Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Întâlnirea Prim-ministrului Pavel Filip și echipei Guvernamentale cu APL și cetățenii raionului Leova.
Publicat: 16.07.2018   

     Determinarea autorităților publice centrale de a se implica activ în soluționarea problemelor din localitățile Republicii a fost reconfirmată  la data de 13.07.2018, în cadrul vizitei Prim-ministrului dl Pavel Filip și a membrilor Cabinetului de miniștri în raionul Leova. Întâlnirea comună dintre echipa guvernamentală și reprezentații APL de nivelul I și II, serviciilor desconcentrate și cetățenii din raionul Leova a avut loc în baza unui schimb de opinii deschise și constructive.

        Președintele raionului Leova dl Ion Gudumac a trecut în revistă o mica descriere a raionului pe domenii separate : agricultură, învățămînt, culturală și domeniul social, dar a și informat despre problemele cele mai stringente ale raionului.

       Premierul dl Pavel Filip a menționat că în cadrul întâlnirii de astăzi ține să afle din primă sursă despre problemele, pe care le au oamenii din raion, pentru a identifica în comun posibilitățile de soluționare a lor. Aceasta este  poziția Guvernului: ne concentrăm pe probleme, să vorbim despre ele și să identificăm soluții”, a spus premierul. Pavel Filip a trecut în revistă principalele reforme ale Guvernului orientate spre îmbunătățirea mediului de afaceri, asigurarea stabilității financiare și reformele în domeniul social, s-a referit și la măsurile luate pentru asigurarea securității frontierelor, prin instituirea controlului comun, inclusiv pe segmentul transnistrean, precum și la asigurarea securității energetice

       Premierul a mai precizat că prin intermediul programului „Drumuri bune pentru Moldova”, în raionul Leova vor fi reabilitați peste 22 km de drum, cu o valoare totală a lucrărilor de peste 36 milioane de lei.

Președintele raionului a abordat problemele cu care se confruntă APL/ cetățenii:

-  construcția podului peste răul Prut în regiunea or. Leova (MD) și s. Bumbăta (RO) ca prioritare în lista proiectelor economice bilaterale Moldova – România prin inițierea unei hotărâri de Guvern comune.   Pavel Filip a menționat că acest subiect va fi discutat la ședința comună a Guvernelor de la Chișinău și București, care va avea loc în timpul apropiat;

-  necesitatea stringentă de reparare în asfalt a drumului regional G99 Leova-Leușeni, care leagă două raioane și două regiuni de dezvoltare cu punctul de trecere a frontierii Leușeni-Albița. Premierul a solicitat includerea acestuia în lista de drumuri prioritare care urmează a fi reconstruite;

-  deservirea necalitativă a rutelor transportului de călători de către agentul economic SA BTA 25;

- instituirea și construcţia   unei  Piețe Agro- Industriale regionale engros  cu capital preponderent al statului  (după modelul polonez), crearea condițiilor optime de depozitare, prelucrare, marketing  și export a produselor din fitotehnie a raionului care  în mediu   e de peste 500 mln. lei anual;

-  subvenționarea anumitor  ramuri sau produse alimentare de interes strategic național;

-  urgentarea trecerii la subvenționarea  per suprafață de teren în volum de 50 % din fondul  național  de subvenționare;

-  protejarea pieței interne  pentru  susținerea producătorului autohton (excesul de produse alimentare din Ucraina, Turcia, România ș.a.);

-  lipsă acută de cadre didactice mai mult ca atât din cele existente peste 30% sunt de vărstă pensionară ; școli mici cu număr mic de copii în clase; cheltuieli nejustificate pentru întreținerea spațiilor școlare neutilizate; impunerea necesității optimizării și restructurării rețelei instituțiilor școlare; deseori se atestă o politizare excesivă în luarea deciziilor de optimizare a instituțiilor de învățămănt;

-  lipsa cadrelor medicale în instituțiile  din raion în proporție de aproximativ 45%, imposibilitatea fondatorului de a planifica surse financiare bugetare pentru întreținerea instituțiilor medicale.

     În cadrul discuțiilor, reprezentanții autorităților locale și cetățenii au mai abordat și alte  probleme, la unele din ele s-a răspuns la moment, la altele urmează să se lucreze și mai apoi se va veni cu soluții.

     Prim-ministrul Pavel Filip, alături de conducătorii instituțiilor ce țin de domeniul  economic  au avut și o întrevedere cu oamenii de afaceri din raionul Leova.

     În debutul întâlnirii Premierul a menţionat despre măsurile deja întreprinse de Guvern în domeniul mediului economic - instituirea moratoriului pe controale, reducerea instituţiilor cu funcţii de control şi a numărului actelor permisive de la 416 la circa 150, dintre care 29 sunt eliberate în cadrul Ghişeului unic, lansat recent. „Este important ca aceste acte să fie oferite în condiţii confortabile, actele vor fi eliberate agenţilor economici la prezentarea unui singur act - buletinul de identitate”, a spus prim-ministrul.

     Totodată, a fost aprobată politica bugetar-fiscală pe o perioadă de trei ani şi a fost perfecţionat Codul muncii. Iar pentru susţinerea tinerilor care lansează afaceri în agricultură vor fi acordate subvenții în avans, anul acesta fiind alocate 45 milioane de lei.

    În cadrul discuţiilor agenţii economici din teritoriu au sesizat autorităţile despre dificultăţile pe care le întâmpină în activitatea lor. Astfel, au fost menţionate: lipsa pieţei interne de desfacere pentru produsele agricole; probleme la curățarea terenurilor agricole neprelucrate; impozitarea excesivă la importul de tehnică agricolă performantă; deficienţe în accesarea granturilor europene; dar şi pierderile înregistrate în urma deconectării agenţilor economici de la energia electrică; acordarea subvențiilor ș.a. Agenții economici din teritoriu au propus: micșorarea procentului la impozitul pe venit; modificarea regulamentului de subvenționare, inclusiv operarea modificărilor de acordare a subvențiilor producătorilor agricoli care cultivă legume în solare cu bază de carcasă lemnoasă; simplificarea procedurii sau a pachetului de documente pentru agenții economici care au mai benificiat de subvenții și care au înregistrate dosare la subvenționare în cadrul Agenției Intervenții și Plăți în Agricultură.

      În cadrul vizitei în raionul Leova, premierul Pavel Filip a vizitat și șantierul de construcție a apeductului magistral Leova-Iargara, care va aproviziona cu apă 28 de localități. Proiectul, în valoare de circa 61 milioane de lei, va contribui la modernizarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă, la prevenirea poluării mediului și la reducerea riscurilor pentru sănătatea populației. Imediat după finalizarea construcției, la apeductul magistral va fi conectată localitatea Iargara, care are circa patru mii de locuitori, iar la cea de-a doua etapă, din surse alocate de către UE, la apeduct vor fi conectate satele Filipeni, Romanovca și Cupcui. Conectarea tuturor localităților este planifică pentru sfârșitul anului 2020.

   Proiectul de construcție a apeductului Leova-Iargara este realizat cu suportul financiar al Guvernului Germaniei, al Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și cu implicarea Consiliului raional Leova. În total, de acces la servicii moderne de alimentare cu apă vor beneficia circa 20 de mii de locuitori din sudul Republicii Moldova.

     În urma discuțiilor duse cu APL, cetățenii, agenții economici Prim-ministrul, dl Pavel Filip a subliniat că Guvernul va analiza fiecare caz în parte, pentru a putea interveni eficient şi a identifica soluțiile optime, în strânsă conlucrare cu administrația locală, iar propunerile constructive expuse de către antreprenori vor fi evaluate, inclusiv pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, pentru elaborarea inițiativelor care ar soluţiona problemele sesizate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 20.05.2019   
La data de 18 mai 2019, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Leova, întreprinderea ,,EUROALUN” SRL în parteniriat cu Asociația de profesioniști Techno Progressus(Europa) și Federația Națională a Fermierilor din Moldova cu suportul Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru au organizat un seminar cu tematica ,,Cultura Alunului în Republica Moldova - Afacere pentru 3 Generații”. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.05.2019   
La data de 18 mai, pe stadionul orășenesc Leova s-au desfășurat acțiuni cultural - sportive dedicate ”Zilei Recrutului”. A devenit deja o tradiţie, ca în perioada pregătirii şi încorporării tinerilor în serviciul militar în termen, în raionului Leova să fie organizată sărbătoarea „Ziua Recrutului” - o măsură militaro-patriotică care are drept scop promovarea tradițiilor militare și educarea militaro-patriotică a tinerilor ce vor fi încorporaţi în Forțele Armate ale Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.05.2019   
La data de 19 mai 2019, în incinta Casei de Cultură orășenești Leova s- a desfășurat ediția a XII-a a Festivalului Regional de muzică ușoară ,,Ecoul de la Baștină”, în memoria compozitorilor băștinași Petre Teodorovici și Ion Aldea - Teodorovici, organizat de către Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova sub egida Consiliului Raional Leova, în colaborare cu primăriile or. Leova și Boldești-Scăeni, județul Prahova, România. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.05.2019   
La data de 18 mai 2019 compozitorul și interpretul Petre Teodorovici ar fi împlinit 69 de ani, cu această ocazie în orașul Leova a fost organizată depunere de flori la basorelieful fraților Teodorovici. La eveniment au participat conducerea raionului, reprezentanții primăriei orașului Leova, funcționari publici, reprezentanții serviciilor desconcentrate și descentralizate din cadrul raionului Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.05.2019   
La data de 14 mai, current, în incinta Consiliului Raional Leova, membrii Comitetului Director Local (CDL) al proiectului „Îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în raionul Leova" s-au întrunit într-o ședință în vederea prezentării bilanțului activităților realizate în trimestru I și de a trasa sarcinile de viitor pentru atingerea rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului dat. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.05.2019   
La 14.05.2019 în sala de ședințe a Consiliului Raional s-a desfășurat o masă rotundă, organizată în cadrul Proiectului “Promovarea valorilor europene și euroatlantice în zonele rurale ale Republicii Moldova prin intermediul formatorilor locali de opinie publică”, finanțat de către Black Sea Trust for Regional Cooperation și parțial finanțat de către Divizia de Diplomație Publică a NATO. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.05.2019   
La data de 13 mai curent, o delegație din domeniul educației din Ganțevici, Republica Belarus, ca urmare a invitației adresate de către Direcția Învățământ din subordinea Consiliului Raional Leova, a sosit într-o vizită lucru în raionul Leova. Vizita de lucru are drept scop identificarea oportunităților de dezvoltare și colaborare dintre cele două raioane în domeniul educației. Delegația își va desfășura vizita în raionul Leova timp de 4 zile. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.05.2019   
La data de 12 mai curent, Incubatorul de Afaceri Leova a găzduit ceremonia de deschidere „Centrului Wellness” și „Herbalife Nutrition” în raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.05.2019   
La data de 9 mai 2019 s-a marcat aniversarea a 74 ani de Victorie din cel de-al II-lea Război Mondial, cu acest prilej, la Complexul Memorial din orașul Leova a fost organizat un miting de comemorare. Ţara noastră a plătit un preţ greu pentru realizarea Victoriei. Sacrificiul, durerea şi efortul au fost enorme. Circa 600 de mii de moldoveni au luptat în acest război. Peste 70 de mii de soldaţi şi-au dat viaţa pentru eliberarea Moldovei. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.05.2019   
Publicat: 07.05.2019   
La data de 7 mai 2019 în incinta Bibliotecii publice ,,Valeriu Matei” or. Leova s-a desfășurat Forumul Consiliului Raional al Tinerilor din Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.05.2019   
Serviciul social „Echipă Mobilă” va fi relansat în curând în raionul Leova, cu suportul Uniunii Europene, al Fundației Soros-Moldova și al autorităților publice locale din Leova. Astfel, persoanele cu dizabilităţi din raionul Leova şi familiile acestora vor beneficia gratuit de asistenţă la domiciliu. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.04.2019   
La data de 23 aprilie 2019, în cadrul Consiliului Raional Leova s-a desfășurat ședința de lucru a Consiliului de Sănătate Publică Teritorial Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.04.2019   
La data de 22 aprilie 2019, reprezentanții Autorităților Publice Locale de nivel I și II ai raionului Leova, reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate, cadrele didactice și medicale, liceenii au participat la un șir de instruiri în domeniul anticorupției organizate în contextul implementării Planului de acțiuni și Strategiii Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020, de către reprezentanții Direcției Educație Anticorupție a Centrului Național Anticorupție, în cadrul Campaniei Naționale „O zi anticorupție în orașul tău”, cu sloganul „Atitudinea ta contează – spune nu corupției”, lansată de către Centrul Național Anticorupție în anul 2018. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.04.2019   
La data de 21 aprilie 2019, stadionul orășenesc Leova a fost gazda evenimentului sportiv: Ziua Sportivului și Mișcării Olimpice, ediția 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.04.2019   
n conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2019, la data de 18.04.2019, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.04.2019   
La data de 15 aprilie 2019 au avut loc ședințele reunite ale Adunării Generale a Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru și Forumului Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, în Sala de Ședințe a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, România, în cadrul căreia a participat și președintele r. Leova, dl Ion Gudumac. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.04.2019   
La data de 13 aprilie 2019, pe stadionul de mini fotbal al Școlii Sportive din orașul Leova, s-a desfășurat cea de-a șaptea ediție a Turneului la mini fotbal în memoria sportivului Alexandru Taiachin. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.04.2019   
Membrii Grupului de Lucru pentu Educația Incluzivă(GLpEI) s-au întrunit astăzi în cea de-a II ședință de lucru. În cadrul ședinței a fost abordat subiectul cu privire la politicile statului în domeniul educației incluzive: realizări,realități și perspective. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.04.2019   
La data de 05 aprilie 2019, în incinta Consiliului Raional Leova s-a desfășurat masa rotundă de lansare a proiectului „CAMERA CU ELEMENTE SENZORIALE PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI SEVERE LABIRINTUL MAGIC” Citeşte mai mult...

1 - 20 din 422

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90755   Total ieri: 325   Total azi: 76