Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Instruirea regională a fermierilor pentru obținerea granturilor oferite de UCIP IFAD.
Publicat: 21.08.2023   

  Guvernul Republicii Moldovei a încheiat un Acord de finanțare cu Fondul Internațional de Dezvoltare Agricolă (IFAD) pentru implementarea Proiectului Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP), care are ca scop consolidarea rezilienței micilor fermieri la schimbările climatice prin încurajarea adoptării unor tehnologii de irigare la scară mică cu o abordare inteligentă din punctul de vedere al climei şi de economisire a surselor de apă.

  Prestatorul de servicii Asociația Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA) cu suportul UCIP IFAD (Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD) în cadrul Proiectului «Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP)» implementeaza Programul de instruiri regionale pentru potențialii aplicanți – beneficiari a granturilor la irigarea la scară mică.

  Astfel, în perioada 17-19 august 2023, în incinta Consiliului Raional a fost organizată o instruire teoretico – practică pentru 24 de fermieri din raioanele Leova și Cantemir în domeniul irigării și agriculturii adaptive.

   Președintele raionului dl Nicolae Prițcan a salutat fermierii și a vorbit despre problemele care le întâmpină agricultorii din raion și din întreaga țară, despre investiții și irigarea culturilor cu valoare adăugată.  

   Dl Tomșa Nicolae în calitate de Formator și organizator a Atelierului de instruire a menționat că obiectivul Proiectului Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP), este stimularea creșterii economice rurale la scară largă și de reducere a sărăciei din zonele rurale prin consolidarea rezilienței micilor fermieri la riscurile economice, de mediu și climatice, iar implementarea şi gestionarea proiectului este asigurată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) prin Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD).

   Programul de instruire teoretico – practică de 24 ore a fost axat pe cinci module de instruire:

  1. Exploatarea și întreținerea sistemelor și echipamentelor de irigare, calitatea apei și regimurile de irigare;
  2. Agricultura adaptivă la schimbările de climă și agricultura ecologică;
  3. Surse de finanțare pentru agricultură și modul de accesare a grantului IFAD la irigarea la scară mică;
  4. Contabilitate simplă și raportarea fiscală;
  5. Marketingul asigurării cu mijloace de producție și valorificarea producției horti-legumicole.

   Instruirile teoretico-practice regionale au ca scop instruirea formală și promovarea de tipuri și metode de irigare la scară mică, tehnici eficiente în irigare (funcționarea și întreținerea sistemelor și echipamentelor de irigare, calitatea apei și regimurile de irigare; tehnici de adaptare la umeditate insuficientă sau excesivă a solului), aspectele ce țin de menținerea fertilității solului cu asigurarea parametrilor de fertilizare prin irigare, implementarea și menținerea sistemului de contabilitate în partidă simplă și raportare fiscală la nivel de exploatație agricolă, acces la surse de finanțare și asigurării cu mijloace de producție și valorificarea producției horti-legumicole.

  Instruirile formale au fost implementate de consultantul Nicolae Tomșa, formator regional la domeniile menționate, care după instruirile petrecute  va ajuta beneficiarii la pregătirea pachetelor de aplicații la granturile oferite de UCIP IFAD.

  Prezentă la acest eveniment președintele AUAI Filipeni dna Țîcău Tamara s-a expus cu părerea că  cel mai solicitat modul de instruire la domeniul irigării la scară mică a fost  subiectele practice despre exploatarea și întreținerea echipamentelor de irigare prin aspersiune și picurare, calitatea apei și regimurile — normele de udare pentru culturile horticole și legumicole . La Stația de pompare a apei Filipeni, dna Tamara a explicat fermierilor despre capacitatea de pompare a apei volumul și presiunea apei care nemijlocit au rolul lor la irigare. Tot ea a relatat că membrii AUAI beneficiează de apă calitativă pentru irigare deoarece se află sub un control minuțios efectuînd analiza apei permanent. Probele prelevate sunt analizate în cadrul laboratoarelor autorizate şi certificate, cerința primordială privind calitatea apei utilizate la irigare, fiind ca: conținutul de săruri să nu depășească 1 g/l; concentrația nu mai mare a ionilor de: sodiu (Na) < 50%; magneziu (Mg) < 50%; raportul dintre cationii de Na şi Ca mai mic de 1; (HCO3— + CO3+2) – (Ca+2 + Mg+2) <1,25), apa să fie bine aerisită, nu prea rece şi să nu conțină rezidiuri de substanțe poluante, semințe de buruieni și să corespundă cerințelor de calitate microbiologice”.

  Calitatea apei la aplicarea irigării este factorul crucial în păstrarea fertilității solului și asigurarea de recolte stabile de produse hortilegumicole. Ca președinte a AUAI a încurajat fermierii să aplice la granturile oferite de IFAD pentru a procura sisteme de irigare, cu aceasta va fi si un plus pentru AUAI Filipeni că se va majora numărul membrilor în Asociație unde ulterior se vor diminua costurile la  apa pentru irigare.

  Recomandări practice ce țin de cerințele generale şi speciale pentru selectarea, proiectare şi utilizarea instalațiilor de irigare la scară mica:

  1. Înainte de a purcede la alegerea sistemei de irigare se va efectua trecerea în erată a tuturor surselor de aprovizionare cu apă din proximitatea câmpului ce va fi irigat. Pentru fiecare sursă de apă este necesar de determinat:

  • distanța până la câmp şi suprafață generală preconizată pentru irigare (în dependență de aceasta se va alege pompa de pompare a apei);
  • se va efectua analiza apei pentru a determina preț abilitatea ei pentru irigare.

 2. Următorul pas va consta în analiza: compoziției chimice (NPK şi microelemente), concentrației soluției solului, reacției pH, texturii, structurii şi permeabilității solului, capacitatea maximă pentru apă a solului.

 3. Se va determina expoziția, amplasarea şi suprafețele optime pentru înființarea unui câmp pretabil la irigarea culturilor. Câmpul va fi împărțit în parcele, tarlale, blocuri. Conform lungimii şi lățimii eficiente de irigare a sistemelor de irigare se vor determina lungimile şi lățimile parcelelor pentru amplasarea culturilor irigate.

 4. Vor fi determinate pentru câmpul irigat condițiile climaterice caracteristice din această regiune: suma depunerilor atmosferice şi distribuția lor pe parcursul anului, variația temperaturilor diurne (zilele sau perioadele cele mai înalte temperaturi şi cu arșiță şi secetă atmosferică), suma temperaturilor active pe perioada de vegetație, etc.

 5. În conformitate cu cerințele de udare a culturilor cultivate și caracteristicile de sol se va selecta tipul de sisteme de irigare aplicabile: fie prin aspersiune, microaspersiune sau picurare;

 6. Pentru culturile alese la irigare se vor calcula necesitățile de apă pentru irigare în dependență de recolta scontată, tipul producției, schemele de plantare şi semănat, fazele critice cu necesități maxime de umiditate, perioadele optime de irigare.

   Aceste cerințe și lucrări pot fi făcute de sine stătător de producătorul agricol, sau cu suportul Consultanților regionali ACSA sau pot fi obținute de la personalul companiilor de distribuție – instalare a sistemelor de irigare.

  În ultima zi de instruire au fost efectuate vizite în teren la loturile demonstrative în satul Romanovca în Gospodăria Țărănească Codreanu Iacob unde fermierii au obținut o experiență la irigare prin picurare în sere, la AUAI Filipeni cu demonstrarea sistemului central de irigare, la Gospodăria Țărăneasca Dînga Ion – fermierii sau familiarizat cu sistemele de irigare la culturile de ciapă ardei dulce și pepenele verde și în final la Gospodăria Țărăneasca Cordeleanu Victor fermierii au împărtășit practicile la irigarea viței de vie.

  Prin intermediul consultanților Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), pe tot parcursul implementării proiectului se va acorda suport şi servicii de consultanță tehnică gratuită la: instruirea fermierilor, pregătirea pachetului de grup şi individuale pentru aplicare la granturile UCIP pentru infrastructura de irigare şi scheme de irigare la scară mică, inclusiv încurajarea adoptării de tehnologii inteligente de economisire a apei şi creșterea rezilienței micilor fermieri la schimbările climatice.

  Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) și prestatorul de servicii, Asociația Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), vor informa adițional persoanele cointeresate din toate ariile țării privitor la următoarele Seminare de instruiri regionale la domeniul irigării și accesării granturilor IFAD, perioada și locația implementării acestora, inclusiv Consultanții regionali vor invita personalizat producătorii agricoli care și-au manifestat interesul formal în cadrul Campanii de informare.

  Producătorii agricoli, membrii AUAI şi a APL cointeresați de implementarea proiectelor de dezvoltarea a infrastructurii şi sistemelor de irigare la scară mică pot contacta informații suplimentare pe pagina web a finanțatorului UCIP – IFAD: www.ucipifad.md/granturi sau DirecțiaAgricultură Relații Funciare și Mediu Leova dl Nicolae TOMȘA, telefon 067499444 sau 062033250.

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 01.09.2023   
La data de 31 august 2023, pe stadionul central din orașul Leova, s-a desfășurat Turneul raional amical la mini-fotbal. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.08.2023   
Membrii grupului participativ pentru îmbunătățirea mediului de afaceri în raionul Leova s-au întrunit în ședința de lucru nr.4, organizată în cadrul programului „EU4Moldova: Comunități Locale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.07.2023   
Publicat: 06.07.2023   
Mărturiile deportaților relevă și faptul că munca în colhozurile și sovhozurile locale, la întreprinderile forestiere, piscicole, miniere etc. era una istovitoare. Mai mult, din cauza condițiilor inumane de trai și de muncă, mulți dintre cei deportați au murit pe întinsurile înghețate ale Siberiei. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.07.2023   
Ne bucură faptul, că oamenii îndrăgesc folclorul, bun spiritual de preţ, îl receptează bucuroşi, cu exuberanţă, pasiune, patimă, fiind dornici de autenticitate, interpretare adecvată, creaţia populară constituind un inepuizabil izvor de inspiraţie. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.07.2023   
Cea mai glorioasă personalitate a neamului nostru Ștefan cel Mare și Sfânt, a fost comemorat astăzi, 3 iulie 2023 în orașul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.06.2023   
În cadrul evenimentului festiv, președintele raionului a înmânat 95 diplome de merit funcționarilor publici, pentru înaltul profesionalism în serviciul public. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.06.2023   
​Conferirea titlului de cel mai bun antreprenor al anului 2022 s-a realizat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului, aprobat prin Decizia Consiliului raional Leova nr.1.7 din 15.02.2018 de către membrii comisiei raionale de concurs, constituite prin Dispoziția președintelui raionului Leova nr.53 din 10.03.2023. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2023   
La data de 23.05.2023 a avut loc ședința nr.3 al Grupului Participativ pentru îmbunătățirea mediului de afaceri în raionul Leova, organizat cu sprijinul programului „EU4Moldova: Comunități Locale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2023   
Punctul de trecere a frontierii de stat Leova-Bumbăta va crea o arteră de importanță națională, care va asigura conexiunea între Uniunea Europeană și Europa de Est, dat fiind faptul că la moment se reabilitează și traseul național R34 și se finalizează reparația drumului Cimișlia-Iargara-Leova, care va facillita stabilirea și extinderea contactelor diplomatice, culturale, extinderea schimburilor comerciale și a investițiilor, impulsionând astfel, economia întregii regiuni, în special a raionului Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.05.2023   
În conformitate cu Dispoziția Președintelui raionului nr.87 din 05 mai 2023, Consiliul Raional Leova s-a întrunit în ședință extraordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.04.2023   
La data de 28 aprilie, current, Președintele raionului Leova, domnul Nicolae Prițcan, a participat la ședința Consiliului Director al Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru și ședința comună a Adunarii Generale Ordinare a Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru și Forumul Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru care au avut loc în Sala de Conferințe a Palatului Republicii. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.04.2023   
Sărbătoarea profesională a Bibliotecarului, marcată anual la 23 aprilie, este o oportunitate pentru întreaga societate de a aprecia la justa valoare rolul cărții ca temelie a culturii, educației, comunicării și vieții sociale. Deşi, în ultimul timp calculatorul cu internetul ocupă tot mai mult loc în viaţa cotidiană, totuşi biblioteca este sursa primordială de cunoștințe, căci fără carte nu se fac studii serioase. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.04.2023   
La data de 10 aprilie, curent, conform graficului Echipa mobilă a Biroului Comun de Informații și Servicii din cadrul Consiliului raional sa deplasat în comuna Beștemac, raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.04.2023   
La 7 aprilie 1954, de Buna-Vestire pe stil vechi, în orașul Leova, s-a născut Ion Aldea-Teodorovici, compozitor și cântăreț legendar din Republica Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.04.2023   
Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova Mihail Popșoi și deputatul în Parlamentul Republicii Moldova Oleg Canațui au efectuat o vizită de lucru în raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.04.2023   
La data de 03 aprilie, curent, conform graficului aprobat prin dispoziția președintelui raionului nr.60 din 15 martie 2023, Echipa mobilă a Biroului Comun de Informații și Servicii din cadrul Consiliului raional sa deplasat în comuna Sărăteni, raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.04.2023   
La data de 31 martie 2023, în orașul Leova, în incinta Consiliului Raional, cu suportul UCIP IFAD, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA) sa desfășurat un Atelier regional de instruire – informare de promovare a investițiilor sub formă de Granturi pentru dezvoltarea infrastructurii de irigare și accesul la irigare la scară mică pentru producătorii agricoli din sectorul culturilor cu valoare adăugată (fructe, pomușoare, legume, struguri de masă) din raioanele Leova și Cantemir. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.04.2023   
Semnarea acordului de cooperare reprezintă începutul implementării proiectului privind îmbunătățirea sistemelor de sanitație prin soluții descentralizate și managementul deșeurilor solide, acțiuni asumate în cadrul Componentei 2 a proiectului „Dezvoltarea Infrastructurii Publice Locale”, a programului EU4Moldova: Comunități Locale, care este finanțat în comun de Uniunea Europeană și guvernele Austriei, Germaniei și Polonia. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.03.2023   
La data de 29 martie curent, agenții economici din teritoriu și potențialii viitori antreprenori au participat la sesiunea de informare și consultare cu tematica „Consolidarea capacităților antreprenorilor în accesarea finanțărilor prin intermediul programelor de suport a IP Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului”. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 758

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2023 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 91070   Total ieri: 692   Total azi: 391