Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Proiectul ,,Migrația și valorile umane" implementat în cadrul Liceului Teoretic ,,Constantin Spătaru" or. Leova.
Publicat: 12.10.2018   

 

      Ideea principală a proiectului ,,Migrația și valorile umane" este să definească și să se dezbată probleme de natură socială, de stringentă actualitate, cum ar fi migrația, valorile umane, alegerea carierei, cât și probleme de natură psihologică, cum ar fi agresiunea, hiperactivismul, dizabilitatea  la elevii din școli  și a găsi soluții pentru a le atenua efectele negative sau a le înlătura. Aceste probleme  sunt evidente, deoarece  jumătate din contingentul de elevi  ai școlilor din oraș și din raion au părinții plecați la muncă peste hotare,  mulți elevi - absolvenți aleg la întâmplare profesia sau meseria, o parte au probleme de învățare și conduită din cauza deficitului neuro – psihologic.

 

     Amplitudinea succesului a rezultat în urma împreunării eforturilor prin conlucrarea fructuoasă a Asociației Obștești ”Liceum” în cadrul Rețelei ”W.C.E. Partnership”. Activitățile orientate spre atingerea primordialelor obiective ale acestei colaborări sunt relaționate nemijlocit de crearea unui mediu propice pentru categoriile vulnerabile și cele care necesită susținere întru depășirea dificultăților. Responsabilitatea desăvârșirii vitalității cotidiene a grupurilor ușor lezabile s-a înrădăcinat în perseverența de a realiza întâlniri lucrative între membrii rețelei.

   Ca repercusiune, s-a reflectat asupra activității interne a fiecărei organizații întru definirea gradului de eficiență a acestora în raport cu scopurile generale stabilite la nivel de rețea. Totalitatea ședințelor, seminarelor, trainingurilor și a călătoriilor de documentare s-au fundamentat pe obiectivul identificării dificultăților cu care se confruntă grupurile vulnerabile ale societății și identificarea potențialelor modalități de depășire a acestora. Întâlnirile lucrative realizate în cadrul rețelei au favorizat cunoașterea reciprocă dintre organizațiile constituiente ale rețelei, astfel încât s-a realizat un schimb de experiență neprețuit prin descoperirea de către organizații a strategiilor de implementare productivă a planurilor de activitate în conformitate cu direcțiile specifice de lucru ale fiecărui membru al rețelei. Colaborarea a condus la eficientizarea activității interne a fiecărei organizații prin asigurarea lucrului în comun cu administrația publică locală de nivelul I și II, ceea ce a condus la îmbunătățirea semnificativă a rezultatelor și la amplificarea impactului activității organizației asupra societății.

     Principalele direcții de lucru au constituit crearea în societate a posibilităților de adaptare și evoluare pentru toți, focusându-se pe organizarea și desfășurarea activităților de promovare și susținere a drepturilor copiilor, femeilor și vârstnicilor. Activitățile organizate: ,,Alegerea profesiei”, ,,Excursie la Oficiul Forței de muncă”, ,,Prevenirea corupției în Instituțiile superioare de învățământ” - au implicat circa 40 părinți responsabili de asigurarea drepturilor copiilor, 40 copiii care au fost informați despre drepturile lor fundamentale,75 adolescenții care au fost instruiți cum să se adapteze în instituțiile de învățământ și ansamblul de grupuri sociale care au fost ghidate spre înțelegerea esenței factorilor ce influențează nemijlocit viața cotidiană. Implicarea administrației publice locale  în cadrul seminarelor desfășurate au contribuit la implicarea  mai profundă  a rolului și compartimentelor de resurse umane în administrația publică, cunoașterea modului de organizare și funcționare a instituțiilor publice, înțelegerea conceptului de corupție, dar și metodele de combatere a acesteia, înțelegerea diferențelor care există între Republica Moldova și țările Uniunii Europene și identificarea posibilelor modalități de atenuare a acestor diferențe. Activitatea organizației s-a concentrat pe inițierea elevilor în tehnicile de integrare a practicilor din Uniunea Europeană, astfel încât să fie favorizată dezvoltarea personală, încadrarea eficientă în societate și manifestarea individuală constructivă.

      Activitățile desfășurate au fost direcționate și spre ghidarea individualității elevilor în sensul alegerii corecte a drumului personal în viață. Cercetarea avantajelor și dezavantajelor profesiilor existente, dezvoltarea capacităților de a aprecia valoarea profesiilor actuale, evidențierea consecințelor deciziilor luate și aprecierea potențialelor riscuri în cazul alegerilor greșite.

      Suportul financiar pentru buna desfășurare a activităților a fost oferit de Guvernul Sloveniei în parteneriat cu”W.C.E. Partnership”, programa grandurilor mici.

     În calitate de experți și consultanți au fost invitați specialițti din cadrul Direcției Asistență Socială,Leova, Centrul Național Anticorupție,Cahul, Oficiul Forță de Muncă Leova, ,precum și formatori din cadrele didactice din L.T.,, Constantin Spătaru”.

D.Marin ,directorul liceului,manager de proiect.
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 22.02.2019   
În conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2019, la data de 21.02.2019, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.02.2019   
La data de 17 februarie, sala sportivă a Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” din or.Leova s-a desfășurat Turneul Regional la Volei în memoria regretatului sportiv Vladimir Rogojin, organizat de Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova în parteneriat cu Consiliul Raional Leova și Asociația Obștească a veteranilor și pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2019   
La data de 15 februarie 2019 se implinesc 30 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. Cu această ocazie la 13 februarie în oraşul Leova, în memoria ostaşilor căzuţi, a avut loc acţiunea de comemorare. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.02.2019   
La data de 1 februarie 2019 în incinta Casei de Cultură orășenești Leova, pentru cei care susțin tânăra generaţie să păşească pe drumul formării – educatori, învăţători şi profesori, s-a desfăşurat Concursul Raional ,,Pedagogul Anului - 2019”. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.02.2019   
La data de 5 februarie 2019, în încinta Consiliului raional Leova s-a desfășurat Concursul de atribuire a dreptului de deservire a rutelor regulate de călători din raionului Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.01.2019   
La data de 30 ianuarie 2019, a avut loc ședința comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectul “Construcția apeductului magistral Leova – Iargara”. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2019   
La data de 29.01.2019, în sala mică de ședințe a Consiliului Raional Leova s-a desfășurat ședința de lucru a Consiliului de Sănătate Publică Teritorial Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.01.2019   
La data de 17 ianuarie 2019, efectivul Inspectoratului de Poliție Leova a desfășurat ședința de bilanț a Inspectoratului de Poliție, cu referire la 12 luni de activitate ale anului 2018, care a avut loc în incinta Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.01.2019   
La data de 15 ianuarie 2019, în incinta Bibliotecii Publice Raionale ,,Valeriu Matei” din or. Leova cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, s-a desfășurat GALA PREMIILOR Concursului raional ,,Cel mai bun lucrător din domeniul culturii - 2018”. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.01.2019   
La data de 15 ianuarie 2019, reprezentanţii serviciilor desconcentrate și descentralizate din cadrul raionului Leova, au depus flori la bustul Marelui poet Mihai Eminescu. S-au marcat 169 de ani de la nașterea Luceafărului poeziei Românești. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.12.2018   
În conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015, la data de 20.12.2018, s-a desfășurat şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.12.2018   
Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (CRS/AAC) din Regiunea de Dezvoltare Sud, creată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), s-au întrunit vineri, 14 decembrie, la Leova, în cadrul celei de-a patra ședințe. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.12.2018   
La data de 9 decembrie 2018, în incinta Casei de Cultură orășenești din or. Leova s-a desfășurat ediția a IV- a a Festivalului Regional ,,La o margine de Prut”, organizat de către Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova, în parteneriat cu Consiliul Raional Leova și Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, în cadrul căruia au participat colective de dans popular din Regiunea de Sud a Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.12.2018   
La data de 7 decembrie în incita Bibliotecii Publice Raionale ,,Valeriu Matei” a fost lansată cartea ,,LEOVA – Localități, Oameni, Tradiții”, autor Anatol EREMIA – profesor cercetător, doctor habilitat în filologie. Cartea a fost editată cu suportul financiar a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.12.2018   
În conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2018, la data de 06.12.2018, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova. Conform Dispoziției Președintelui nr. 180 din 26.11.201 Citeşte mai mult...
Publicat: 13.11.2018   
La data de 13.11.2018, în sala mică de ședințe a Consiliului Raional Leova s-a desfășurat ședința de lucru a Consiliului de Sănătate Publică Teritorial Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2018   
La data de 31 octombrie 2018 primarii din raionul Leova au participat la o ședință de lucru organizată în incinta Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.10.2018   
La data de 28 octombrie 2018 satul Borogani raionul Leova a găzduit una dintre cele mai însemnate sărbători naţionale - cea de-a 17-a ediție a Zilei Naționale a Vinului şi a Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare în raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.10.2018   
Astăzi, 26 octombrie 2018, reprezentanții Oficiului teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova au organizat o ședință de instruire în cadrul Primăriei satului Covurlui, unde secretarii consiliilor locale, primarii autorităților publice locale din raionul Leova au fost instruiți referitor la publicarea actelor administrative( dispoziții, decizii, procese-verbale) emise de autorități în procesul de lucrul în ''Registrul de Stat a actelor locale''. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.10.2018   
Schimbările în societate pornesc de la noi și se întorc la noi ,,oamenii" și doar în comun putem schimba societatea. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 390

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 91147   Total ieri: 529   Total azi: 468