilor agricoli care cultivă legume în solare cu bază de carcasă lemnoasă; simplificarea procedurii sau a pachetului de documente pentru agenții economici care au mai benificiat de subvenții și care au înregistrate dosare la subvenționare în cadrul Agenției Intervenții și Plăți în Agricultură.

      În cadrul vizitei în raionul Leova, premierul Pavel Filip a vizitat și șantierul de construcție a apeductului magistral Leova-Iargara, care va aproviziona cu apă 28 de localități. Proiectul, în valoare de circa 61 milioane de lei, va contribui la modernizarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă, la prevenirea poluării mediului și la reducerea riscurilor pentru sănătatea populației. Imediat după finalizarea construcției, la apeductul magistral va fi conectată localitatea Iargara, care are circa patru mii de locuitori, iar la cea de-a doua etapă, din surse alocate de către UE, la apeduct vor fi conectate satele Filipeni, Romanovca și Cupcui. Conectarea tuturor localităților este planifică pentru sfârșitul anului 2020.

   Proiectul de construcție a apeductului Leova-Iargara este realizat cu suportul financiar al Guvernului Germaniei, al Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și cu implicarea Consiliului raional Leova. În total, de acces la servicii moderne de alimentare cu apă vor beneficia circa 20 de mii de locuitori din sudul Republicii Moldova.

     În urma discuțiilor duse cu APL, cetățenii, agenții economici Prim-ministrul, dl Pavel Filip a subliniat că Guvernul va analiza fiecare caz în parte, pentru a putea interveni eficient şi a identifica soluțiile optime, în strânsă conlucrare cu administrația locală, iar propunerile constructive expuse de către antreprenori vor fi evaluate, inclusiv pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, pentru elaborarea inițiativelor care ar soluţiona problemele sesizate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 17.12.2018   
Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (CRS/AAC) din Regiunea de Dezvoltare Sud, creată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), s-au întrunit vineri, 14 decembrie, la Leova, în cadrul celei de-a patra ședințe. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.12.2018   
La data de 9 decembrie 2018, în incinta Casei de Cultură orășenești din or. Leova s-a desfășurat ediția a IV- a a Festivalului Regional ,,La o margine de Prut”, organizat de către Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova, în parteneriat cu Consiliul Raional Leova și Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, în cadrul căruia au participat colective de dans popular din Regiunea de Sud a Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.12.2018   
La data de 7 decembrie în incita Bibliotecii Publice Raionale ,,Valeriu Matei” a fost lansată cartea ,,LEOVA – Localități, Oameni, Tradiții”, autor Anatol EREMIA – profesor cercetător, doctor habilitat în filologie. Cartea a fost editată cu suportul financiar a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.12.2018   
În conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2018, la data de 06.12.2018, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova. Conform Dispoziției Președintelui nr. 180 din 26.11.201 Citeşte mai mult...
Publicat: 13.11.2018   
La data de 13.11.2018, în sala mică de ședințe a Consiliului Raional Leova s-a desfășurat ședința de lucru a Consiliului de Sănătate Publică Teritorial Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2018   
La data de 31 octombrie 2018 primarii din raionul Leova au participat la o ședință de lucru organizată în incinta Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.10.2018   
La data de 28 octombrie 2018 satul Borogani raionul Leova a găzduit una dintre cele mai însemnate sărbători naţionale - cea de-a 17-a ediție a Zilei Naționale a Vinului şi a Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare în raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.10.2018   
Astăzi, 26 octombrie 2018, reprezentanții Oficiului teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova au organizat o ședință de instruire în cadrul Primăriei satului Covurlui, unde secretarii consiliilor locale, primarii autorităților publice locale din raionul Leova au fost instruiți referitor la publicarea actelor administrative( dispoziții, decizii, procese-verbale) emise de autorități în procesul de lucrul în ''Registrul de Stat a actelor locale''. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.10.2018   
Schimbările în societate pornesc de la noi și se întorc la noi ,,oamenii" și doar în comun putem schimba societatea. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.10.2018   
Ideea principală a proiectului ,,Migrația și valorile umane" este să definească și să se dezbată probleme de natură socială, de stringentă actualitate, cum ar fi migrația, valorile umane, alegerea carierei, cât și probleme de natură psihologică, cum ar fi agresiunea, hiperactivismul, dizabilitatea la elevii din școli și a găsi soluții pentru a le atenua efectele negative sau a le înlătura. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.10.2018   
La data de 10 octombrie 2018 primarii din raionul Leova au participat la o ședință de lucru organizată în incinta Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.10.2018   
La data 05.10.2018, o zi pastelată dar călduroasă de brumar, în casa de cultură a orașului Leova, s-a desfășurat festivitatea dedicată Zilei Profesionale a lucrătorului din Învățământ, organizată de Direcția Învățământ Leova, la care au fost invitate toate cadrele didactice din raion. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.10.2018   
Am deosebita plăcere de a mă adresa tuturor profesorilor, învăţătorilor şi educatorilor din raionul Leova, Dumneavoastră care, prin natura meseriei, prin devotamentul şi sacrificiul pe care îl manifestaţi zi de zi, contribuiţi la formarea generaţiilor de tineri competitivi şi inteligenţi. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2018   
La data de 23 septembrie 2018, în localitatea Romanovca, raionul Leova, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a “Festivalului raional al colectivelor de teatru”, organizată de Secția Cultură, Tineret și Sport și sub egida Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2018   
Săptămâna Europeană a Sportului este sărbătorită simultan în 23 de țări din Europa și are ca scop promovarea mișcării prin practicarea exercițiului fizic în toate formele lui sub sloganul ,,BEAactiv”, dar și de a încuraja orice persoană să fie activă pe durata acestei săptămâni și să rămână activă pe parcursul întregului an. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.09.2018   
În conformitate cu prevederile art.45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2018, la data de 20.09.2018, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.09.2018   
În cadrul campaniei de salubrizare "Hai Moldova", specialiștii din cadrul Aparatului Președintelui și Direcțiilor Consiliului Raional Leova de comun cu serviciile teritoriale au participat la acțiuni de salubrizare. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.08.2018   
La data de 27 august 2018 Republica Moldova a celebrat 27 de ani de Independență. Cu această ocazie, s-au desfășurat mai multe evenimente. Raionul Leova au fost vizitat de delegații din Republica Belarus și orașul Boldești Scăeni, România. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.08.2018   
Consiliul Raional Leova are deosebita plăcere de a invita locuitorii raionului la evenimentele consacrate consemnării a 27 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.08.2018   
Consiliul Raional Leova are deosebita plăcere de a invita toți locuitorii raionului Leova la evenimentul consacrat ,,Ziua Limbii Noastre". Citeşte mai mult...

1 - 20 din 379

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2018 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 91156   Total ieri: 427   Total azi: 477