Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Proiectul ,,Migrația și valorile umane" implementat în cadrul Liceului Teoretic ,,Constantin Spătaru" or. Leova.
Publicat: 12.10.2018   

 

      Ideea principală a proiectului ,,Migrația și valorile umane" este să definească și să se dezbată probleme de natură socială, de stringentă actualitate, cum ar fi migrația, valorile umane, alegerea carierei, cât și probleme de natură psihologică, cum ar fi agresiunea, hiperactivismul, dizabilitatea  la elevii din școli  și a găsi soluții pentru a le atenua efectele negative sau a le înlătura. Aceste probleme  sunt evidente, deoarece  jumătate din contingentul de elevi  ai școlilor din oraș și din raion au părinții plecați la muncă peste hotare,  mulți elevi - absolvenți aleg la întâmplare profesia sau meseria, o parte au probleme de învățare și conduită din cauza deficitului neuro – psihologic.

 

     Amplitudinea succesului a rezultat în urma împreunării eforturilor prin conlucrarea fructuoasă a Asociației Obștești ”Liceum” în cadrul Rețelei ”W.C.E. Partnership”. Activitățile orientate spre atingerea primordialelor obiective ale acestei colaborări sunt relaționate nemijlocit de crearea unui mediu propice pentru categoriile vulnerabile și cele care necesită susținere întru depășirea dificultăților. Responsabilitatea desăvârșirii vitalității cotidiene a grupurilor ușor lezabile s-a înrădăcinat în perseverența de a realiza întâlniri lucrative între membrii rețelei.

   Ca repercusiune, s-a reflectat asupra activității interne a fiecărei organizații întru definirea gradului de eficiență a acestora în raport cu scopurile generale stabilite la nivel de rețea. Totalitatea ședințelor, seminarelor, trainingurilor și a călătoriilor de documentare s-au fundamentat pe obiectivul identificării dificultăților cu care se confruntă grupurile vulnerabile ale societății și identificarea potențialelor modalități de depășire a acestora. Întâlnirile lucrative realizate în cadrul rețelei au favorizat cunoașterea reciprocă dintre organizațiile constituiente ale rețelei, astfel încât s-a realizat un schimb de experiență neprețuit prin descoperirea de către organizații a strategiilor de implementare productivă a planurilor de activitate în conformitate cu direcțiile specifice de lucru ale fiecărui membru al rețelei. Colaborarea a condus la eficientizarea activității interne a fiecărei organizații prin asigurarea lucrului în comun cu administrația publică locală de nivelul I și II, ceea ce a condus la îmbunătățirea semnificativă a rezultatelor și la amplificarea impactului activității organizației asupra societății.

     Principalele direcții de lucru au constituit crearea în societate a posibilităților de adaptare și evoluare pentru toți, focusându-se pe organizarea și desfășurarea activităților de promovare și susținere a drepturilor copiilor, femeilor și vârstnicilor. Activitățile organizate: ,,Alegerea profesiei”, ,,Excursie la Oficiul Forței de muncă”, ,,Prevenirea corupției în Instituțiile superioare de învățământ” - au implicat circa 40 părinți responsabili de asigurarea drepturilor copiilor, 40 copiii care au fost informați despre drepturile lor fundamentale,75 adolescenții care au fost instruiți cum să se adapteze în instituțiile de învățământ și ansamblul de grupuri sociale care au fost ghidate spre înțelegerea esenței factorilor ce influențează nemijlocit viața cotidiană. Implicarea administrației publice locale  în cadrul seminarelor desfășurate au contribuit la implicarea  mai profundă  a rolului și compartimentelor de resurse umane în administrația publică, cunoașterea modului de organizare și funcționare a instituțiilor publice, înțelegerea conceptului de corupție, dar și metodele de combatere a acesteia, înțelegerea diferențelor care există între Republica Moldova și țările Uniunii Europene și identificarea posibilelor modalități de atenuare a acestor diferențe. Activitatea organizației s-a concentrat pe inițierea elevilor în tehnicile de integrare a practicilor din Uniunea Europeană, astfel încât să fie favorizată dezvoltarea personală, încadrarea eficientă în societate și manifestarea individuală constructivă.

      Activitățile desfășurate au fost direcționate și spre ghidarea individualității elevilor în sensul alegerii corecte a drumului personal în viață. Cercetarea avantajelor și dezavantajelor profesiilor existente, dezvoltarea capacităților de a aprecia valoarea profesiilor actuale, evidențierea consecințelor deciziilor luate și aprecierea potențialelor riscuri în cazul alegerilor greșite.

      Suportul financiar pentru buna desfășurare a activităților a fost oferit de Guvernul Sloveniei în parteneriat cu”W.C.E. Partnership”, programa grandurilor mici.

     În calitate de experți și consultanți au fost invitați specialițti din cadrul Direcției Asistență Socială,Leova, Centrul Național Anticorupție,Cahul, Oficiul Forță de Muncă Leova, ,precum și formatori din cadrele didactice din L.T.,, Constantin Spătaru”.

D.Marin ,directorul liceului,manager de proiect.
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 17.12.2018   
Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (CRS/AAC) din Regiunea de Dezvoltare Sud, creată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), s-au întrunit vineri, 14 decembrie, la Leova, în cadrul celei de-a patra ședințe. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.12.2018   
La data de 9 decembrie 2018, în incinta Casei de Cultură orășenești din or. Leova s-a desfășurat ediția a IV- a a Festivalului Regional ,,La o margine de Prut”, organizat de către Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova, în parteneriat cu Consiliul Raional Leova și Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, în cadrul căruia au participat colective de dans popular din Regiunea de Sud a Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.12.2018   
La data de 7 decembrie în incita Bibliotecii Publice Raionale ,,Valeriu Matei” a fost lansată cartea ,,LEOVA – Localități, Oameni, Tradiții”, autor Anatol EREMIA – profesor cercetător, doctor habilitat în filologie. Cartea a fost editată cu suportul financiar a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.12.2018   
În conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2018, la data de 06.12.2018, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova. Conform Dispoziției Președintelui nr. 180 din 26.11.201 Citeşte mai mult...
Publicat: 13.11.2018   
La data de 13.11.2018, în sala mică de ședințe a Consiliului Raional Leova s-a desfășurat ședința de lucru a Consiliului de Sănătate Publică Teritorial Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2018   
La data de 31 octombrie 2018 primarii din raionul Leova au participat la o ședință de lucru organizată în incinta Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.10.2018   
La data de 28 octombrie 2018 satul Borogani raionul Leova a găzduit una dintre cele mai însemnate sărbători naţionale - cea de-a 17-a ediție a Zilei Naționale a Vinului şi a Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare în raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.10.2018   
Astăzi, 26 octombrie 2018, reprezentanții Oficiului teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova au organizat o ședință de instruire în cadrul Primăriei satului Covurlui, unde secretarii consiliilor locale, primarii autorităților publice locale din raionul Leova au fost instruiți referitor la publicarea actelor administrative( dispoziții, decizii, procese-verbale) emise de autorități în procesul de lucrul în ''Registrul de Stat a actelor locale''. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.10.2018   
Schimbările în societate pornesc de la noi și se întorc la noi ,,oamenii" și doar în comun putem schimba societatea. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.10.2018   
La data de 10 octombrie 2018 primarii din raionul Leova au participat la o ședință de lucru organizată în incinta Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.10.2018   
La data 05.10.2018, o zi pastelată dar călduroasă de brumar, în casa de cultură a orașului Leova, s-a desfășurat festivitatea dedicată Zilei Profesionale a lucrătorului din Învățământ, organizată de Direcția Învățământ Leova, la care au fost invitate toate cadrele didactice din raion. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.10.2018   
Am deosebita plăcere de a mă adresa tuturor profesorilor, învăţătorilor şi educatorilor din raionul Leova, Dumneavoastră care, prin natura meseriei, prin devotamentul şi sacrificiul pe care îl manifestaţi zi de zi, contribuiţi la formarea generaţiilor de tineri competitivi şi inteligenţi. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2018   
La data de 23 septembrie 2018, în localitatea Romanovca, raionul Leova, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a “Festivalului raional al colectivelor de teatru”, organizată de Secția Cultură, Tineret și Sport și sub egida Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2018   
Săptămâna Europeană a Sportului este sărbătorită simultan în 23 de țări din Europa și are ca scop promovarea mișcării prin practicarea exercițiului fizic în toate formele lui sub sloganul ,,BEAactiv”, dar și de a încuraja orice persoană să fie activă pe durata acestei săptămâni și să rămână activă pe parcursul întregului an. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.09.2018   
În conformitate cu prevederile art.45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2018, la data de 20.09.2018, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.09.2018   
În cadrul campaniei de salubrizare "Hai Moldova", specialiștii din cadrul Aparatului Președintelui și Direcțiilor Consiliului Raional Leova de comun cu serviciile teritoriale au participat la acțiuni de salubrizare. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.08.2018   
La data de 27 august 2018 Republica Moldova a celebrat 27 de ani de Independență. Cu această ocazie, s-au desfășurat mai multe evenimente. Raionul Leova au fost vizitat de delegații din Republica Belarus și orașul Boldești Scăeni, România. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.08.2018   
Consiliul Raional Leova are deosebita plăcere de a invita locuitorii raionului la evenimentele consacrate consemnării a 27 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.08.2018   
Consiliul Raional Leova are deosebita plăcere de a invita toți locuitorii raionului Leova la evenimentul consacrat ,,Ziua Limbii Noastre". Citeşte mai mult...
Publicat: 25.07.2018   
Reprezentanții Administrației Publice Locale din raioanele Leova și Cahul, operatorii de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și managerii proiectelor AAC din cele două raioane, au efectuat o vizită de studiu în județul Satu Mare, România (16-21 iulie 2018), scopul vizitei fiind preluarea medelului de bună practică și schimbul de experiență în domeniul cooperării inter-comunitare a sectorului ,,Aprovizionare cu Apă și Canalizare”. Vizita a fost susținută și organizată prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și cu suportul logistic al S.C „Apaserv” Satu Mare. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 379

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2018 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 91202   Total ieri: 427   Total azi: 523