Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Lansarea Proiectului „Cu experiența Seniorilor,vocea Ta ia amploare".
Publicat: 17.12.2019   

     La data de 13 decembrie 2019, Asociația Obștească „Parteneriat Social”  or. Leova în colaborare cu Consiliul Raional Leova în calitate de partener, a organizat și desfășurat evenimentul de lansare a proiectului „Cu experiența Seniorilor, vocea Ta ia amploare”,  prin programul lansat și finanțat de UE de Dezvoltare a Societății Civile la nivel Local din Republica Moldova, Fundația germană Conrad Adenauer Stiftung. În cadrul evenimentului de lansare a proiectului a participat președintele raionului Leova, dl Nicolae Prițcan, vicepreședintele raionului Leova, dna Hasan Rodica, reprezentanți ai APL de nivelul I din patru localități: comuna Horia, comuna Topalu, comuna Ciobanu și comuna Gîrliciu, județul Constanța, România, primari ai localităților raionului Leova, reprezentanți ai Asociației IDIS Viitorul, reprezentant al MECC, scriitoarea Ana Onică, bibliotecari, membri ai Consiliului Seniorilor, voluntari, societatea civilă.

   Evenimentul a fost condus de către dna Raisa Bălan, coordonatorul proiectului, care a menționat că: ,,prin intermediul acestui proiect, A.O. „Parteneriat Social”  își propune scopul de a  încuraja și susține  800 de persoane în etate și 50 de tineri, din 5 localități (or. Leova, s. Filipeni, s. Hănăsenii Noi, s. Sîrma și com. Sărata Nouă ) ale raionului Leova, de a participa la procesul decizional raional și local.

    Președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a menționat că: ,,Consiliul Raional Leova în calitatea sa de partener al proiectului -  Salută inițiativa Asociației Obștești ,,Parteneriat Social“ de a consolida forțele comune a ,,Autorităților Publice Locale și societății civile”  în vederea promovării valorilor sociale și de a implementa cele  mai bune practici şi idei  a seniorilor prin soluţii, în implicarea societății civile în procesul decizional, de a identifica și soluționa problemelor cu care se confruntă localitățile raionului, de a promova interesele și necesitățile persoanelor în etate, dar în special a categoriilor social-vulnerabile.

     În acest context, în vederea realizării scopului menționat, întreaga echipa a proiectului și-a propus următoarele obiective:

  1. Crearea Consiliului Seniorilor din raionul Leova sub forma unui mecanism de consultare și monitorizare pentru procesul decizional raional și local.
  2. Stabilirea unui format de colaborare cu APL de nivelul I și II și ridicarea gradului de participare a persoanelor în etate la procesele decizionale cu 10 %.

     La eveniment au fost prezentați membrii Consiliului Seniorilor din localitățile implicate în proiect:

Maria Chițcatîi   – or. Leova,

Dumitru Codreanu – or. Leova,

Ion Stanciu – or. Leova,

Tudor Codreanu – or. Leova,

Valeriu Mercușev – or. Leova,

Elena Timofti – s. Hănăsenii Noi,

Maria Haruța – s. Filipeni,

Iulia Bortnic – s. Sărata Nouă,

Maria Macaria – s. Sîrma

     Implementarea proiectului a stârnit un interes și o implicare deosebită  în cele cinci localități ale raionului unde se desfășoară. Acestea au fost spuse de către Primarul orașului Leova – Alexandru Bujoreanu și primarul s. Hănăsenii  Noi- Nocolae Popa care au luat cuvântul la acest eveniment. Reprezentantul Consiliului Seniorilor- Dumitru Codreanu, a menționat  problemele cu care se confruntă localitățile și identificare problemei prioritare din localități trebuie luată de comun acord cu cetățenii și să se țină cont de opiniile Consiliului Seniorilor. Cu un schimb de experiențe în domeniul atragerii investițiilor și conlucrarea cu societatea civilă a venit și domnul primar al comunei Topalu – Stanciu Valentin. Domnul Liubomir Chiriac, reprezentantul Asociației IDIS Viitorul, a menționat rolul societății civile  în atragerea finanțărilor din exterior,  identificarea și soluționarea  multor probleme din comunități printr-un parteneriat cu APL-urile locale.

 

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 10.07.2020   
La data de 09 iulie, curent , în sala mare de ședințe a Consiliului raional Leova a avut loc întrevederea Prim-ministrului Republicii Moldova, domnul Ion CHICU, cu reprezentanții autorităților publice locale, conducătorilor serviciilor desconcentrate și descentralizate, consilierilor raionali. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.07.2020   
Astăzi se împlinesc 71 de ani de la cel de-al doilea și cel mai mare val al deportărilor staliniste din Republica Moldova. În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, peste treizeci și cinci de mii de basarabeni au fost ridicați de la casele lor de către trupele speciale ale KGB, ticsiți în vagoane pentru vite și duși în Siberia. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.07.2020   
La data de 2 iulie, curent, s-au împlinit 516 ani de la trecerea în neființă a Marelui Domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.06.2020   
În ultuma duminică a lunii curente - 28 iunie 2020, toată țara a sărbătorit Ziua Națională a Portului Popular. Costumul popular, zis și tradițional, dintotdeauna a fost și este un mijloc de comunicare, pentru a transmite în mod elocvent mesaje de mare încărcătură semorfică. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.06.2020   
Astăzi, în incinta Bibliotecii Publice Raionale „Valeriu Matei” din orașul Leova, a fost lansată expoziția de fotografii cu genericul „Expoziție offline despre mediul online, sau cum putem preveni abuzul sexual onaine față de copii” dedicată Zilei europene pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual, marcată anual la data de 18 noiembrie. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.06.2020   
În conformitate cu prevederile Legii nr.436 – XVI din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, Dispoziția președintelui raionului nr.114 din 15 iunie 2020 ,,Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Raional” și în baza Programului de activitate al Consiliului pentru anul 2020, la data de 25 iunie 2020 Consiliul Raional Leova sa convocat în ședință ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.06.2020   
La data de 23 iunie, curent, cu prilejul zilei profesionale „Ziua funcţionarului public”, care este sărbătorită anual la data de 23 iunie, Consiliul Raional Leova a organizat un eveniment festiv, la care a participat președintele raionului, dl Nicolae PRIȚCAN, vicepreședinții raionului, dna Aliona BRICIAG, dna Rodica HASAN, reprezentanţi ai subdiviziunilor din cadrul Consiliului raional și șef-adjunct al Oficiului Teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat, dna Tatiana PANFILI. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.06.2020   
La data de 22 iunie, curent, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia raională pentru Situații Excepționale. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.06.2020   
An de an, în a treia duminica a lunii iunie marcăm ,,Ziua profesională a Lucrătorului Medical și a Farmacistului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.06.2020   
În dimineața zilei de astăzi, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan, vicepreședintele raionului, dna Aliona Briciag, secretarul Consiliului raional, dna Elena Copoț, aparatul președintelui raionului și direcțiile din subordinea Consiliului raional, au depus flori la bustul marelui poet al literaturii noastre, Mihai Eminescu, pentru a-i aduce un omagiu cu prilejul celor 131 de ani de la trecerea în neființă. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.06.2020   
La data de 04 iunie curent, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.05.2020   
La data de 28 mai, curent, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică și Comisia raională pentru Situații Excepționale. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.05.2020   
La data de 29 mai 2020, în vederea soluționării problemelor existente și pentru a facilita procesul de implementare a proiectelor, membrii Comitetului Director Local (CDL) al proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților din raionul Leova”, s-au întrunit online într-o ședință lucru. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2020   
La data de 21 mai 2020, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică. La ședință au fost invitați șefii Centrelor de Sănătate din subordinea Consiliului raional și primarii localităților raionului. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.05.2020   
Astăzi, 22 mai 2020, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, a desfășurat deschiderea ofertelor în cadrul licitațiiilor internaționale privind achiziționarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectelor de asigurare cu infrastructură de apă și canalizare, cu finanțare din sursele Uniunii Europene. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.05.2020   
La data de 18 mai 2020, președintele raionului dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia pentru Situații Excepționale și Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a raionului Leova. Membrii comisiilor au examinat efectele măsurilor întreprinse asupra procesului de răspândire a epidemiei în raionul Leova, situația privind răspândirea infecției COVID-19 în raion, Hotărârile nr.10 și nr.11din 15.05.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.05.2020   
Astăzi, președintele raionului Leova, dl Nicolae Prițcan a participat la ședință de lucru prezidată de Premierul Ion Chicu. La ședință au participat președinții raioanelor Republicii Moldova. Scopul ședinței a fost examinarea evoluției situației epidemiologice în raioanele țării, impactul economic al restricțiilor impuse pentru a preveni răspândirea infecției, efectele secetei hidrologice. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.05.2020   
La data de 18 mai 2020 compozitorul și interpretul Petre Teodorovici ar fi împlinit 70 de ani, cu acest prilej în orașul Leova a fost organizată depunere de flori la basorelieful fraților Teodorovici. La eveniment a participat conducerea raionului. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.05.2020   
Inspectoratul General al Poliției (IGP) implementează în prezent “Strategia de dezvoltare a Poliției 2016-2020”. Pentru realizarea acesteia, în 2017 Guvernul Republicii Moldova a semnat cu Uniunea Europeană acordul de finanțare „Suport pentru reforma Poliției”. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.05.2020   
Astăzi, președintele raionului dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia pentru Situații Excepționale și Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a raionului Leova. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 535

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90733   Total ieri: 295   Total azi: 54