Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
ANUNȚ!!! pentru solicitanții de Locuințe Sociale.
Publicat: 02.11.2017   

A N U N Ț

Se prelungește termenul de primire a cererilor pentru solicitanții de Locuințe Sociale

 

1.     Cine poate solicita locuință socială?

Cetățean a RM, locuitor ai or.Leova care face parte din următoarele categorii:

a)  Persoane cu dizabilități severe ;

b)  Persoane dezinstituționalizate (orfani cu virsta între 18-21 ani) ;

c)  Familiile cu cel puțin 3 copii minori, familiile cu un singur părinte care crește cel puțin 2 copii;

d)  Familiile care întrețin copii cu dizabilități severe;

locuitor ai raionului Leova cu locul de muncă în or.Leova care fac parte din următoarea categorie

e)  Familiile tinere sub 35 ani, în care cel puțin unul dintre membrii familiei este angajat al unei instituții bugetare sau persoane sub 35 ani angajați ai intituțiilor bugetare  (în domeniul educației, sănătății, asistenței sociale);

 

2.  Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)  Fiecare gospodărie să aibă un venit mai mic sau egal cu limita de venit adoptată prin Decizia Consiliului Local.

b)  Să fie înregistrat pentru îmbunătățirea condițiilor de trai de către autoritățile locale din localitatea în care sunt construite locuințele sociale sau locul de muncă să fie în or.Leova.

c)  Membrii familiei (soț/soție, copii /persoane întreținute) să nu aibă în proprietate locuințe (nici în țară, nici peste hotarele ei),teren pentru construcția casei, terenuri cu altă destinație sau casă construită capital în tovărășirile pomicole, și nu au înstrăinat o locuință în ultimii 5 ani .

d)  Nu au beneficiat din partea statului şi autorităţilor publice locale de credite preferenţiale şi susţinere exprimată prin materiale de construcţii pentru construcţia de locuinţe sau asistenţă financiară;

e)  Nu au participat la privatizarea locuințelor, loturilor pentru construcție, terenurilor cu altă destinație, caselor individuale, obținute anterior de la stat:

     și una din următoarele condiții adiționale pentru deținătorii de locuințe:

-         în locuință dispun pentru fiecare membru al familiei de o suprafață    

     locativă totală sub norma minimă stabilită de 9m² pentru fiecare persoană ;

-         locuiesc într-o încăpere sau locuință care nu corespunde exigențelor tehnice și sanitare stabilite pentru locuire, fapt confirmat printr-un raport tehnic eliberat Primărie;

f)  Să-și desfășoare activitatea profesională sau să fie înregistrat la Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de muncă din or.Leova.

 

3.      Unde se depune cererea?

Cererea se depune la Consiliul raional Leova, etajul I, Serviciul Construcții și Dezvoltarea Teritoriului, persoana responsabilă de colectarea cererilor Dna Tatiana Gaidamut.

Date de contact : Tel. 0263 2 42 50.

Cererea va fi înregistrată doar atunci cînd va fi însoțită de toate documentele solicitate și prezentată în mapă de carton cu șină.

Puteți face cunoștință cu Regulamentul privind modul şi condiţiile de selectare a  beneficiarilor şi distribuire a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile pe pagina web: www.leova.md sau la etajul II în clădirea Consiliului raional Leova.

4.     Ce documente sunt necesare?

Cererile solicitanţilor de locuinţe sociale trebuie să fie însoţite de următoarele documente:

1) Copia buletinului de identitate a solicitantului;
2) Copia buletinului de identitate a membrilor adulţi ai familiei solicitantului şi copia

    certificatului de naştere a copiilor minori;
3) Copia buletinului de identitate a persoanelor întreţinute de solicitant şi certificatul de la

    subdiviziunea de asistenţă socială a organului administraţiei publice locale;

4) Copia certificatului de căsătorie/ sau divorțul, dacă este cazul;

5) Certificatul cu privire la înregistrarea solicitantului pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai, eliberat de Primăria or.Leova, cu indicarea componenţei familiei;

 Tinerii specialiști care au locul de muncă în or.Leova prezintă Certificatul eliberat de Primăria unde își au reședința, cu componența familiei;

6) Certificatul eliberat de Oficiul Teritorial Cadastral sau de Primărie (în cazul în care bunul imobil nu este înregistrat la Oficiul Teritorial Cadastral), și că membrii familiei (soţul / soţia, copiii şi / sau alte persoane întreţinute) nu dețin în proprietate locuinţe pe teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ei, teren pentru construcţia de locuinţe, terenuri cu altă destinaţie sau casă construită capital în întovărăşirile pomicole, precum şi nu au înstrăinat o locuinţă în ultimii 5 ani în Republica Moldova;

7) Certificatul de la locul de muncă de bază care confirmă că beneficiarul este angajat, însoţit de o copie a carnetului de muncă completat cu date recente sau certificatul de la Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în cazul în care este şomer;

8) Documente cu privire la starea de sănătate a solicitantului sau a persoanelor întreţinute; şi certificatul eliberat de subdiviziunea de asistenţă medicală/socială a organului administraţiei publice locale;

9) Certificatul din partea angajatorului/autorităţii fiscale/băncii cu privire la venitul solicitantului şi venitul membrilor familiei sale sau altor persoane întreţinute pentru ultimii trei ani, inclusiv venitul obţinut din dobânda unor conturi de depozit, alocaţii, beneficii şi beneficii sociale în numerar.

10) Certificatul eliberat de Primăria unităţii administrativ-teritoriale de la locul de reşedinţă a solicitantului care confirmă faptul că acesta nu a beneficiat din partea statului şi autorităţilor publice locale de susţinere exprimată prin materiale de construcţii pentru construcţia de locuinţe sau asistenţă financiară precum şi de autorităţile raionale competente (Direcția Finanțe a Consiliului raional), care confirmă faptul că acesta nu a beneficiat de credite preferenţiale (participanții la conflictul armatei din Transnistria; participanții războiului din Afganistan; victimele represiunilor politice).

11) Certificatul eliberat de Primăria unităţii administrativ-teritoriale de la locul de reşedinţă a solicitantului şi de către Comisia raională pentru privatizarea fondului locativ (Arhiva), ce confirmă faptul că solicitantul nu a participat la privatizarea locuinţelor, loturilor pentru construcţie, terenurilor cu altă destinație, caselor individuale, obţinute anterior de la stat;

12) Copia Diplomei de studii;
după caz (pentru solicitanții deținători de locuințe):

13) Certificatul eliberat de Primăria unităţii administrativ-teritoriale, prin care se confirmă că suprafaţa locativă ce revine fiecărui membru de familie al solicitantului este sub nivelul normei minime prevăzute prin lege;

14) Raportul tehnico-sanitar eliberat de Primărie, care confirmă că casa solicitantului nu întruneşte exigențele tehnice şi sanitare corespunzătoare.

Locuinţele sociale sunt repartizate în baza unui contract de locațiune (chirie), încheiat pe o perioadă determinată de timp (5 ani). Prevederile contractului includ condiţiile de locaţiune, costul chiriei lunare, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

Documente ataşate
pdf, 6 MB
doc, 55 KB

Accesări: 855


Alte Anunțuri

Publicat: 20.03.2018   
Accesări: 2
Invitaţie la sesiunea de informare Incubatorul de Afaceri Leova, specialiștii ODIMM organizează pentru toți doritorii cointeresați în afaceri o sesiune de informare despre: Citeşte mai mult...
Publicat: 19.03.2018   
Accesări: 93
Conform orarului întîlnirilor membrilor Guvernului și a funcționarilor publici de conducere de nivelul superior din cadrul ministerilor cu reprezentanții APL nivelul I din cadrul raionului Leova, serviciilor publice desconcentrate, instituțiile publice, agenții economici și cetățenii, cu o vizită de lucru în teritoriu vine dl Mihail BEREGOI, secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Întrunirea va avea loc la data de 21 martie 2018, ora 10:00, Sala Mare de Ședințe din cadrul Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.03.2018   
Accesări: 182
Publicat: 01.03.2018   
Accesări: 218
ANUNŢ Consiliul Raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior (în domeniul planificării bugetului și achizițiilor publice) în cadrul aparatului preşedintelui raionului Citeşte mai mult...
Publicat: 26.02.2018   
Accesări: 758
Publicat: 26.02.2018   
Accesări: 150
Școala de Arte pentru copii ,,Petru și Ion Teodorovici” or.Leova În cadrul festivalului muzical ,,Mărțișor- 2018” Vă invită la concertul ,,MĂRȚIȘOARE MUZICALE” Citeşte mai mult...
Publicat: 23.02.2018   
Accesări: 96
Prin prezenta, Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor a Consiliului raional Leova aduce la cumoștința locuitorilor și agenților economici din raional Leova informația despre oportunitățile de inițiere, dezvoltare, finanțare și promovare a unei afaceri cu ajutorul programelor de suport antreprenorial implementate de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM, printer acestea fiind: Citeşte mai mult...
Publicat: 22.02.2018   
Accesări: 247
Publicat: 21.02.2018   
Accesări: 99
Camera de Comerț și Industrie invită agenții economici să participe la cea de-a XV-a ediție a concursului „Marca Comercială a Anului 2017” – unul dintre cele mai eficiente instrumente de promovare a companiei bazat pe evaluarea mărcilor comerciale de către un juriu profesionist și de către consumatorii autohtoni. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2018   
Accesări: 190
Publicat: 06.02.2018   
Accesări: 144
Cîștigătorul la procedura de achiziții COP '' Lucrări pentru întreținerea și reparația drumurilor locale, r-l Leova, perioada 01.02.2018 - 01.02.2019'' este SA ''Drumuri-Cimișlia'' Citeşte mai mult...
Publicat: 26.01.2018   
Accesări: 363
Prin Ordinul nr.78 din 15.12.2017 al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova au fost aprobate modificări la categoriilor de beneficiari de lcouințe sociale. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.01.2018   
Accesări: 180
Donăm cu Drag pentru orașul LEOVA Dragi Băștinași ai orașului Leova, a fost lansată Campania de colectare a fondurilor pentru procurarea autospecialei de evacuare a deșeurilor, proiect selectat de NOI anterior. Contribuția Băștinașilor noștri de pretutindeni este de 2 500 dolari. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.01.2018   
Accesări: 168
La data de 25.01.2018 ora 10:00 Consiliul Raional Leova anunță procedura de achiziție COP ''Lucrări pentru întreținerea și reparația drumurilor locale, r.Leova, perioada 01.02.2018 pînă la 01.02.2019''. Telefon pentru informații (0263) 2-20-48. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.01.2018   
Accesări: 232
Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, anunță despre organizarea Licitației Publice nr.18/02 inițiate în vederea achiziționării serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru: Citeşte mai mult...
Publicat: 17.01.2018   
Accesări: 212
Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, anunță despre organizarea Licitației Publice nr.18/01 inițiate în vederea achiziționării serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru: Citeşte mai mult...
Publicat: 12.12.2017   
Accesări: 390
Stimați concetățeni, O. O,, Pro- Cultura” din r- nul Leova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a RM, în parteneriat cu Consiliul Raional Leova, Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova, Asociația Obștească ,, Perlele Moldovei” Anenii- Noi, primăria or. Leova, or. Boldești – Scâeni, județul Prahova, România, s. Ozernoe, r. Izmail, Ucraina organizează Festivalul Regional ,, Ecoul de la Baștină” Ediția XI, 2018, în memoria compozitorilor băștinași Petre Teodorovici și Ion Aldea- Teodorovici, care se va desfășura la data de 19 mai 2018, în incinta Casei de Cultură, or. Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.11.2017   
Accesări: 384
La data de 17 decembrie 2017, ora 10:00 in localitatea Tochile Răducani se va desfășura festivalul -concurs ''V-am ura, V-am tot ura''. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.11.2017   
Accesări: 307
Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova vă invită la Campionatul raional de Baschet, ediția 2017, care va avea loc la data de 03 decembrie 2017 în incinta sălii sportive al Liceului Teoretic ”Constantin Spătaru” or.Leova, începînd cu ora 09:30 . Citeşte mai mult...
Publicat: 14.11.2017   
Accesări: 705
Agenția Proprietății Publice anunță despre expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat în particular privind desfășurarea în perioada 27.10.2017-01.12.2017 a concursului investițional de privatizare a Cinematografului ’’Patria’’ or. Leova, str. Independenței 20 (cu excepția suprafeței de 315,5 m.p – proprietate privată), prețul inițial de vînzare 260000 lei, volumul minim al investițiilor – 800000lei, termenul de realizare – 3 ani. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 65

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2018 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90810   Total ieri: 247   Total azi: 131