Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Vizita de studiu a reprezentanților APL de nivel I și II, operatorii de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și managerii proiectelor AAC în județul Satu Mare, România
Publicat: 25.07.2018   

         Reprezentanții Administrației Publice Locale din raioanele Leova și Cahul, operatorii de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și managerii proiectelor AAC din cele două raioane, au efectuat o  vizită de studiu în județul Satu Mare, România (16-21 iulie 2018), scopul vizitei  fiind preluarea medelului de bună practică și schimbul de experiență în domeniul cooperării inter-comunitare a sectorului  ,,Aprovizionare cu Apă și Canalizare”. Vizita a fost susținută și organizată prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și cu suportul logistic al S.C „Apaserv” Satu Mare.

    Pa parcursul vizitei membrii delegației, s-au întâlnit cu reprezentanții operatorului regional S.C. „Apaserv” Satu Mare, cu administrația publică locală a municipiului Carei și a orașului Tășnad. De asemenea, au efectuat vizite la stația de tratare a apei potabile din comuna Doba. La întrunirile care au avut loc, reprezentanții operatorului regional S.C. „Apaserv” le-a vorbit participanților despre serviciile de alimentare cu apă și canalizare în județul Satu Mare în baza exemplului municipiului Carei; care este scopul contractului de delegare a gestiunii serviciilor AAC; evoluția serviciilor AAC în municipiul Carei; precum și despre metodele de abordare în reducerea pierderilor.

      Delegația a participat la întruniri cu reprezentanții Primăriei Municipiului și a Consiliului Județean Satu Mare în care a fost votată accederea la ADI în calitate de membru a două noi localități, totodată au putut asista la felul în care decurge o ședință a ADI Apă-Canal, explicându-li-se , că materialele dezbătute au fost trimise membrilor consiliului, care le-au putut citi și chear dezbate înainte de ședință. De asemenea, reprezentanții de la S.C. „Apaserv” și de la ADI au făcut o prezentare despre evoluția regionalizării serviciilor AAC și cadrul instituțional, metode de reducere a pierderilor de apă, dar și despre provocările și problemele cu care s-a confruntat operatorul regional din județul Satu Mare.

Csaba Pataki, președintele Consiliului Județean Satu Mare către delegația Republicii Moldova: „Implementați și folosiți tehnologii noi, chiar dacă vă vor costa mai mult la faza incipientă. Ulterior însă, la mentenanță, veți avea doar de câștigat și nu veți avea cheltuieli mari care să vă distrugă ca și organizație”.
         Membrii delegației în ultima zi a vizitei de studiu au mers în Ungaria, unde au  vizitat două localități: Nyírbátor și Nyíregyháza, întâlnindu-se cu reprezentanții operatorului regional AAC „Nyírségvíz”, făcând cunoștință cu procesul de regionalizare a serviciilor AAC în Ungaria, tarifele în domeniu AAC și alte detalii, ca de exemplu:

  • În Ungaria 100% din populație are acces la apă și rețele de apă potabilă, iar peste 90% din toate gospodăriile sunt conectate și la serviciile de canalizare.
    -Există 41 de operatori regionali de ACC, iar „Nyírségvíz” e al 9-ea ca mărime. Acesta din urmă are în gestiune 41 localități, peste 150 mii utilizatori, 37 uzine de tratare a apei, 33 stații de epurare, peste 2580 km de rețea de apă, 2100 km de rețea de canalizare și 1700 stații de pompare.

Attila Németh, viceprimarul orașului Nyírbátor: „Zece ani în urmă, în 2007 am delegat activitatea ce ține de aprovizionare cu apă și canalizare către operatorul regional. Și acum cred că a fost cel mai bun lucru care l-a făcut primăria în acest sens, pentru că de aceste servicii trebuie să se ocupe oamenii din domeniu și cei calificați”.

Eugen Mutaf, primarul or.  Iargara, raionul Leova„Experiența pe care am acumulat-o în această deplasare ne dă speranțe că proiectul care este în curs de implementare și care este finanțat de Guvernul Germaniei ne va facilita comunicarea și procedura de delegare a serviciilor AAC de la primăria Iargara către operatorul S.A. „Apă-Canal” Leova”.

Condrea Ilie, șef Direcția Economie , Dezvoltarea Teritoriului și  Atragerea Investițiilor:         Unica sursă de apă potabilă de calitate a raionului Leova este  apa din rîul Prut, deoarece conform rezultatului expertizilor efectuate după conținutul chimic și nivelul de poluare, apele din fântânile artiziene și fântânile de mină a raionului Leova  nu corespund standardelor ,,Apă de băut”.

         Pe parcursul ultimilor ani de către APL de nivelul I și II, cu susținerea financiară a Fondului Ecologic Național, contribuția localităților,  finanțării de către Fondul de Dezvoltare Regională și suportul financiar al Guvernului Federal al Germaniei ghidați de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Agenția de Dezvoltare Regională  Sud (ADR), s-a elaborat ,,Strategia de alimentare cu apă și canalizare a raionului Leova”, astfel fiind construite apeducte magistrale spre localitățile raionului și rețele de apeduct în interiorul localităților.

      Se construiesc rețele de apeduct magistrale:  Leova-Hănăsenii Noi; Leova-Filipeni-Romanovca; Leova-Sîrma-Tochile Răducani-Sărata Răzeși-Tomai. Sunt construite rețele de apeduct în interiorul localităților: Sarata Nouă, Bulgărica, Sărățica Veche, Sărăteni, Beștemac și or. Leova. Se construiesc rețele de apeduct în satele: Sărata Răzeși, Cneazevca, Tomaiul Nou, Sărățica Nouă, Borogani, Vozniseni, Troian, Troița, Tigheci, Hănăsenii Noi.

      Au fost înaintate proiecte și cereri de finanțare  pentru construcția apeductelor magistrale: R-34-Seliște; or. Iargara – Borogani cu conectarea s. Meșeni; or. Iargara-Tigheci cu conectarea s. Cuporani. Se elaborează documentația de proiect și sunt identificate surse financiare pentru construcția rețeleleor de apeduct în localitățile: Cupcui, Romanovca, Filipeni, Iargara, iar în or. Leova inclusiv și construcția rețelelor de canalizare.

         Cu finanțare de la Guvernul Federal al Germaniei , FNDR și Consiliul Raional Leova în prezent se execută lucrări de construcție a apeductului magistral Leova – Iargara, lucrări care urmează a fi finalizate la finele anului 2018.

     Din cele indicate se vede că în raionul Leova sunt investite surse financiare considerabile. Ca urmare a acestor investiții în diferite localități apar rețele diferite, edificii, echipament. Atfel că, la investitori, donatori apare întrebarea – cine va gestiona aceste rețele? Au oare localitățile specialiști, ingineri, muncitori calificați, echipament și tehnică de deservire pentru a asigura  durabilitatea  investițiilor, ori aceste  rând pe rând vor ieși din funcție din lipsa celor menționate, ori poate e necesar de constituit un  operator regional constituit în urma asocierii deținătorilor de rețele de apeduct și canalizare?

     Pentru a găsi răspuns la aceste întrebări, GIZ a organizat în perioada 15.07.2018-21.07.2018 o vizită de studiu  a reprezentanților APL de nivel I și II, operatorii de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și managerii proiectelor  AAC din r. Leova și Cahul, în județul Satul Mare, România,  județ  care are o vastă experiență în asocierea utilizatorilor de apă și canalizare.

     Gazdele ne-au informat despre efectele pozitive a regionalizării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, printre acestea fiind:

  1. Echipă managerială bine instruită;

  2. Cadre muncitorești instruite și cu experiență;

  3. Dotări cu mașini, mecanisme și echipamentul necesar;

  4. Capacitate sporită de atragere și valorificare a investițiilor în domeniul AAC.

În baza celor relatate, datorită experienței acumulate urmează ca în teritoriul r. Leova să fie întreprinse acțiuni privind asocierea tuturor deținătorilor de rețele AAC, în vederea constituirii unui operator regional.

        

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

 

 

 

 

 

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 20.05.2019   
La data de 18 mai 2019, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Leova, întreprinderea ,,EUROALUN” SRL în parteniriat cu Asociația de profesioniști Techno Progressus(Europa) și Federația Națională a Fermierilor din Moldova cu suportul Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru au organizat un seminar cu tematica ,,Cultura Alunului în Republica Moldova - Afacere pentru 3 Generații”. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.05.2019   
La data de 18 mai, pe stadionul orășenesc Leova s-au desfășurat acțiuni cultural - sportive dedicate ”Zilei Recrutului”. A devenit deja o tradiţie, ca în perioada pregătirii şi încorporării tinerilor în serviciul militar în termen, în raionului Leova să fie organizată sărbătoarea „Ziua Recrutului” - o măsură militaro-patriotică care are drept scop promovarea tradițiilor militare și educarea militaro-patriotică a tinerilor ce vor fi încorporaţi în Forțele Armate ale Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.05.2019   
La data de 19 mai 2019, în incinta Casei de Cultură orășenești Leova s- a desfășurat ediția a XII-a a Festivalului Regional de muzică ușoară ,,Ecoul de la Baștină”, în memoria compozitorilor băștinași Petre Teodorovici și Ion Aldea - Teodorovici, organizat de către Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova sub egida Consiliului Raional Leova, în colaborare cu primăriile or. Leova și Boldești-Scăeni, județul Prahova, România. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.05.2019   
La data de 18 mai 2019 compozitorul și interpretul Petre Teodorovici ar fi împlinit 69 de ani, cu această ocazie în orașul Leova a fost organizată depunere de flori la basorelieful fraților Teodorovici. La eveniment au participat conducerea raionului, reprezentanții primăriei orașului Leova, funcționari publici, reprezentanții serviciilor desconcentrate și descentralizate din cadrul raionului Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.05.2019   
La data de 14 mai, current, în incinta Consiliului Raional Leova, membrii Comitetului Director Local (CDL) al proiectului „Îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în raionul Leova" s-au întrunit într-o ședință în vederea prezentării bilanțului activităților realizate în trimestru I și de a trasa sarcinile de viitor pentru atingerea rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului dat. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.05.2019   
La 14.05.2019 în sala de ședințe a Consiliului Raional s-a desfășurat o masă rotundă, organizată în cadrul Proiectului “Promovarea valorilor europene și euroatlantice în zonele rurale ale Republicii Moldova prin intermediul formatorilor locali de opinie publică”, finanțat de către Black Sea Trust for Regional Cooperation și parțial finanțat de către Divizia de Diplomație Publică a NATO. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.05.2019   
La data de 13 mai curent, o delegație din domeniul educației din Ganțevici, Republica Belarus, ca urmare a invitației adresate de către Direcția Învățământ din subordinea Consiliului Raional Leova, a sosit într-o vizită lucru în raionul Leova. Vizita de lucru are drept scop identificarea oportunităților de dezvoltare și colaborare dintre cele două raioane în domeniul educației. Delegația își va desfășura vizita în raionul Leova timp de 4 zile. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.05.2019   
La data de 12 mai curent, Incubatorul de Afaceri Leova a găzduit ceremonia de deschidere „Centrului Wellness” și „Herbalife Nutrition” în raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.05.2019   
La data de 9 mai 2019 s-a marcat aniversarea a 74 ani de Victorie din cel de-al II-lea Război Mondial, cu acest prilej, la Complexul Memorial din orașul Leova a fost organizat un miting de comemorare. Ţara noastră a plătit un preţ greu pentru realizarea Victoriei. Sacrificiul, durerea şi efortul au fost enorme. Circa 600 de mii de moldoveni au luptat în acest război. Peste 70 de mii de soldaţi şi-au dat viaţa pentru eliberarea Moldovei. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.05.2019   
Publicat: 07.05.2019   
La data de 7 mai 2019 în incinta Bibliotecii publice ,,Valeriu Matei” or. Leova s-a desfășurat Forumul Consiliului Raional al Tinerilor din Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.05.2019   
Serviciul social „Echipă Mobilă” va fi relansat în curând în raionul Leova, cu suportul Uniunii Europene, al Fundației Soros-Moldova și al autorităților publice locale din Leova. Astfel, persoanele cu dizabilităţi din raionul Leova şi familiile acestora vor beneficia gratuit de asistenţă la domiciliu. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.04.2019   
La data de 23 aprilie 2019, în cadrul Consiliului Raional Leova s-a desfășurat ședința de lucru a Consiliului de Sănătate Publică Teritorial Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.04.2019   
La data de 22 aprilie 2019, reprezentanții Autorităților Publice Locale de nivel I și II ai raionului Leova, reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate, cadrele didactice și medicale, liceenii au participat la un șir de instruiri în domeniul anticorupției organizate în contextul implementării Planului de acțiuni și Strategiii Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020, de către reprezentanții Direcției Educație Anticorupție a Centrului Național Anticorupție, în cadrul Campaniei Naționale „O zi anticorupție în orașul tău”, cu sloganul „Atitudinea ta contează – spune nu corupției”, lansată de către Centrul Național Anticorupție în anul 2018. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.04.2019   
La data de 21 aprilie 2019, stadionul orășenesc Leova a fost gazda evenimentului sportiv: Ziua Sportivului și Mișcării Olimpice, ediția 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.04.2019   
n conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2019, la data de 18.04.2019, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.04.2019   
La data de 15 aprilie 2019 au avut loc ședințele reunite ale Adunării Generale a Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru și Forumului Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, în Sala de Ședințe a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, România, în cadrul căreia a participat și președintele r. Leova, dl Ion Gudumac. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.04.2019   
La data de 13 aprilie 2019, pe stadionul de mini fotbal al Școlii Sportive din orașul Leova, s-a desfășurat cea de-a șaptea ediție a Turneului la mini fotbal în memoria sportivului Alexandru Taiachin. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.04.2019   
Membrii Grupului de Lucru pentu Educația Incluzivă(GLpEI) s-au întrunit astăzi în cea de-a II ședință de lucru. În cadrul ședinței a fost abordat subiectul cu privire la politicile statului în domeniul educației incluzive: realizări,realități și perspective. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.04.2019   
La data de 05 aprilie 2019, în incinta Consiliului Raional Leova s-a desfășurat masa rotundă de lansare a proiectului „CAMERA CU ELEMENTE SENZORIALE PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI SEVERE LABIRINTUL MAGIC” Citeşte mai mult...

1 - 20 din 422

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90763   Total ieri: 325   Total azi: 84