Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică a aprobat noi măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 în raion.
Publicat: 30.11.2020   

     Astăzi, 30 noiembrie 2020, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică.

    Urmare a analizei evoluției situației epidemiologice, sa constatat că situația epidemiologică în raion este nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendințele negative majore de infectare și răspândire a virusului COVID-19.

   Conform datelor statistice, la data de 30 noiembrie în raionul Leova se înregistrează 108 cazuri active de infectare cu virusul COVID-19, dintre care 30 persoane sunt spitalizate, 78 se tratează la domiciliu.

   Astfel, în scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire și control a infecției COVID-19, conform Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.35 din 27 noiembrie 2020, , Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică, a hotărât:

   1. instituirea stării de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul raionului Leova, pe perioada 30 noiembrie 2020 - 15 ianuarie 2021.

    2. menţinerea mecanismul de gestionare a situaţiei epidemiologice în conformitate cu Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) - aprobat prin Hotărârea Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică nr.17 din 18 noiembrie 2020.

    3. stabilirea măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel naţional:

     -  Măsuri restrictive generale:

 •  Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanţei sociale/fizice de 1 (unu) metru este obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.
 •  Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu excepţia: deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă, deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; deplasarea pentru asistenţă medicală, ce nu poate fi amînată; deplasarea pentru alte motive justificate şi care nu pot fi amînate.
 •  Interzicerea aflării pe terenuri dejoacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracţii şi zone de agrement.

     - Autorităţile administraţiei publice locale, toate persoanele juridice de drept public şi de drept privat din cadrul raionului Leova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi toţi cetăţenii raionului şi alte persoane fizice aflate pe teritoriul raionului Leova vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control şi combatere a infecţiei COVID-19:

 • respectarea distanţei sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepţia cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei distanţe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
 •  respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
 •  respectarea regulilor de igienă respiratorie;
 •  respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabileşte regimul respectiv;
 • respectarea de către persoanele fizice şi juridice care se află în teritoriile sau instituţiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorităţi;
 • monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;
 • purtarea măştilor de protecţie în toate spaţiile publice (de uz comun) deschise şi închise, în special în transportul public. Masca trebuie să acopere gura şi nasul.

 - Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice din cadrul raionului, instituţiilor de reabilitare/recuperare/balneo-sanatoriale vor asigura următoarele măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID-19:

 • realizarea strictă a managementului calităţii serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control a infecţiei COVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor şi însoţitorilor în cadrul instituţiei/prestatorului;
 • efectuarea triajului şi monitorizarea zilnică la COVID-19 al 3 pacientului/beneficiarului/însoţitorului;
 • organizarea şi efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la începutul turei de lucru;
 •  asigurarea personalului angajat cu echipament de protecţie conform riscului de expunere;
 •  monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecţie;
 • asigurarea instituţiei cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor şi organizarea măsurilor de curăţare şi dezinfecţie;
 •  organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control şi combatere a infecţiei cu COVID-19;
 • reevaluarea modului şi a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanţă (în baza evaluării condiţiilor de activitate a instituţiei/prestatorului, grupurilor de risc şi a condiţiilor familiale ale angajatului: comorbidităţi, vîrsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.);

   -  Persoanele fizice şi persoanele juridice, care efectuează activităţi de transpor rutier de persoane în trafic local,/raional/interraional, internaţional cît şi activităţile conexe (gări auto/staţii de testare auto etc,) vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID - 19:

 • asigurarea protecţiei personalului care efectuează transport rutier şi activităţi conexe, prin: - echipament de protecţie (măşti, mănuşi); - dezinfectând (pentru mâini şi suprafeţe); - triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătăţii);
 •  ajustarea orarului de călătorie şi a numărului de unităţi de transport, după necesitate în orele de vârf;
 • automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;
 • limitarea numărului de persoane în transportul rutier, în trafic raional şi interraional- proporţional numărului de scaune disponibile in mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic local si municipal în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;
 •  purtarea obligatorie a măştilor de protecţie pentru conducătorii auto, pasageri, pe parcursul călătoriei;
 • respectarea măsurilor de curăţare, dezinfectare a suprafeţelor din autogări şi mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar şi după fiecare rută/cursă efectuată la staţia terminus;
 • verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier de persoane în trafic internaţional, care nu trebuie să depăşească 37° grade Celsius.

 - Suplimentar prevederilor punctului 2, unităţile comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:

 • distanţa socială de minim 1 (unu) metru şi acces fluidizat în interior;
 •  triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaţilor;
 • monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor pe durata programului de muncă;
 •  asigurarea personalului cu echipamente de protecţie;
 •  asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare;
 • efectuarea obligatorie a termometriei la intrare în unitatea comercială a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului;
 • accesul vizitatorilor cu măşti în spaţiu închis;
 • prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor, coşurilor, cărucioarelor etc. şi asigurarea regimului de curăţare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;
 • aerisirea frecventă a spaţiului, iar în caz de posibilitate - aerisirea permanentă.

 - Instituţiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenţei medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (asigurate/neasigurate).

  -  Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidenţă epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). Întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituţiilor publice, de învăţământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecţie.

   -  Se admite, organizarea întrunirilor/reunirilor în grup, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind prevenirea infecţiei COVID-19.

   - Se admite organizarea şi desfăşurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, în unităţile de alimentaţie publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind prevenirea infecţiei COVID-19 la desfăşurarea evenimentelor festive în unităţile de alimentaţie publică.

      4. Se interzice, începînd cu data de 30 noiembrie 2020, activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unităţii comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).

    5. Se interzice desfăşurarea activităţilor de deservire în unităţile de alimentaţie publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor) în intervalul orelor 22.00 - 07.00.

   6. Se interzice organizarea şi desfăşurarea- conferinţelor ştiinţifice, competiţiilor sportive, olimpiadelor, cu prezenţa fizică a persoanelor.

   7. Se interzice desfăşurarea activităţilor, cu prezenţa spectatorilor, în incinta sălilor de concerte, caselor de cultură din cadrul raionului.

    8. Se dispune conducătorilor instituţiilor publice şi private stabilirea unui regim flexibil sau special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei şi a personalului activitatea căruia necesită prezenţa obligatorie la serviciu. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă, să fie asigurată munca la distanţă. Pe perioada desfăşurării activităţii prin muncă la domiciliu, salariaţii îşi îndeplinesc atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin. Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă de realizare a controlului va fi agreată reciproc prin mijloace de comunicare electronică.

    9. Inspectoratului de Poliție Leova va continua supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.    

 

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 17.02.2021   
Astăzi, 17 februarie 2021, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.02.2021   
Stimați colegi, angajați din Administrația Publică Locală, primari, viceprimari, consilieri raionali și locali ! Citeşte mai mult...
Publicat: 20.01.2021   
La data, 20 ianuarie 2021,în sala mică de ședințe a Consiliului raional Leova, Agenția de Dezvoltare Regională Sud a desfășurat o ședință de lucru cu participarea conducerii Raionului Leova și primarii localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui, în cadrul căreia sa discutat despre rezultatele obținute în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova” finanțat din sursele Uniunii Europene și contribuția autorităților publice locale Citeşte mai mult...
Publicat: 18.12.2020   
Urmare a rezultatelor concursului raional, la concursul național „Cel mai bun antreprenor din sectorul ÎMM” au participat 6 antreprenori din raionul Leova, 2 dintre care au obținut locuri premiante. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.12.2020   
Se știe că un popor dăinuie, atâta timp cât este activă CULTURA, LIMBA și FOLCLORUL lui. În prezent este mai greu să păstrezi toate acestea, deoarece, spre regret, alte valori și obiceiuri își găsesc locul în viața unui popor. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.12.2020   
Astăzi, 11 decembrie 2020, Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică, la propunerea președintelui raionului, dlui Nicolae PRIȚCAN, sa convocat în ședință. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.12.2020   
Astăzi, 10 decembrie 2020, în conformitate cu prevederile Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, dispoziția președintelui raionului nr. 203 din 30.11.2020 ,,Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional” şi în baza Programului de activitate al Consiliului pentru anul 2020, Consiliul Raional Leova s-a convocat în ședință ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.11.2020   
Astăzi, 18 noiembrie 2020, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.11.2020   
La data de 16.11.2020, în cadrul Direcției de Învățământ, au fost evaluate produsele video înscrise la etapa raională a concursului republican ,,Limba noastră-i o comoară”, Ediţia a IV-a. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.11.2020   
Astăzi, în incinta Consiliului Raional Leova a avut loc degustare de vin în cadrul Concursului pentru cel mai bun vin ,,Tulburel - 2020”, organizat de către Direcția Agricultură, Relații Funciare și Mediu. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.11.2020   
În perioada 17 septembrie - 09 noiembrie s-a desfăşurat ediţia a IV-a a Festivalului - concurs raional al colectivelor de teatru de amatori ( în variantă online). Citeşte mai mult...
Publicat: 04.11.2020   
Astăzi, 04 noiembrie 2020, Consiliul Raional Leova în cooperare cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Primăria orașului Leova au organizat evenimentul de lansare a lucrărilor de construcție pentru proiectele finanțate de Uniunea Europeană, privind extinderea sistemului de canalizare și de eficiență energetică a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova. Î Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2020   
La data de 29 octombrie 2020, în incinta Consiliului Raional Leova s-a desfășurat cea de-a II-a ședință a Grupului de Lucru pentru Educația Incluzivă, în cadrul căreea conform agendei s-a pus în discuție un subiect important, care îi influențează direct pe copiii cu dizabilități și copiii cu cerințe educaționale speciale (CES). Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2020   
Colaborarea, implicarea este cheia succesului, iar prin forțe comune vom contribui la continuitatea incluziunii socio-educaționale a copiilor cu dizabilități și cu cerințe educaționale speciale din raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.10.2020   
Astăzi 30 octombrie 2020, ora 10.00 a avut loc depuneri de flori la monumentul interpreților și compozitorilor Doina și Ion Aldea Teodorovici. La acest eveniment au participat: președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN, vicepreședintele raionului Leova, dna Rodica HASAN, aparatul președintelui raionului Leova, aparatul primăriei orașului Leova și șefii instituțiilor subordonate Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.10.2020   
La data de 28 octombrie 2020, ora 10.00 în sala mare de ședințe a Consiliului raional Leova s-a desfășurat seminarul de instruire cu toți primarii localităților din raionul nostru. La acest seminar au fost prezenți președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN și vicepreședintele raionului Leova, dna Rodica HASAN. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.10.2020   
La data de 21.10.2020 la Centrul de Tineret Leova a fost lansat un spațiu pentru diferite evenimente social culturale pentru tineri și nu numai, cu o tablă de șah în mărime de 5x5 metri, zonă WiFi, zonă de parcare pentru bicicletă, etc. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.10.2020   
La data de 14 octombrie, curent, președintele raionului Leova, Nicolae PRIȚCAN, de comun cu dl Ghenadie BUZA, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dl Ion MEREUȚĂ, reprezentantul Guvernului în teritoriu, au efectuat o vizită de lucru în localitățile raionului Leova, afectate de ploile din data de 13 octombrie 2020. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.09.2020   
La 30 septembrie, curent, în incita Consiliului Raional Leova, s-a desfășurat sesiunea de instruire cu tema „Transparența la luarea deciziilor și participarea cetățenilor”, organizată de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova în cooperare cu Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA) pentru autoritățile publice locale. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.09.2020   
Astăzi, 30 septembrie 2020, președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN, de comun cu dl Ghenadie BUZA, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și reprezentantul Guvernului în teritoriu, Ion MEREUȚĂ au efectuat o vizită de lucru în localitățile raionului Leova, cel mai mult afectate de ploile torențiale din data de 29 septembrie 2020. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 570

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90793   Total ieri: 312   Total azi: 114