Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Vizita de studiu a reprezentanților APL de nivel I și II, operatorii de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și managerii proiectelor AAC în județul Satu Mare, România
Publicat: 25.07.2018   

         Reprezentanții Administrației Publice Locale din raioanele Leova și Cahul, operatorii de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și managerii proiectelor AAC din cele două raioane, au efectuat o  vizită de studiu în județul Satu Mare, România (16-21 iulie 2018), scopul vizitei  fiind preluarea medelului de bună practică și schimbul de experiență în domeniul cooperării inter-comunitare a sectorului  ,,Aprovizionare cu Apă și Canalizare”. Vizita a fost susținută și organizată prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și cu suportul logistic al S.C „Apaserv” Satu Mare.

    Pa parcursul vizitei membrii delegației, s-au întâlnit cu reprezentanții operatorului regional S.C. „Apaserv” Satu Mare, cu administrația publică locală a municipiului Carei și a orașului Tășnad. De asemenea, au efectuat vizite la stația de tratare a apei potabile din comuna Doba. La întrunirile care au avut loc, reprezentanții operatorului regional S.C. „Apaserv” le-a vorbit participanților despre serviciile de alimentare cu apă și canalizare în județul Satu Mare în baza exemplului municipiului Carei; care este scopul contractului de delegare a gestiunii serviciilor AAC; evoluția serviciilor AAC în municipiul Carei; precum și despre metodele de abordare în reducerea pierderilor.

      Delegația a participat la întruniri cu reprezentanții Primăriei Municipiului și a Consiliului Județean Satu Mare în care a fost votată accederea la ADI în calitate de membru a două noi localități, totodată au putut asista la felul în care decurge o ședință a ADI Apă-Canal, explicându-li-se , că materialele dezbătute au fost trimise membrilor consiliului, care le-au putut citi și chear dezbate înainte de ședință. De asemenea, reprezentanții de la S.C. „Apaserv” și de la ADI au făcut o prezentare despre evoluția regionalizării serviciilor AAC și cadrul instituțional, metode de reducere a pierderilor de apă, dar și despre provocările și problemele cu care s-a confruntat operatorul regional din județul Satu Mare.

Csaba Pataki, președintele Consiliului Județean Satu Mare către delegația Republicii Moldova: „Implementați și folosiți tehnologii noi, chiar dacă vă vor costa mai mult la faza incipientă. Ulterior însă, la mentenanță, veți avea doar de câștigat și nu veți avea cheltuieli mari care să vă distrugă ca și organizație”.
         Membrii delegației în ultima zi a vizitei de studiu au mers în Ungaria, unde au  vizitat două localități: Nyírbátor și Nyíregyháza, întâlnindu-se cu reprezentanții operatorului regional AAC „Nyírségvíz”, făcând cunoștință cu procesul de regionalizare a serviciilor AAC în Ungaria, tarifele în domeniu AAC și alte detalii, ca de exemplu:

  • În Ungaria 100% din populație are acces la apă și rețele de apă potabilă, iar peste 90% din toate gospodăriile sunt conectate și la serviciile de canalizare.
    -Există 41 de operatori regionali de ACC, iar „Nyírségvíz” e al 9-ea ca mărime. Acesta din urmă are în gestiune 41 localități, peste 150 mii utilizatori, 37 uzine de tratare a apei, 33 stații de epurare, peste 2580 km de rețea de apă, 2100 km de rețea de canalizare și 1700 stații de pompare.

Attila Németh, viceprimarul orașului Nyírbátor: „Zece ani în urmă, în 2007 am delegat activitatea ce ține de aprovizionare cu apă și canalizare către operatorul regional. Și acum cred că a fost cel mai bun lucru care l-a făcut primăria în acest sens, pentru că de aceste servicii trebuie să se ocupe oamenii din domeniu și cei calificați”.

Eugen Mutaf, primarul or.  Iargara, raionul Leova„Experiența pe care am acumulat-o în această deplasare ne dă speranțe că proiectul care este în curs de implementare și care este finanțat de Guvernul Germaniei ne va facilita comunicarea și procedura de delegare a serviciilor AAC de la primăria Iargara către operatorul S.A. „Apă-Canal” Leova”.

Condrea Ilie, șef Direcția Economie , Dezvoltarea Teritoriului și  Atragerea Investițiilor:         Unica sursă de apă potabilă de calitate a raionului Leova este  apa din rîul Prut, deoarece conform rezultatului expertizilor efectuate după conținutul chimic și nivelul de poluare, apele din fântânile artiziene și fântânile de mină a raionului Leova  nu corespund standardelor ,,Apă de băut”.

         Pe parcursul ultimilor ani de către APL de nivelul I și II, cu susținerea financiară a Fondului Ecologic Național, contribuția localităților,  finanțării de către Fondul de Dezvoltare Regională și suportul financiar al Guvernului Federal al Germaniei ghidați de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Agenția de Dezvoltare Regională  Sud (ADR), s-a elaborat ,,Strategia de alimentare cu apă și canalizare a raionului Leova”, astfel fiind construite apeducte magistrale spre localitățile raionului și rețele de apeduct în interiorul localităților.

      Se construiesc rețele de apeduct magistrale:  Leova-Hănăsenii Noi; Leova-Filipeni-Romanovca; Leova-Sîrma-Tochile Răducani-Sărata Răzeși-Tomai. Sunt construite rețele de apeduct în interiorul localităților: Sarata Nouă, Bulgărica, Sărățica Veche, Sărăteni, Beștemac și or. Leova. Se construiesc rețele de apeduct în satele: Sărata Răzeși, Cneazevca, Tomaiul Nou, Sărățica Nouă, Borogani, Vozniseni, Troian, Troița, Tigheci, Hănăsenii Noi.

      Au fost înaintate proiecte și cereri de finanțare  pentru construcția apeductelor magistrale: R-34-Seliște; or. Iargara – Borogani cu conectarea s. Meșeni; or. Iargara-Tigheci cu conectarea s. Cuporani. Se elaborează documentația de proiect și sunt identificate surse financiare pentru construcția rețeleleor de apeduct în localitățile: Cupcui, Romanovca, Filipeni, Iargara, iar în or. Leova inclusiv și construcția rețelelor de canalizare.

         Cu finanțare de la Guvernul Federal al Germaniei , FNDR și Consiliul Raional Leova în prezent se execută lucrări de construcție a apeductului magistral Leova – Iargara, lucrări care urmează a fi finalizate la finele anului 2018.

     Din cele indicate se vede că în raionul Leova sunt investite surse financiare considerabile. Ca urmare a acestor investiții în diferite localități apar rețele diferite, edificii, echipament. Atfel că, la investitori, donatori apare întrebarea – cine va gestiona aceste rețele? Au oare localitățile specialiști, ingineri, muncitori calificați, echipament și tehnică de deservire pentru a asigura  durabilitatea  investițiilor, ori aceste  rând pe rând vor ieși din funcție din lipsa celor menționate, ori poate e necesar de constituit un  operator regional constituit în urma asocierii deținătorilor de rețele de apeduct și canalizare?

     Pentru a găsi răspuns la aceste întrebări, GIZ a organizat în perioada 15.07.2018-21.07.2018 o vizită de studiu  a reprezentanților APL de nivel I și II, operatorii de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și managerii proiectelor  AAC din r. Leova și Cahul, în județul Satul Mare, România,  județ  care are o vastă experiență în asocierea utilizatorilor de apă și canalizare.

     Gazdele ne-au informat despre efectele pozitive a regionalizării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, printre acestea fiind:

  1. Echipă managerială bine instruită;

  2. Cadre muncitorești instruite și cu experiență;

  3. Dotări cu mașini, mecanisme și echipamentul necesar;

  4. Capacitate sporită de atragere și valorificare a investițiilor în domeniul AAC.

În baza celor relatate, datorită experienței acumulate urmează ca în teritoriul r. Leova să fie întreprinse acțiuni privind asocierea tuturor deținătorilor de rețele AAC, în vederea constituirii unui operator regional.

        

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

 

 

 

 

 

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 17.12.2018   
Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (CRS/AAC) din Regiunea de Dezvoltare Sud, creată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), s-au întrunit vineri, 14 decembrie, la Leova, în cadrul celei de-a patra ședințe. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.12.2018   
La data de 9 decembrie 2018, în incinta Casei de Cultură orășenești din or. Leova s-a desfășurat ediția a IV- a a Festivalului Regional ,,La o margine de Prut”, organizat de către Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova, în parteneriat cu Consiliul Raional Leova și Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, în cadrul căruia au participat colective de dans popular din Regiunea de Sud a Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.12.2018   
La data de 7 decembrie în incita Bibliotecii Publice Raionale ,,Valeriu Matei” a fost lansată cartea ,,LEOVA – Localități, Oameni, Tradiții”, autor Anatol EREMIA – profesor cercetător, doctor habilitat în filologie. Cartea a fost editată cu suportul financiar a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.12.2018   
În conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2018, la data de 06.12.2018, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova. Conform Dispoziției Președintelui nr. 180 din 26.11.201 Citeşte mai mult...
Publicat: 13.11.2018   
La data de 13.11.2018, în sala mică de ședințe a Consiliului Raional Leova s-a desfășurat ședința de lucru a Consiliului de Sănătate Publică Teritorial Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2018   
La data de 31 octombrie 2018 primarii din raionul Leova au participat la o ședință de lucru organizată în incinta Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.10.2018   
La data de 28 octombrie 2018 satul Borogani raionul Leova a găzduit una dintre cele mai însemnate sărbători naţionale - cea de-a 17-a ediție a Zilei Naționale a Vinului şi a Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare în raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.10.2018   
Astăzi, 26 octombrie 2018, reprezentanții Oficiului teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova au organizat o ședință de instruire în cadrul Primăriei satului Covurlui, unde secretarii consiliilor locale, primarii autorităților publice locale din raionul Leova au fost instruiți referitor la publicarea actelor administrative( dispoziții, decizii, procese-verbale) emise de autorități în procesul de lucrul în ''Registrul de Stat a actelor locale''. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.10.2018   
Schimbările în societate pornesc de la noi și se întorc la noi ,,oamenii" și doar în comun putem schimba societatea. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.10.2018   
Ideea principală a proiectului ,,Migrația și valorile umane" este să definească și să se dezbată probleme de natură socială, de stringentă actualitate, cum ar fi migrația, valorile umane, alegerea carierei, cât și probleme de natură psihologică, cum ar fi agresiunea, hiperactivismul, dizabilitatea la elevii din școli și a găsi soluții pentru a le atenua efectele negative sau a le înlătura. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.10.2018   
La data de 10 octombrie 2018 primarii din raionul Leova au participat la o ședință de lucru organizată în incinta Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.10.2018   
La data 05.10.2018, o zi pastelată dar călduroasă de brumar, în casa de cultură a orașului Leova, s-a desfășurat festivitatea dedicată Zilei Profesionale a lucrătorului din Învățământ, organizată de Direcția Învățământ Leova, la care au fost invitate toate cadrele didactice din raion. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.10.2018   
Am deosebita plăcere de a mă adresa tuturor profesorilor, învăţătorilor şi educatorilor din raionul Leova, Dumneavoastră care, prin natura meseriei, prin devotamentul şi sacrificiul pe care îl manifestaţi zi de zi, contribuiţi la formarea generaţiilor de tineri competitivi şi inteligenţi. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2018   
La data de 23 septembrie 2018, în localitatea Romanovca, raionul Leova, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a “Festivalului raional al colectivelor de teatru”, organizată de Secția Cultură, Tineret și Sport și sub egida Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2018   
Săptămâna Europeană a Sportului este sărbătorită simultan în 23 de țări din Europa și are ca scop promovarea mișcării prin practicarea exercițiului fizic în toate formele lui sub sloganul ,,BEAactiv”, dar și de a încuraja orice persoană să fie activă pe durata acestei săptămâni și să rămână activă pe parcursul întregului an. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.09.2018   
În conformitate cu prevederile art.45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2018, la data de 20.09.2018, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.09.2018   
În cadrul campaniei de salubrizare "Hai Moldova", specialiștii din cadrul Aparatului Președintelui și Direcțiilor Consiliului Raional Leova de comun cu serviciile teritoriale au participat la acțiuni de salubrizare. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.08.2018   
La data de 27 august 2018 Republica Moldova a celebrat 27 de ani de Independență. Cu această ocazie, s-au desfășurat mai multe evenimente. Raionul Leova au fost vizitat de delegații din Republica Belarus și orașul Boldești Scăeni, România. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.08.2018   
Consiliul Raional Leova are deosebita plăcere de a invita locuitorii raionului la evenimentele consacrate consemnării a 27 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.08.2018   
Consiliul Raional Leova are deosebita plăcere de a invita toți locuitorii raionului Leova la evenimentul consacrat ,,Ziua Limbii Noastre". Citeşte mai mult...

1 - 20 din 379

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2018 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 91202   Total ieri: 427   Total azi: 523