Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
ANUNȚ!!! pentru solicitanții de Locuințe Sociale.
Publicat: 02.11.2017   

A N U N Ț

Se prelungește termenul de primire a cererilor pentru solicitanții de Locuințe Sociale

 

1.     Cine poate solicita locuință socială?

Cetățean a RM, locuitor ai or.Leova care face parte din următoarele categorii:

a)  Persoane cu dizabilități severe ;

b)  Persoane dezinstituționalizate (orfani cu virsta între 18-21 ani) ;

c)  Familiile cu cel puțin 3 copii minori, familiile cu un singur părinte care crește cel puțin 2 copii;

d)  Familiile care întrețin copii cu dizabilități severe;

locuitor ai raionului Leova cu locul de muncă în or.Leova care fac parte din următoarea categorie

e)  Familiile tinere sub 35 ani, în care cel puțin unul dintre membrii familiei este angajat al unei instituții bugetare sau persoane sub 35 ani angajați ai intituțiilor bugetare  (în domeniul educației, sănătății, asistenței sociale);

 

2.  Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)  Fiecare gospodărie să aibă un venit mai mic sau egal cu limita de venit adoptată prin Decizia Consiliului Local.

b)  Să fie înregistrat pentru îmbunătățirea condițiilor de trai de către autoritățile locale din localitatea în care sunt construite locuințele sociale sau locul de muncă să fie în or.Leova.

c)  Membrii familiei (soț/soție, copii /persoane întreținute) să nu aibă în proprietate locuințe (nici în țară, nici peste hotarele ei),teren pentru construcția casei, terenuri cu altă destinație sau casă construită capital în tovărășirile pomicole, și nu au înstrăinat o locuință în ultimii 5 ani .

d)  Nu au beneficiat din partea statului şi autorităţilor publice locale de credite preferenţiale şi susţinere exprimată prin materiale de construcţii pentru construcţia de locuinţe sau asistenţă financiară;

e)  Nu au participat la privatizarea locuințelor, loturilor pentru construcție, terenurilor cu altă destinație, caselor individuale, obținute anterior de la stat:

     și una din următoarele condiții adiționale pentru deținătorii de locuințe:

-         în locuință dispun pentru fiecare membru al familiei de o suprafață    

     locativă totală sub norma minimă stabilită de 9m² pentru fiecare persoană ;

-         locuiesc într-o încăpere sau locuință care nu corespunde exigențelor tehnice și sanitare stabilite pentru locuire, fapt confirmat printr-un raport tehnic eliberat Primărie;

f)  Să-și desfășoare activitatea profesională sau să fie înregistrat la Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de muncă din or.Leova.

 

3.      Unde se depune cererea?

Cererea se depune la Consiliul raional Leova, etajul I, Serviciul Construcții și Dezvoltarea Teritoriului, persoana responsabilă de colectarea cererilor Dna Tatiana Gaidamut.

Date de contact : Tel. 0263 2 42 50.

Cererea va fi înregistrată doar atunci cînd va fi însoțită de toate documentele solicitate și prezentată în mapă de carton cu șină.

Puteți face cunoștință cu Regulamentul privind modul şi condiţiile de selectare a  beneficiarilor şi distribuire a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile pe pagina web: www.leova.md sau la etajul II în clădirea Consiliului raional Leova.

4.     Ce documente sunt necesare?

Cererile solicitanţilor de locuinţe sociale trebuie să fie însoţite de următoarele documente:

1) Copia buletinului de identitate a solicitantului;
2) Copia buletinului de identitate a membrilor adulţi ai familiei solicitantului şi copia

    certificatului de naştere a copiilor minori;
3) Copia buletinului de identitate a persoanelor întreţinute de solicitant şi certificatul de la

    subdiviziunea de asistenţă socială a organului administraţiei publice locale;

4) Copia certificatului de căsătorie/ sau divorțul, dacă este cazul;

5) Certificatul cu privire la înregistrarea solicitantului pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai, eliberat de Primăria or.Leova, cu indicarea componenţei familiei;

 Tinerii specialiști care au locul de muncă în or.Leova prezintă Certificatul eliberat de Primăria unde își au reședința, cu componența familiei;

6) Certificatul eliberat de Oficiul Teritorial Cadastral sau de Primărie (în cazul în care bunul imobil nu este înregistrat la Oficiul Teritorial Cadastral), și că membrii familiei (soţul / soţia, copiii şi / sau alte persoane întreţinute) nu dețin în proprietate locuinţe pe teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ei, teren pentru construcţia de locuinţe, terenuri cu altă destinaţie sau casă construită capital în întovărăşirile pomicole, precum şi nu au înstrăinat o locuinţă în ultimii 5 ani în Republica Moldova;

7) Certificatul de la locul de muncă de bază care confirmă că beneficiarul este angajat, însoţit de o copie a carnetului de muncă completat cu date recente sau certificatul de la Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în cazul în care este şomer;

8) Documente cu privire la starea de sănătate a solicitantului sau a persoanelor întreţinute; şi certificatul eliberat de subdiviziunea de asistenţă medicală/socială a organului administraţiei publice locale;

9) Certificatul din partea angajatorului/autorităţii fiscale/băncii cu privire la venitul solicitantului şi venitul membrilor familiei sale sau altor persoane întreţinute pentru ultimii trei ani, inclusiv venitul obţinut din dobânda unor conturi de depozit, alocaţii, beneficii şi beneficii sociale în numerar.

10) Certificatul eliberat de Primăria unităţii administrativ-teritoriale de la locul de reşedinţă a solicitantului care confirmă faptul că acesta nu a beneficiat din partea statului şi autorităţilor publice locale de susţinere exprimată prin materiale de construcţii pentru construcţia de locuinţe sau asistenţă financiară precum şi de autorităţile raionale competente (Direcția Finanțe a Consiliului raional), care confirmă faptul că acesta nu a beneficiat de credite preferenţiale (participanții la conflictul armatei din Transnistria; participanții războiului din Afganistan; victimele represiunilor politice).

11) Certificatul eliberat de Primăria unităţii administrativ-teritoriale de la locul de reşedinţă a solicitantului şi de către Comisia raională pentru privatizarea fondului locativ (Arhiva), ce confirmă faptul că solicitantul nu a participat la privatizarea locuinţelor, loturilor pentru construcţie, terenurilor cu altă destinație, caselor individuale, obţinute anterior de la stat;

12) Copia Diplomei de studii;
după caz (pentru solicitanții deținători de locuințe):

13) Certificatul eliberat de Primăria unităţii administrativ-teritoriale, prin care se confirmă că suprafaţa locativă ce revine fiecărui membru de familie al solicitantului este sub nivelul normei minime prevăzute prin lege;

14) Raportul tehnico-sanitar eliberat de Primărie, care confirmă că casa solicitantului nu întruneşte exigențele tehnice şi sanitare corespunzătoare.

Locuinţele sociale sunt repartizate în baza unui contract de locațiune (chirie), încheiat pe o perioadă determinată de timp (5 ani). Prevederile contractului includ condiţiile de locaţiune, costul chiriei lunare, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

Documente ataşate
pdf, 6 MB
doc, 55 KB

Accesări: 1535


Alte Anunțuri

Publicat: 15.10.2018   
Accesări: 44
Stimați locuitori ai raionului Lova, Consiliul Raional Leova are deosebita plăcere de a vă invita la Campionatul Raional de MINI – FOTBAL, ediția - 2018. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.10.2018   
Accesări: 48
Direcția Învățământ din subordinea Consiliului Raional Leova vă invită la data de 14 octombrie 2018, începând cu ora 09:00, stadionul orășenesc Leova la Concursul Raional de Atletism ”Cursa de toamnă - ediția 2018”. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.10.2018   
Accesări: 55
Publicat: 02.10.2018   
Accesări: 85
În perioada 1 – 7 octombrie 2018 se va desfășura Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2018 „Hai în gaşca voluntarilor”, ediția a XII-a, cel mai mare eveniment de promovare a voluntariatului în Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.09.2018   
Accesări: 113
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, În legătură cu afluxul maselor de aer rece din nord-vestul continentului în intervalul 25-27 septembrie, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5-6°C. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.09.2018   
Accesări: 125
AO “Parteneriat Social” vă invită la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, cu genericul “De mână prin generații” și aniversării celor 10 ani de activitate a Centrului Comunitar “Încredere”. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2018   
Accesări: 183
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ! Fenomenul prognozat – Intensificări ale vântului. Avertizare pentru intervalul: 24-25 septembrie 2018. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.08.2018   
Accesări: 1095
Agenția Proprietăți Publice informează despre expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat. În particular în perioada 27.07.2018-04.09.2018 a concursului investițional de privatizare a Cinematografului ’’Patria’’ or. Leova, str. Independenței 20 (cu excepția suprafeței de 331,0 m.p – proprietate privată), prețul inițial de vînzare 761000 lei, volumul minim al investițiilor – 300000lei, termenul de realizare – 3 ani. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.08.2018   
Accesări: 343
Pentru a ne bucura de tot ce este frumos, Consiliul Raional Leova, invită toți locuitorii raionului la data de 22 august 2018, ora 18:00, pe strada Independenței (pietonală) a orașul Leova, să audiați Concertul de Muzică Clasică, în aer liber. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.08.2018   
Accesări: 211
Incubatorul de Afaceri Leova anunță înscrierea gratuită la cursul de instruire în domeniul Contabilității, din cadrul Programului de Instruire Continuă - „Gestiunea Eficientă a Afacerii ” Citeşte mai mult...
Publicat: 03.08.2018   
Accesări: 226
În legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Costeşti-Stînca pînă la 510 m3/s, în r.Prut pentru intervalul 03-10 august Citeşte mai mult...
Publicat: 26.07.2018   
Accesări: 231
Publicat: 25.07.2018   
Accesări: 213
SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT DIRECŢIA HIDROLOGIE Prognoza hidrologică Citeşte mai mult...
Publicat: 23.07.2018   
Accesări: 154
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ! Citeşte mai mult...
Publicat: 18.07.2018   
Accesări: 279
Stimați concetățeni, AO „EGALITATE” vine către dumneavoastră cu rugămintea de a contribui financiar pentru susținerea proiectului „O viață mai bună pentru persoanele cu dizabilități”. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.06.2018   
Accesări: 289
În conformitate cu Legea nr.235 din 13.11.2008 ,, privind controlul civil asupra respectării drepturilor omului în instituțiile care asigură detenția persoanelor ", Consiliul Raional Leova urmează în luna septembrie 2018 la ședința ordinară să instituie ,,Comisia de monitorizare a condițiilor de detenție a deținuților și tratamentul aplicat acestora pentru Penitenciarul nr. 3 Leova". Citeşte mai mult...
Publicat: 27.06.2018   
Accesări: 283
Publicat: 18.06.2018   
Accesări: 1366
Publicat: 07.06.2018   
Accesări: 351
Concursul de filmuleţe ” Implicarea mea contează” este organizat de Centru de Tineret Leova în colaborare cu YK-Leova și Consiliul Raional de Tineret Leova și se va petrece în perioada 1 iunie – 31 august 2018. Scopul concursului de filmuleţe ” Implicarea mea contează” este de a promova implicarea tinerilor în comunitatea în care trăiește, implicarea tinerilor în activități de voluntariat, promovarea modulului sănătos de viață. Concursul este la prima ediţie si filmuleţele selectate vor fi proiectate pentru publicul larg. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.05.2018   
Accesări: 526
La data de 20 mai 2018, ora 09:30 în incinta Casei de Cultură din or. Leova se va desfășura Festivalul Regional ”Ecoul de la Baştină” cu participarea interpreţilor cântecului de estradă şi formaţiilor de muzică uşoară din Republica Moldova, România și Ucraina. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 95

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2018 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90760   Total ieri: 192   Total azi: 81