Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Şedinţa de bilanţ a Inspectoratului de Poliție Leova pe anul 2018
Publicat: 17.01.2019   

      La data de 17 ianuarie 2019, efectivul Inspectoratului de Poliție Leova a desfășurat ședința de bilanț a Inspectoratului de Poliție, cu referire la 12 luni de activitate ale anului 2018, care a avut loc în incinta Consiliului Raional Leova. 
   La invitaţia şefului IP Leova, dlui Andrei Sîrbu,  în cadrul ședinței au participat: vicepreședintele raionului Leova, dl  Ion Plămădeală, procurorul raionului Leova, dl Alexandru Țurcanu, conducerea și angații IP Leova, reprezentanții administrației publice locale, șefii serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Leova. 
    În cadrul ședinței a fost adus la cunoștință raportul de activitate a Inspectoratului de poliție Leova pe anul 2018. Astfel că în perioada vizată Inspectoratul de poliție Leova, a înregistrat 328 infracțiuni, cu 10 infracțiuni mai puține decât în perioadă analogică a anului precedent, ceea ce constituie o diminuare cu –2,96%. Fenomenul infracţional pe teritoriul raionului Leova, se caracterizează prin forme de abateri penale mai puţin grave şi uşoare, ponderea acestor fapte pe fonul infracţional la general fiind de 80,48%.

    Din numărul total de abateri penale, o situație constantă se atestă la infracţiunile deosebit de grave (5), majorare se înregistrează la infracţiunile grave (59), iar diminuare se înregistrează la infracţiunile mai puţin grave (165) şi uşoare (99).

    Din cele 328 infracțiuni înregistrate, pe 227 cauze penale însoțite cu propunerea de terminare a urmăririi penale, au fost expediate procurorului, dintre care pe 193 cauze penale urmărirea penală a fost terminată, fiind trimise în judecată 93 cauze penale, 58 fiind încetate și 42 clasate, iar din numărul total de cauze penale înregistrate, pe 25 cauze penale nu sunt stabiliți făptuitorii.

   Ca urmare a analizei situaţiei criminogene în raionul Leova s-a constatat, că în toate Sectoarele de poliție, se atestă o diminuare în raport cu perioada anului 2017, cu excepția Sectorului de poliție nr.1 (Leova), înregistrând o creștere nesemnificativă.

   Analizând situația criminogenă și comparând datele la genul de infracțiuni comise s-a constatat, că cele mai frecvente infracțiuni săvârșite sunt cele îndreptate contra patrimoniului (125, dintre care 95 furturi) și infracțiuni în domeniul transportului (66).

   La compartimentul căutarea infractorilor la începutul anului 2018 se aflau în căutare 55 persoane. Pe parcursul anului au fost anunţaţi în căutare 30 persoane, în total fiind 85 persoane aflate în căutare, dintre care 23 persoane au fost stabilite, iar 16 persoane se află  în proces de extrădare.

    La finele a 12 luni al anului 2018, au rămas 46 persoane în căutare. Din numărul persoanelor aflate în căutare, 33 se află în căutare interstatală și 20 persoane în căutare internaţională.

    La începutul anului o persoană era declarată dispărută fără veste, iar la finele anului, rămânând în căutare o persoană declarată dispărută fără veste.

   Pe linia narcomaniei în perioada de raport a fost pornite 7 cauze penale și întocmite 8 procese-verbale cu privire la contravenție în baza art.85 Cc RM (Procurarea sau păstrarea ilegală de substanțe narcotice sau de alte substanțe psihotrope în cantități mici ori consumarea unor astfel de substanțe fără prescripția medicului).

   Pe linia fraudelor economice au fost constatate 28 cauze penale, întocmite 20 procese-verbale cu privire la contravenție, aplicându-se amendă în mărime de 15 250 lei.

            Reacţionare operativă

   În Sistemul informaţional integrat al organelor de drept, în perioada de raport au fost înregistrate 3 996 informaţii cu privire la contravenţii şi alte incidente şi 489 sesizări cu privire la infracţiuni, comparativ cu perioada analogică a anului 2017, au fost înregistrate 3 908 informaţii cu privire la contravenţii şi alte incidente şi 653 sesizări cu privire la infracţiuni.

    Din analiză se constată că, s-a majorat nesemnificativ numărul adresărilor la Poliţie.

   În asigurarea ordinii şi liniştii publice pe parcursul  anului, Serviciul patrulare a asigurat ordinea şi liniştea publică la 71 manifestări cultural-artistice şi sportive.

    Au fost întocmite 2 381 procese-verbale cu privire la contravenţie, fiind aplicate amenzi în mărime de 1 512 850 lei, din ele fiind achitate în suma de 592 375,00 lei, nepercepute 453 600, 00, aplicate avertismente 13 și 1 784 puncte de penalizare.

    În adresa conducătorilor de întreprinderi au fost expediate 198 recomandări privind înlăturarea cauzelor și condițiilor care favorizează comiterea infracțiunilor și delictelor contravenționale.

   Efectuate 110 (67 anul 2017) razii de prelucrare a sectoarelor. Avertizaţi 418 posesori de animale.

    Au fost organizate 830 întruniri cu cetăţenii, tineretul studios şi colectivele de muncă, la care au participat 42 816 persoane, comparativ cu perioada analogică (390 întruniri), 38 mese rotunde, traininguri și sesiuni de informare, la care au participat 480 persoane.

    În instituţiile de învăţămînt au fost desfăşurate 264 (199 – 2017) activităţi informativ-educative la care au fost sensibilizaţi 29 809 (27 800 – 2017) elevi și 3 600 (2022 – 2017) părinți, precum și înmânate 9 900 pleante informative.

   Măsuri specifice de prevenire: La compartimentul prevenirii și combaterii cazurilor de violență în familie au fost examinate 96 petiții (99 – 2017), emise 94 ordine de restricție de urgență și 1 ordonanță de protecție. La evidență au fost luate  6 persoane - agresori familiali. La finele perioadei de raport la evidență se află 56 agresori familiali.

    Au fost efectuate - 68 intervenţii comune în cadrul echipelor multidisciplinare în soluţionarea cazurilor de violenţă în familie.

    Referitor la delicvenţa juvenilă, în vizorul Poliţiei la finele anului se aflau la evidență 17 (38 - 2017) minori delicvenți şi 5 (10 – 2017) familii needucogene.

     Pe parcursul perioadei vizate au fost înregistrate 9 (5 – 2017) cazuri de suicid, 10 (7 – 2017) cazuri de tentativă de suicid și 3 (8 – 2017) cazuri de abandon de domiciliu.

     În adresa Consiliilor locale pentru protecţia drepturilor copilului au fost expediate 2 (2 - 2017) prezentări pentru aplicarea măsurilor de influienţă publică şi implicarea în soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate.

    Totodată, în adresa instituţiilor de învăţământ și Autorităților Tutelare Locale au fost expediate 17 (56 – 2017) sesizări. Plasați 3 (4 - 2017) copii în centre de plasament.

    Siguranţa rutieră: În perioada de referință pe teritoriul raionului Leova au fost înregistrate 108 (110 – 2017) accidente rutiere cu implicarea a 143 (99 – 2017) mijloace de transport, dintre care soldate cu 3 persoane decedate și 22 persoane au fost traumatizate.

          Alte activităţi:

   La compartimentul asigurării organizării şi constituirii sectoarelor de ,,Supraveghere de Vecinătate”, precum și în scopul eficientizării activităților la compartimentul dat au fost create 48 (47 - 2017) Sectoare de supraveghere de vecinătate, constituind 343 membri.  

   Pe parcursul ședinței din partea invitaților au fost adresate mai multe întrebări cu referire la îmbunătățirea calității serviciilor prestate cât și au fost aduse mulțumiri pentru implicare activă, curaj și devotament angajaților IP. 
   Drept sarcină de bază pentru anul 2019, a fost menționată conlucrarea eficientă în continuare întru crearea unui mediu mai sigur pentru locuitorii raionului Leova.

 

 

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 24.04.2019   
La data de 23 aprilie 2019, în cadrul Consiliului Raional Leova s-a desfășurat ședința de lucru a Consiliului de Sănătate Publică Teritorial Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.04.2019   
La data de 22 aprilie 2019, reprezentanții Autorităților Publice Locale de nivel I și II ai raionului Leova, reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate, cadrele didactice și medicale, liceenii au participat la un șir de instruiri în domeniul anticorupției organizate în contextul implementării Planului de acțiuni și Strategiii Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020, de către reprezentanții Direcției Educație Anticorupție a Centrului Național Anticorupție, în cadrul Campaniei Naționale „O zi anticorupție în orașul tău”, cu sloganul „Atitudinea ta contează – spune nu corupției”, lansată de către Centrul Național Anticorupție în anul 2018. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.04.2019   
La data de 21 aprilie 2019, stadionul orășenesc Leova a fost gazda evenimentului sportiv: Ziua Sportivului și Mișcării Olimpice, ediția 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.04.2019   
n conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2019, la data de 18.04.2019, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.04.2019   
La data de 15 aprilie 2019 au avut loc ședințele reunite ale Adunării Generale a Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru și Forumului Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, în Sala de Ședințe a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, România, în cadrul căreia a participat și președintele r. Leova, dl Ion Gudumac. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.04.2019   
La data de 13 aprilie 2019, pe stadionul de mini fotbal al Școlii Sportive din orașul Leova, s-a desfășurat cea de-a șaptea ediție a Turneului la mini fotbal în memoria sportivului Alexandru Taiachin. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.04.2019   
Membrii Grupului de Lucru pentu Educația Incluzivă(GLpEI) s-au întrunit astăzi în cea de-a II ședință de lucru. În cadrul ședinței a fost abordat subiectul cu privire la politicile statului în domeniul educației incluzive: realizări,realități și perspective. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.04.2019   
La data de 05 aprilie 2019, în incinta Consiliului Raional Leova s-a desfășurat masa rotundă de lansare a proiectului „CAMERA CU ELEMENTE SENZORIALE PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI SEVERE LABIRINTUL MAGIC” Citeşte mai mult...
Publicat: 08.04.2019   
La data de 7 aprilie 2019, Ion Aldea- Teodorovici ar fi implinit 65 de ani. Cu această ocazie a fost organizată și desfășurată depuneri de flori la basorelieful fraților Ion și Petre Teodorovici din orașul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.03.2019   
La data de 27 martie 2019 primarii din raionul Leova au participat la o ședință de lucru organizată în incinta Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.03.2019   
La data de 27 martie 2019, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei din subordinea Consiliului Raional Leova a desfășurat o instruire de formare continuă a lucrătorilor sociali din cadrul Serviciului de Îngrijire Socială la Domiciliu. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.03.2019   
La data de 27 martie 2019, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei din subordinea Consiliului Raional Leova a desfășurat o instruire de formare continuă a lucrătorilor sociali din cadrul Serviciului de Îngrijire Socială la Domiciliu. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2019   
La data de 17 martie 2019 în incinta Casei de Cultură orășenești din or. Leova, s-a desfășurat cea de-a II-a ediție a Festivalului Regional al Orchestrelor de Muzică Populară a Școlilor de Muzică și Arte în memoria rapsodului băștinaș Vasile MIȘCOI. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2019   
La data de 15 martie 2019, în incinta Consiliului Raional Leova, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Leova a desfășurat ședința ordinară al Serviciului Asistență Socială Comunitară cu participarea asistenților sociali comunitari din localitățile raionului Leova și Specialiștiii CCF Moldova (Copil – Comunitate – Familie). Citeşte mai mult...
Publicat: 14.03.2019   
La data de 13 martie, la sediul Consiliului Județean Vaslui s-a desfășurat ședința Consiliului Director al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, în cadrul căreia a participat și președintele raionului Leova, dl Ion Gudumac. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.03.2019   
La data de 10 martie 2019, în incinta sălii sportive al Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” din or. Leova, a avut loc Campionatul raional la Volei, ediția 2019, organizat de către Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova din subordinea Consiliului Raional Leova, la care au participat opt echipe: Leova 1, Sarata Răzesi, Tomai, Leova 2, Colibabovca, Leova 3, Tomaiul Nou, Cupcui. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.03.2019   
La data de 6 martie 2019 la inițiativa AO ,,Forța Susținerii,, și prin dispoziția președintelui raionului s-a desfășurat prima ședință a Grupului de Lucru pentru Educația Incluzivă (GLpEI). Constituirea GLpEI a reeșit din necesitatea stringentă de a consolida rolul actorilor- cheie în procesul de dezvoltare a educației incluzive, de a dezvolta serviciile și de a promova practicile de incluziune educațională la nivel local pentru copiii cu dizabilități severe. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.03.2019   
La data de 2 Martie 2019 se împlinesc 27 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru din anul 1992. Cu această ocazie în oraşul Leova la data de 1 Martie în memoria ostaşilor căzuţi în luptele pentru apărarea integrității teritoriale și suveranității Republicii Moldova, a avut loc acţiune de comemorare. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.02.2019   
Membrii Comitetului Director Local (CDL) al proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova", s-au întrunit la data de 22.02.2018 în ședință pentru a face un bilanț al activităților realizate și a trasa sarcini de viitor pentru atingerea rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului dat. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2019   
În conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2019, la data de 21.02.2019, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 410

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90831   Total ieri: 167   Total azi: 152