Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Şedinţa de bilanţ a Inspectoratului de Poliție Leova pe anul 2018
Publicat: 17.01.2019   

      La data de 17 ianuarie 2019, efectivul Inspectoratului de Poliție Leova a desfășurat ședința de bilanț a Inspectoratului de Poliție, cu referire la 12 luni de activitate ale anului 2018, care a avut loc în incinta Consiliului Raional Leova. 
   La invitaţia şefului IP Leova, dlui Andrei Sîrbu,  în cadrul ședinței au participat: vicepreședintele raionului Leova, dl  Ion Plămădeală, procurorul raionului Leova, dl Alexandru Țurcanu, conducerea și angații IP Leova, reprezentanții administrației publice locale, șefii serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Leova. 
    În cadrul ședinței a fost adus la cunoștință raportul de activitate a Inspectoratului de poliție Leova pe anul 2018. Astfel că în perioada vizată Inspectoratul de poliție Leova, a înregistrat 328 infracțiuni, cu 10 infracțiuni mai puține decât în perioadă analogică a anului precedent, ceea ce constituie o diminuare cu –2,96%. Fenomenul infracţional pe teritoriul raionului Leova, se caracterizează prin forme de abateri penale mai puţin grave şi uşoare, ponderea acestor fapte pe fonul infracţional la general fiind de 80,48%.

    Din numărul total de abateri penale, o situație constantă se atestă la infracţiunile deosebit de grave (5), majorare se înregistrează la infracţiunile grave (59), iar diminuare se înregistrează la infracţiunile mai puţin grave (165) şi uşoare (99).

    Din cele 328 infracțiuni înregistrate, pe 227 cauze penale însoțite cu propunerea de terminare a urmăririi penale, au fost expediate procurorului, dintre care pe 193 cauze penale urmărirea penală a fost terminată, fiind trimise în judecată 93 cauze penale, 58 fiind încetate și 42 clasate, iar din numărul total de cauze penale înregistrate, pe 25 cauze penale nu sunt stabiliți făptuitorii.

   Ca urmare a analizei situaţiei criminogene în raionul Leova s-a constatat, că în toate Sectoarele de poliție, se atestă o diminuare în raport cu perioada anului 2017, cu excepția Sectorului de poliție nr.1 (Leova), înregistrând o creștere nesemnificativă.

   Analizând situația criminogenă și comparând datele la genul de infracțiuni comise s-a constatat, că cele mai frecvente infracțiuni săvârșite sunt cele îndreptate contra patrimoniului (125, dintre care 95 furturi) și infracțiuni în domeniul transportului (66).

   La compartimentul căutarea infractorilor la începutul anului 2018 se aflau în căutare 55 persoane. Pe parcursul anului au fost anunţaţi în căutare 30 persoane, în total fiind 85 persoane aflate în căutare, dintre care 23 persoane au fost stabilite, iar 16 persoane se află  în proces de extrădare.

    La finele a 12 luni al anului 2018, au rămas 46 persoane în căutare. Din numărul persoanelor aflate în căutare, 33 se află în căutare interstatală și 20 persoane în căutare internaţională.

    La începutul anului o persoană era declarată dispărută fără veste, iar la finele anului, rămânând în căutare o persoană declarată dispărută fără veste.

   Pe linia narcomaniei în perioada de raport a fost pornite 7 cauze penale și întocmite 8 procese-verbale cu privire la contravenție în baza art.85 Cc RM (Procurarea sau păstrarea ilegală de substanțe narcotice sau de alte substanțe psihotrope în cantități mici ori consumarea unor astfel de substanțe fără prescripția medicului).

   Pe linia fraudelor economice au fost constatate 28 cauze penale, întocmite 20 procese-verbale cu privire la contravenție, aplicându-se amendă în mărime de 15 250 lei.

            Reacţionare operativă

   În Sistemul informaţional integrat al organelor de drept, în perioada de raport au fost înregistrate 3 996 informaţii cu privire la contravenţii şi alte incidente şi 489 sesizări cu privire la infracţiuni, comparativ cu perioada analogică a anului 2017, au fost înregistrate 3 908 informaţii cu privire la contravenţii şi alte incidente şi 653 sesizări cu privire la infracţiuni.

    Din analiză se constată că, s-a majorat nesemnificativ numărul adresărilor la Poliţie.

   În asigurarea ordinii şi liniştii publice pe parcursul  anului, Serviciul patrulare a asigurat ordinea şi liniştea publică la 71 manifestări cultural-artistice şi sportive.

    Au fost întocmite 2 381 procese-verbale cu privire la contravenţie, fiind aplicate amenzi în mărime de 1 512 850 lei, din ele fiind achitate în suma de 592 375,00 lei, nepercepute 453 600, 00, aplicate avertismente 13 și 1 784 puncte de penalizare.

    În adresa conducătorilor de întreprinderi au fost expediate 198 recomandări privind înlăturarea cauzelor și condițiilor care favorizează comiterea infracțiunilor și delictelor contravenționale.

   Efectuate 110 (67 anul 2017) razii de prelucrare a sectoarelor. Avertizaţi 418 posesori de animale.

    Au fost organizate 830 întruniri cu cetăţenii, tineretul studios şi colectivele de muncă, la care au participat 42 816 persoane, comparativ cu perioada analogică (390 întruniri), 38 mese rotunde, traininguri și sesiuni de informare, la care au participat 480 persoane.

    În instituţiile de învăţămînt au fost desfăşurate 264 (199 – 2017) activităţi informativ-educative la care au fost sensibilizaţi 29 809 (27 800 – 2017) elevi și 3 600 (2022 – 2017) părinți, precum și înmânate 9 900 pleante informative.

   Măsuri specifice de prevenire: La compartimentul prevenirii și combaterii cazurilor de violență în familie au fost examinate 96 petiții (99 – 2017), emise 94 ordine de restricție de urgență și 1 ordonanță de protecție. La evidență au fost luate  6 persoane - agresori familiali. La finele perioadei de raport la evidență se află 56 agresori familiali.

    Au fost efectuate - 68 intervenţii comune în cadrul echipelor multidisciplinare în soluţionarea cazurilor de violenţă în familie.

    Referitor la delicvenţa juvenilă, în vizorul Poliţiei la finele anului se aflau la evidență 17 (38 - 2017) minori delicvenți şi 5 (10 – 2017) familii needucogene.

     Pe parcursul perioadei vizate au fost înregistrate 9 (5 – 2017) cazuri de suicid, 10 (7 – 2017) cazuri de tentativă de suicid și 3 (8 – 2017) cazuri de abandon de domiciliu.

     În adresa Consiliilor locale pentru protecţia drepturilor copilului au fost expediate 2 (2 - 2017) prezentări pentru aplicarea măsurilor de influienţă publică şi implicarea în soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate.

    Totodată, în adresa instituţiilor de învăţământ și Autorităților Tutelare Locale au fost expediate 17 (56 – 2017) sesizări. Plasați 3 (4 - 2017) copii în centre de plasament.

    Siguranţa rutieră: În perioada de referință pe teritoriul raionului Leova au fost înregistrate 108 (110 – 2017) accidente rutiere cu implicarea a 143 (99 – 2017) mijloace de transport, dintre care soldate cu 3 persoane decedate și 22 persoane au fost traumatizate.

          Alte activităţi:

   La compartimentul asigurării organizării şi constituirii sectoarelor de ,,Supraveghere de Vecinătate”, precum și în scopul eficientizării activităților la compartimentul dat au fost create 48 (47 - 2017) Sectoare de supraveghere de vecinătate, constituind 343 membri.  

   Pe parcursul ședinței din partea invitaților au fost adresate mai multe întrebări cu referire la îmbunătățirea calității serviciilor prestate cât și au fost aduse mulțumiri pentru implicare activă, curaj și devotament angajaților IP. 
   Drept sarcină de bază pentru anul 2019, a fost menționată conlucrarea eficientă în continuare întru crearea unui mediu mai sigur pentru locuitorii raionului Leova.

 

 

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 22.02.2019   
În conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2019, la data de 21.02.2019, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.02.2019   
La data de 17 februarie, sala sportivă a Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” din or.Leova s-a desfășurat Turneul Regional la Volei în memoria regretatului sportiv Vladimir Rogojin, organizat de Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova în parteneriat cu Consiliul Raional Leova și Asociația Obștească a veteranilor și pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2019   
La data de 15 februarie 2019 se implinesc 30 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. Cu această ocazie la 13 februarie în oraşul Leova, în memoria ostaşilor căzuţi, a avut loc acţiunea de comemorare. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.02.2019   
La data de 1 februarie 2019 în incinta Casei de Cultură orășenești Leova, pentru cei care susțin tânăra generaţie să păşească pe drumul formării – educatori, învăţători şi profesori, s-a desfăşurat Concursul Raional ,,Pedagogul Anului - 2019”. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.02.2019   
La data de 5 februarie 2019, în încinta Consiliului raional Leova s-a desfășurat Concursul de atribuire a dreptului de deservire a rutelor regulate de călători din raionului Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.01.2019   
La data de 30 ianuarie 2019, a avut loc ședința comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectul “Construcția apeductului magistral Leova – Iargara”. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2019   
La data de 29.01.2019, în sala mică de ședințe a Consiliului Raional Leova s-a desfășurat ședința de lucru a Consiliului de Sănătate Publică Teritorial Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.01.2019   
La data de 15 ianuarie 2019, în incinta Bibliotecii Publice Raionale ,,Valeriu Matei” din or. Leova cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, s-a desfășurat GALA PREMIILOR Concursului raional ,,Cel mai bun lucrător din domeniul culturii - 2018”. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.01.2019   
La data de 15 ianuarie 2019, reprezentanţii serviciilor desconcentrate și descentralizate din cadrul raionului Leova, au depus flori la bustul Marelui poet Mihai Eminescu. S-au marcat 169 de ani de la nașterea Luceafărului poeziei Românești. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.12.2018   
În conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015, la data de 20.12.2018, s-a desfășurat şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.12.2018   
Membrii Comisiei regionale sectoriale în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (CRS/AAC) din Regiunea de Dezvoltare Sud, creată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), s-au întrunit vineri, 14 decembrie, la Leova, în cadrul celei de-a patra ședințe. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.12.2018   
La data de 9 decembrie 2018, în incinta Casei de Cultură orășenești din or. Leova s-a desfășurat ediția a IV- a a Festivalului Regional ,,La o margine de Prut”, organizat de către Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova, în parteneriat cu Consiliul Raional Leova și Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, în cadrul căruia au participat colective de dans popular din Regiunea de Sud a Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.12.2018   
La data de 7 decembrie în incita Bibliotecii Publice Raionale ,,Valeriu Matei” a fost lansată cartea ,,LEOVA – Localități, Oameni, Tradiții”, autor Anatol EREMIA – profesor cercetător, doctor habilitat în filologie. Cartea a fost editată cu suportul financiar a Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.12.2018   
În conformitate cu prevederile art. 45 pct. 1.; 3. al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.07.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2018, la data de 06.12.2018, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova. Conform Dispoziției Președintelui nr. 180 din 26.11.201 Citeşte mai mult...
Publicat: 13.11.2018   
La data de 13.11.2018, în sala mică de ședințe a Consiliului Raional Leova s-a desfășurat ședința de lucru a Consiliului de Sănătate Publică Teritorial Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2018   
La data de 31 octombrie 2018 primarii din raionul Leova au participat la o ședință de lucru organizată în incinta Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.10.2018   
La data de 28 octombrie 2018 satul Borogani raionul Leova a găzduit una dintre cele mai însemnate sărbători naţionale - cea de-a 17-a ediție a Zilei Naționale a Vinului şi a Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare în raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.10.2018   
Astăzi, 26 octombrie 2018, reprezentanții Oficiului teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova au organizat o ședință de instruire în cadrul Primăriei satului Covurlui, unde secretarii consiliilor locale, primarii autorităților publice locale din raionul Leova au fost instruiți referitor la publicarea actelor administrative( dispoziții, decizii, procese-verbale) emise de autorități în procesul de lucrul în ''Registrul de Stat a actelor locale''. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.10.2018   
Schimbările în societate pornesc de la noi și se întorc la noi ,,oamenii" și doar în comun putem schimba societatea. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.10.2018   
Ideea principală a proiectului ,,Migrația și valorile umane" este să definească și să se dezbată probleme de natură socială, de stringentă actualitate, cum ar fi migrația, valorile umane, alegerea carierei, cât și probleme de natură psihologică, cum ar fi agresiunea, hiperactivismul, dizabilitatea la elevii din școli și a găsi soluții pentru a le atenua efectele negative sau a le înlătura. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 390

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 91145   Total ieri: 529   Total azi: 466