Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
ANUNȚ!!! pentru solicitanții de Locuințe Sociale.
Publicat: 02.11.2017   

A N U N Ț

Se prelungește termenul de primire a cererilor pentru solicitanții de Locuințe Sociale

 

1.     Cine poate solicita locuință socială?

Cetățean a RM, locuitor ai or.Leova care face parte din următoarele categorii:

a)  Persoane cu dizabilități severe ;

b)  Persoane dezinstituționalizate (orfani cu virsta între 18-21 ani) ;

c)  Familiile cu cel puțin 3 copii minori, familiile cu un singur părinte care crește cel puțin 2 copii;

d)  Familiile care întrețin copii cu dizabilități severe;

locuitor ai raionului Leova cu locul de muncă în or.Leova care fac parte din următoarea categorie

e)  Familiile tinere sub 35 ani, în care cel puțin unul dintre membrii familiei este angajat al unei instituții bugetare sau persoane sub 35 ani angajați ai intituțiilor bugetare  (în domeniul educației, sănătății, asistenței sociale);

 

2.  Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)  Fiecare gospodărie să aibă un venit mai mic sau egal cu limita de venit adoptată prin Decizia Consiliului Local.

b)  Să fie înregistrat pentru îmbunătățirea condițiilor de trai de către autoritățile locale din localitatea în care sunt construite locuințele sociale sau locul de muncă să fie în or.Leova.

c)  Membrii familiei (soț/soție, copii /persoane întreținute) să nu aibă în proprietate locuințe (nici în țară, nici peste hotarele ei),teren pentru construcția casei, terenuri cu altă destinație sau casă construită capital în tovărășirile pomicole, și nu au înstrăinat o locuință în ultimii 5 ani .

d)  Nu au beneficiat din partea statului şi autorităţilor publice locale de credite preferenţiale şi susţinere exprimată prin materiale de construcţii pentru construcţia de locuinţe sau asistenţă financiară;

e)  Nu au participat la privatizarea locuințelor, loturilor pentru construcție, terenurilor cu altă destinație, caselor individuale, obținute anterior de la stat:

     și una din următoarele condiții adiționale pentru deținătorii de locuințe:

-         în locuință dispun pentru fiecare membru al familiei de o suprafață    

     locativă totală sub norma minimă stabilită de 9m² pentru fiecare persoană ;

-         locuiesc într-o încăpere sau locuință care nu corespunde exigențelor tehnice și sanitare stabilite pentru locuire, fapt confirmat printr-un raport tehnic eliberat Primărie;

f)  Să-și desfășoare activitatea profesională sau să fie înregistrat la Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de muncă din or.Leova.

 

3.      Unde se depune cererea?

Cererea se depune la Consiliul raional Leova, etajul I, Serviciul Construcții și Dezvoltarea Teritoriului, persoana responsabilă de colectarea cererilor Dna Tatiana Gaidamut.

Date de contact : Tel. 0263 2 42 50.

Cererea va fi înregistrată doar atunci cînd va fi însoțită de toate documentele solicitate și prezentată în mapă de carton cu șină.

Puteți face cunoștință cu Regulamentul privind modul şi condiţiile de selectare a  beneficiarilor şi distribuire a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile pe pagina web: www.leova.md sau la etajul II în clădirea Consiliului raional Leova.

4.     Ce documente sunt necesare?

Cererile solicitanţilor de locuinţe sociale trebuie să fie însoţite de următoarele documente:

1) Copia buletinului de identitate a solicitantului;
2) Copia buletinului de identitate a membrilor adulţi ai familiei solicitantului şi copia

    certificatului de naştere a copiilor minori;
3) Copia buletinului de identitate a persoanelor întreţinute de solicitant şi certificatul de la

    subdiviziunea de asistenţă socială a organului administraţiei publice locale;

4) Copia certificatului de căsătorie/ sau divorțul, dacă este cazul;

5) Certificatul cu privire la înregistrarea solicitantului pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai, eliberat de Primăria or.Leova, cu indicarea componenţei familiei;

 Tinerii specialiști care au locul de muncă în or.Leova prezintă Certificatul eliberat de Primăria unde își au reședința, cu componența familiei;

6) Certificatul eliberat de Oficiul Teritorial Cadastral sau de Primărie (în cazul în care bunul imobil nu este înregistrat la Oficiul Teritorial Cadastral), și că membrii familiei (soţul / soţia, copiii şi / sau alte persoane întreţinute) nu dețin în proprietate locuinţe pe teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ei, teren pentru construcţia de locuinţe, terenuri cu altă destinaţie sau casă construită capital în întovărăşirile pomicole, precum şi nu au înstrăinat o locuinţă în ultimii 5 ani în Republica Moldova;

7) Certificatul de la locul de muncă de bază care confirmă că beneficiarul este angajat, însoţit de o copie a carnetului de muncă completat cu date recente sau certificatul de la Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în cazul în care este şomer;

8) Documente cu privire la starea de sănătate a solicitantului sau a persoanelor întreţinute; şi certificatul eliberat de subdiviziunea de asistenţă medicală/socială a organului administraţiei publice locale;

9) Certificatul din partea angajatorului/autorităţii fiscale/băncii cu privire la venitul solicitantului şi venitul membrilor familiei sale sau altor persoane întreţinute pentru ultimii trei ani, inclusiv venitul obţinut din dobânda unor conturi de depozit, alocaţii, beneficii şi beneficii sociale în numerar.

10) Certificatul eliberat de Primăria unităţii administrativ-teritoriale de la locul de reşedinţă a solicitantului care confirmă faptul că acesta nu a beneficiat din partea statului şi autorităţilor publice locale de susţinere exprimată prin materiale de construcţii pentru construcţia de locuinţe sau asistenţă financiară precum şi de autorităţile raionale competente (Direcția Finanțe a Consiliului raional), care confirmă faptul că acesta nu a beneficiat de credite preferenţiale (participanții la conflictul armatei din Transnistria; participanții războiului din Afganistan; victimele represiunilor politice).

11) Certificatul eliberat de Primăria unităţii administrativ-teritoriale de la locul de reşedinţă a solicitantului şi de către Comisia raională pentru privatizarea fondului locativ (Arhiva), ce confirmă faptul că solicitantul nu a participat la privatizarea locuinţelor, loturilor pentru construcţie, terenurilor cu altă destinație, caselor individuale, obţinute anterior de la stat;

12) Copia Diplomei de studii;
după caz (pentru solicitanții deținători de locuințe):

13) Certificatul eliberat de Primăria unităţii administrativ-teritoriale, prin care se confirmă că suprafaţa locativă ce revine fiecărui membru de familie al solicitantului este sub nivelul normei minime prevăzute prin lege;

14) Raportul tehnico-sanitar eliberat de Primărie, care confirmă că casa solicitantului nu întruneşte exigențele tehnice şi sanitare corespunzătoare.

Locuinţele sociale sunt repartizate în baza unui contract de locațiune (chirie), încheiat pe o perioadă determinată de timp (5 ani). Prevederile contractului includ condiţiile de locaţiune, costul chiriei lunare, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

Documente ataşate
pdf, 6 MB
doc, 55 KB

Accesări: 709


Alte Anunțuri

Publicat: 12.12.2017   
Accesări: 231
Stimați concetățeni, O. O,, Pro- Cultura” din r- nul Leova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a RM, în parteneriat cu Consiliul Raional Leova, Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova, Asociația Obștească ,, Perlele Moldovei” Anenii- Noi, primăria or. Leova, or. Boldești – Scâeni, județul Prahova, România, s. Ozernoe, r. Izmail, Ucraina organizează Festivalul Regional ,, Ecoul de la Baștină” Ediția XI, 2018, în memoria compozitorilor băștinași Petre Teodorovici și Ion Aldea- Teodorovici, care se va desfășura la data de 19 mai 2018, în incinta Casei de Cultură, or. Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.11.2017   
Accesări: 215
La data de 17 decembrie 2017, ora 10:00 in localitatea Tochile Răducani se va desfășura festivalul -concurs ''V-am ura, V-am tot ura''. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.11.2017   
Accesări: 157
Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova vă invită la Campionatul raional de Baschet, ediția 2017, care va avea loc la data de 03 decembrie 2017 în incinta sălii sportive al Liceului Teoretic ”Constantin Spătaru” or.Leova, începînd cu ora 09:30 . Citeşte mai mult...
Publicat: 14.11.2017   
Accesări: 559
Agenția Proprietății Publice anunță despre expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat în particular privind desfășurarea în perioada 27.10.2017-01.12.2017 a concursului investițional de privatizare a Cinematografului ’’Patria’’ or. Leova, str. Independenței 20 (cu excepția suprafeței de 315,5 m.p – proprietate privată), prețul inițial de vînzare 260000 lei, volumul minim al investițiilor – 800000lei, termenul de realizare – 3 ani. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.11.2017   
Accesări: 184
A N U N Ț DIRECȚIA ECONOMIE DEZVOLTAREA TERITORIULUI ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal (în domeniul economiei) Citeşte mai mult...
Publicat: 08.11.2017   
Accesări: 288
ANUNȚ! Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor vă informează că Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) implementează Programul „Femei în Afaceri”, destinat în exclusivitate tuturor femeilor din Republica Moldova care doresc să-și inițieze propria afacere. În toamna anului 2016, Guvernul Republicii Moldova a lansat Programul-pilot „Femei în Afaceri”, care are drept obiectiv promovarea spiritului antreprenorial în rîndurile femeilor, în special în mediul rural, dezvoltarea și creșterea afacerilor acestora, sporirea accesului la resurse financiare, servicii și tehnologii moderne. Programul cuprinde 3 etape de bază: Citeşte mai mult...
Publicat: 07.11.2017   
Accesări: 195
Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova Vă invită la ''Campionatul Raional la Lupte Libere ediția 2017'', care va avea loc la data de 12 noiembrie 2017 în incinta Casei de Cultură Leova începînd cu ora 10:00. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.11.2017   
Accesări: 236
În atenția agenților economici din raionul Leova! Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor a Consiliului raional Leova Vă invită să participați la prezentarea „Produselor alimentare și băuturi din Bulgaria”. Evenimentul este organizat pe data de 20 noiembrie 2017, începutul la orele 1100 în incinta hotelului Jolly Alon (mun.Chișinău, str. Maria Cibotari, nr. 37 ). Citeşte mai mult...
Publicat: 03.11.2017   
Accesări: 196
Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor a Consiliului raional Leova, Vă încurajează să participați la cea de – a XVII – a ediție a expoziției naționale „Fabricat în Moldova”. Evenimentul va avea loc în perioada 31 ianuarie – 04 februarie 2018. Acest eveniment este organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și se va desfășura la Centrul Expozițional „MOLDEXPO” din or.Chișinău. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.10.2017   
Accesări: 231
La data de 07.11.2017, ora 10:00, Consiliul raional Leova va petrece licitația în incinta Consiliului raional Leova, pentru vînzare: Încăpere garaj- 94,8 m.p. la preț 112000,00 lei, Încăpere garaj- 55,8 m.p la preț- 70000,00 lei, situate or. Leova, str. Independenței f/n, Metal uzat (de la tractor MTZ 80) la preț - 2884 lei. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.10.2017   
Accesări: 334
Consiliul Raional Leova va petrece licitația publică pentru lucrări '' Construcția în asfalt a drumului local L 541 intrarea în satul Tomai, raionul Leova km 6+800-km 7+600 ''. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.09.2017   
Accesări: 280
Prin prezenta Vă informăm, că Direcția de Învățămînt Leova în comun cu Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industrial Periculoase organizează seminar cu tema „Exploatarea inofensivă a sistemelor termice și termocentralelor cu gaz pentru perioada de toamnă-iarnă 2017-2018”. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.09.2017   
Accesări: 325
Lansara expoziției fotografice ''Patrimoniul arhiologic a raionului Leova'' Citeşte mai mult...
Publicat: 11.09.2017   
Accesări: 570
Consiliul Raional Leova propune spre vînzare Încăpere garaj- 94,8 m.p la preț de 112000,00 lei; Încăpere garaj - 55,8 m.p la preț de 70000,00 lei, situate pe adresa: or.Leova, str. Independenței f/n, (în apropiere de ÎM ''Salubr Leova''). Citeşte mai mult...
Publicat: 07.08.2017   
Accesări: 665
Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor a Consiliului raional Leova invită agenții economici din raionul Leova să participe la misiunea economică în Federația Rusă, or.Rostov-pe-Don, organizată în perioada 20-23 septembrie 2017. Evenimentul se desfășoară în contextul Ședinței lărgite a Consiliului de Afaceri Rusia - Republica-Moldova, având genericul: „Un dialog de afaceri deschis pentru un sector agro-industrial eficient: probleme și perspective ale colaborării investiționale și cooperării dintre Federația Rusă și Republica Moldova”. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.07.2017   
Accesări: 371
Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor a Consiliului raional Leova invită agenții economici din raionul Leova de a participa la Expoziția Internațională „Misiunea Cumpărătorului”. Evenimentul va fi organizat la Istanbul, Turcia în perioada 20-23 septembrie 2017, în timpul desfășurării Expoziției de Produse Alimentare și Băuturi, Prelucrarea, Depozitarea, Răcirea, Transportarea Alimentelor și Echipamentelor pentru Magazine și este coordonat de către Ministerul Economiei din Turcia. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.07.2017   
Accesări: 367
Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor a Consiliului raional Leova informează că Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii a lansat cea de-a 8-A EDIȚIE a CONCURSULUI NAȚIONAL „IMM – MODEL DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ”. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.07.2017   
Accesări: 348
Publicat: 29.06.2017   
Accesări: 375
Agenția pentru Protecția Consumatorilor, la data de 12.07.2017, ora 1100 în incinta Consiliului raional Leova va desfășura o masă rotundă cu tematica: Citeşte mai mult...
Publicat: 20.06.2017   
Accesări: 436
La data de ” 04 ” iulie_2017, ora 10-00, Consiliul raional Leova va petrece licitația în incinta Consiliului raional Leova, pentru vînzarea ”Stație electrică” de la Tabara de odihnă s. Sărata Nouă, prețul 7803,00 lei. Cererea de participare se prezintă cel tîrziu cu o zi înainte de începutul licitaţiei, taxa de participare pentru persoane fizice 600 lei, persoare juridice 1200 lei, IBAN MD66TRPDBA142310C11610AA, 10% acontul-780,00 lei MD35TRPCDC518490A01200AA. Telefonul pentru informaţii: 0263 –2-20-48, 0263-2-31-05. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 49

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2018 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90849   Total ieri: 183   Total azi: 170