Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Şedinţa de bilanţ a Inspectoratului de Poliție Leova pe anul 2018
Publicat: 17.01.2019   

      La data de 17 ianuarie 2019, efectivul Inspectoratului de Poliție Leova a desfășurat ședința de bilanț a Inspectoratului de Poliție, cu referire la 12 luni de activitate ale anului 2018, care a avut loc în incinta Consiliului Raional Leova. 
   La invitaţia şefului IP Leova, dlui Andrei Sîrbu,  în cadrul ședinței au participat: vicepreședintele raionului Leova, dl  Ion Plămădeală, procurorul raionului Leova, dl Alexandru Țurcanu, conducerea și angații IP Leova, reprezentanții administrației publice locale, șefii serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Leova. 
    În cadrul ședinței a fost adus la cunoștință raportul de activitate a Inspectoratului de poliție Leova pe anul 2018. Astfel că în perioada vizată Inspectoratul de poliție Leova, a înregistrat 328 infracțiuni, cu 10 infracțiuni mai puține decât în perioadă analogică a anului precedent, ceea ce constituie o diminuare cu –2,96%. Fenomenul infracţional pe teritoriul raionului Leova, se caracterizează prin forme de abateri penale mai puţin grave şi uşoare, ponderea acestor fapte pe fonul infracţional la general fiind de 80,48%.

    Din numărul total de abateri penale, o situație constantă se atestă la infracţiunile deosebit de grave (5), majorare se înregistrează la infracţiunile grave (59), iar diminuare se înregistrează la infracţiunile mai puţin grave (165) şi uşoare (99).

    Din cele 328 infracțiuni înregistrate, pe 227 cauze penale însoțite cu propunerea de terminare a urmăririi penale, au fost expediate procurorului, dintre care pe 193 cauze penale urmărirea penală a fost terminată, fiind trimise în judecată 93 cauze penale, 58 fiind încetate și 42 clasate, iar din numărul total de cauze penale înregistrate, pe 25 cauze penale nu sunt stabiliți făptuitorii.

   Ca urmare a analizei situaţiei criminogene în raionul Leova s-a constatat, că în toate Sectoarele de poliție, se atestă o diminuare în raport cu perioada anului 2017, cu excepția Sectorului de poliție nr.1 (Leova), înregistrând o creștere nesemnificativă.

   Analizând situația criminogenă și comparând datele la genul de infracțiuni comise s-a constatat, că cele mai frecvente infracțiuni săvârșite sunt cele îndreptate contra patrimoniului (125, dintre care 95 furturi) și infracțiuni în domeniul transportului (66).

   La compartimentul căutarea infractorilor la începutul anului 2018 se aflau în căutare 55 persoane. Pe parcursul anului au fost anunţaţi în căutare 30 persoane, în total fiind 85 persoane aflate în căutare, dintre care 23 persoane au fost stabilite, iar 16 persoane se află  în proces de extrădare.

    La finele a 12 luni al anului 2018, au rămas 46 persoane în căutare. Din numărul persoanelor aflate în căutare, 33 se află în căutare interstatală și 20 persoane în căutare internaţională.

    La începutul anului o persoană era declarată dispărută fără veste, iar la finele anului, rămânând în căutare o persoană declarată dispărută fără veste.

   Pe linia narcomaniei în perioada de raport a fost pornite 7 cauze penale și întocmite 8 procese-verbale cu privire la contravenție în baza art.85 Cc RM (Procurarea sau păstrarea ilegală de substanțe narcotice sau de alte substanțe psihotrope în cantități mici ori consumarea unor astfel de substanțe fără prescripția medicului).

   Pe linia fraudelor economice au fost constatate 28 cauze penale, întocmite 20 procese-verbale cu privire la contravenție, aplicându-se amendă în mărime de 15 250 lei.

            Reacţionare operativă

   În Sistemul informaţional integrat al organelor de drept, în perioada de raport au fost înregistrate 3 996 informaţii cu privire la contravenţii şi alte incidente şi 489 sesizări cu privire la infracţiuni, comparativ cu perioada analogică a anului 2017, au fost înregistrate 3 908 informaţii cu privire la contravenţii şi alte incidente şi 653 sesizări cu privire la infracţiuni.

    Din analiză se constată că, s-a majorat nesemnificativ numărul adresărilor la Poliţie.

   În asigurarea ordinii şi liniştii publice pe parcursul  anului, Serviciul patrulare a asigurat ordinea şi liniştea publică la 71 manifestări cultural-artistice şi sportive.

    Au fost întocmite 2 381 procese-verbale cu privire la contravenţie, fiind aplicate amenzi în mărime de 1 512 850 lei, din ele fiind achitate în suma de 592 375,00 lei, nepercepute 453 600, 00, aplicate avertismente 13 și 1 784 puncte de penalizare.

    În adresa conducătorilor de întreprinderi au fost expediate 198 recomandări privind înlăturarea cauzelor și condițiilor care favorizează comiterea infracțiunilor și delictelor contravenționale.

   Efectuate 110 (67 anul 2017) razii de prelucrare a sectoarelor. Avertizaţi 418 posesori de animale.

    Au fost organizate 830 întruniri cu cetăţenii, tineretul studios şi colectivele de muncă, la care au participat 42 816 persoane, comparativ cu perioada analogică (390 întruniri), 38 mese rotunde, traininguri și sesiuni de informare, la care au participat 480 persoane.

    În instituţiile de învăţămînt au fost desfăşurate 264 (199 – 2017) activităţi informativ-educative la care au fost sensibilizaţi 29 809 (27 800 – 2017) elevi și 3 600 (2022 – 2017) părinți, precum și înmânate 9 900 pleante informative.

   Măsuri specifice de prevenire: La compartimentul prevenirii și combaterii cazurilor de violență în familie au fost examinate 96 petiții (99 – 2017), emise 94 ordine de restricție de urgență și 1 ordonanță de protecție. La evidență au fost luate  6 persoane - agresori familiali. La finele perioadei de raport la evidență se află 56 agresori familiali.

    Au fost efectuate - 68 intervenţii comune în cadrul echipelor multidisciplinare în soluţionarea cazurilor de violenţă în familie.

    Referitor la delicvenţa juvenilă, în vizorul Poliţiei la finele anului se aflau la evidență 17 (38 - 2017) minori delicvenți şi 5 (10 – 2017) familii needucogene.

     Pe parcursul perioadei vizate au fost înregistrate 9 (5 – 2017) cazuri de suicid, 10 (7 – 2017) cazuri de tentativă de suicid și 3 (8 – 2017) cazuri de abandon de domiciliu.

     În adresa Consiliilor locale pentru protecţia drepturilor copilului au fost expediate 2 (2 - 2017) prezentări pentru aplicarea măsurilor de influienţă publică şi implicarea în soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate.

    Totodată, în adresa instituţiilor de învăţământ și Autorităților Tutelare Locale au fost expediate 17 (56 – 2017) sesizări. Plasați 3 (4 - 2017) copii în centre de plasament.

    Siguranţa rutieră: În perioada de referință pe teritoriul raionului Leova au fost înregistrate 108 (110 – 2017) accidente rutiere cu implicarea a 143 (99 – 2017) mijloace de transport, dintre care soldate cu 3 persoane decedate și 22 persoane au fost traumatizate.

          Alte activităţi:

   La compartimentul asigurării organizării şi constituirii sectoarelor de ,,Supraveghere de Vecinătate”, precum și în scopul eficientizării activităților la compartimentul dat au fost create 48 (47 - 2017) Sectoare de supraveghere de vecinătate, constituind 343 membri.  

   Pe parcursul ședinței din partea invitaților au fost adresate mai multe întrebări cu referire la îmbunătățirea calității serviciilor prestate cât și au fost aduse mulțumiri pentru implicare activă, curaj și devotament angajaților IP. 
   Drept sarcină de bază pentru anul 2019, a fost menționată conlucrarea eficientă în continuare întru crearea unui mediu mai sigur pentru locuitorii raionului Leova.

 

 

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 09.08.2019   
La data de 8 august 2019, în incinta Consiliului Raional Leova, membrii Comitetului Director Local (CDL) al proiectului „Îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în raionul Leova" s-au întrunit într-o ședință pentru a stabili bilanțul activităților realizate în trimestrul II a anului 2019 și a trasa sarcini de viitor pentru atingerea rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2019   
La 26 iulie curent raionul Leova a fost supus controlului stării protecţiei civile şi aplicaţii la protecţia civilă cu verificarea nivelului de pregătire a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, Punctului de conducere, forţelor protecţiei civile şi serviciile PC din raion, cu tematica: ”Acțiunile organelor de conducere și forțelor Protecției Civile ale raionului Leova la organizarea lichidării consecințelor cutremurelor, avariilor de producție și epizootiilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.07.2019   
Astăzi, se împlinesc 70 de ani de la cel mai mare val al deportărilor comuniste din 6 iulie 1949, când zeci de mii de moldoveni au fost urcaţi în trenuri marfare şi duşi în Siberia. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.07.2019   
Astăzi, 2 iulie 2019, se împlinesc 515 ani de la trecerea la cele veșnice a marelui domnitor Ștefan cel mare și Sfânt. În semn de recunoștință, reprezentanţii Consiliului raional Leova, Primăria orașului Leova, reprezentanţii serviciilor desconcentrate și descentralizate din cadrul raionului au depus flori la bustul Marelui Domnitor - Ștefan cel mare și Sfânt. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.07.2019   
La data de 28 iunie 2019 au fost desemnați cei mai buni antreprenori ai anului 2018 din raionul Leova. Premierea a avut loc în cadrul concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii”. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.06.2019   
În conformitate cu art. 45 (3) al Legii privind APL nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi a dispoziţiei preşedintelui raionului nr. 114 din 20.06.19, la data de 27.06.2019, orele 10-00, Consiliului Raional sa covocat în şedinţă extraordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.06.2019   
Publicat: 24.06.2019   
La data de 23 iunie 2019, în s.Baiuș, raionul Leova s-a desfășurat Festivalul de creație populară ,,Moștenit-am din bătrâni”, organizat de către Secția Cutură, Turism, Tineret și Sport în parteneriat cu Consiliul Raional Leova și primăria s. Baiuș. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.06.2019   
La data de 23 iunie, marcăm Ziua profesională a funcţionarului public.Cu această ocazie, la data de 21 iunie 2019, în ajunul sărbătorii, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 200 din 6 aprilie 2012, a fost celebrată “Ziua Funcţionarului Public” organizată de către Consiliul Raional Leova, la care au participat conducerea raionului, şefii şi reprezentanţii direcţiilor din subordinea Consiliului Raional, primari, secretari ai consiliilor locale, funcționari din cadrul APL de nivelul I și II. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.06.2019   
Publicat: 12.06.2019   
La data de 12 iunie 2019 primarii din raionul Leova au participat la o ședință de lucru organizată în incinta Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.05.2019   
La data de 31 mai 2019, în încinta Consiliului raional Leova - sala mare de ședințe a fost prezentat public Profilul Investițional al raionului Leova, elaborat în cadrul proiectului „Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru promovarea afacerilor și investițiilor” finanțat de UE în cadrul inițiativei „Primarii pentru creștere economică”. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2019   
La data de 23 mai, curent președintele raionului Leova, dl Ion Gudumac, primarul orașului Leova dl Vitalie Gargaun, președintele A.O.„Parteneriat Social” dna Raisa Bălan și Managerul local al proiectului ,,Modernizarea serviciilor publice locale în raionul Leova, sectorul aprovizionare cu apă și canalizare” dl Porubin Valeriu, au participat la evenimentul organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Conferința regională cu genericul „Suportul Uniunii Europene pentru Dezvoltarea Regională”. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.05.2019   
La data de 18 mai 2019, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Leova, întreprinderea ,,EUROALUN” SRL în parteniriat cu Asociația de profesioniști Techno Progressus(Europa) și Federația Națională a Fermierilor din Moldova cu suportul Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru au organizat un seminar cu tematica ,,Cultura Alunului în Republica Moldova - Afacere pentru 3 Generații”. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.05.2019   
La data de 18 mai, pe stadionul orășenesc Leova s-au desfășurat acțiuni cultural - sportive dedicate ”Zilei Recrutului”. A devenit deja o tradiţie, ca în perioada pregătirii şi încorporării tinerilor în serviciul militar în termen, în raionului Leova să fie organizată sărbătoarea „Ziua Recrutului” - o măsură militaro-patriotică care are drept scop promovarea tradițiilor militare și educarea militaro-patriotică a tinerilor ce vor fi încorporaţi în Forțele Armate ale Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.05.2019   
La data de 19 mai 2019, în incinta Casei de Cultură orășenești Leova s- a desfășurat ediția a XII-a a Festivalului Regional de muzică ușoară ,,Ecoul de la Baștină”, în memoria compozitorilor băștinași Petre Teodorovici și Ion Aldea - Teodorovici, organizat de către Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova sub egida Consiliului Raional Leova, în colaborare cu primăriile or. Leova și Boldești-Scăeni, județul Prahova, România. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.05.2019   
La data de 18 mai 2019 compozitorul și interpretul Petre Teodorovici ar fi împlinit 69 de ani, cu această ocazie în orașul Leova a fost organizată depunere de flori la basorelieful fraților Teodorovici. La eveniment au participat conducerea raionului, reprezentanții primăriei orașului Leova, funcționari publici, reprezentanții serviciilor desconcentrate și descentralizate din cadrul raionului Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.05.2019   
La data de 14 mai, current, în incinta Consiliului Raional Leova, membrii Comitetului Director Local (CDL) al proiectului „Îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în raionul Leova" s-au întrunit într-o ședință în vederea prezentării bilanțului activităților realizate în trimestru I și de a trasa sarcinile de viitor pentru atingerea rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului dat. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.05.2019   
La 14.05.2019 în sala de ședințe a Consiliului Raional s-a desfășurat o masă rotundă, organizată în cadrul Proiectului “Promovarea valorilor europene și euroatlantice în zonele rurale ale Republicii Moldova prin intermediul formatorilor locali de opinie publică”, finanțat de către Black Sea Trust for Regional Cooperation și parțial finanțat de către Divizia de Diplomație Publică a NATO. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.05.2019   
La data de 13 mai curent, o delegație din domeniul educației din Ganțevici, Republica Belarus, ca urmare a invitației adresate de către Direcția Învățământ din subordinea Consiliului Raional Leova, a sosit într-o vizită lucru în raionul Leova. Vizita de lucru are drept scop identificarea oportunităților de dezvoltare și colaborare dintre cele două raioane în domeniul educației. Delegația își va desfășura vizita în raionul Leova timp de 4 zile. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 433

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90856   Total ieri: 208   Total azi: 177