Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
Apel de Propuneri!!!
Publicat: 30.09.2019   

      La data de 02 octombrie 2019, în incinta Universității de Stat din Moldova, blocul central, sala Senatului cu începere de la 09.30, șeful Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru, dl Nicolae Tomșa  va prezenta  în cadrul Conferinței Științifice Internaționale material cu tematica  "Cernoziomurile Est Europene – 140 de ani după V. Dokuceaev". În acest context vă propunem spre discuție și înaintare de propunerI, vizavi de problema abordată.

 

Studiu de caz al problemelor funciare în raionul Leova

   Rezumat

     Studiul a fost realizat în perioada 2018-2019 în cadrul Strategiei Naționale de Implicare în soluționarea problemelor Pământului, susținut de Coaliția Internațională a Pământului. Studiul se bazează pe analiza situației existente a erorilor din raionul Leova. Studiul demonstrează că datele prezentate de administrația publică locală nu întotdeauna corespund cu situația în realitate și procentul erorilor diferă substanțial între localități. Astfel, este necesar să se realizeze acțiuni urgente de soluționare a problemelor, inclusiv în cadrul proiectului Băncii Mondiale care este în curs de implementare.

   Cuvinte cheie: proprietari, erori, privatizare, fermieri, interviu.

Introducere

    Procesul de privatizare a terenurilor agricole a avut loc în două etape între anii 1990 și 2001. Ca urmare, pe baza titlurilor de proprietate, populația rurală a primit în proprietate privată terenuri agricole. Deși terenurile au fost distribuite corect, majoritatea parcelelor s-au dovedit a fi mici, iar proprietatea - fragmentată. Principalele realizări ale Programului național funciar au fost: crearea unui cadru instituțional al unităților cadastrale, înființarea unui sistem informațional cadastral și privatizarea terenurilor agricole. Deși s-au întreprins măsuri de soluționare a problemelor legate de proprietatea funciară și accesul la terenurile proprii, există încă multe probleme cu care se confruntă proprietarii de terenuri.

 

MATERIALE ȘI METODE

   Studiul s-a realizat în baza datelor administrației publice locale, vizitarea și chestionarea unui eșantion reprezentativ ale autorităților locale. Spectrul de metode utilizate pentru identificarea percepțiilor și barierelor au fost următoarele: interviuri semi-structurate, discuții în grupuri focale, plimbări transversale și analiza SWOT.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

     Datele prezentate de autoritățile publice locale relevă faptul că doar în două localități ale raionului: Filipeni și Hănășenii Noi, sunt probleme majore cu legate de proprietatea funciară și accesul la terenuri. (Tabelul 1.)

       Vizitarea și chestionarea unui eșantion reprezentativ din șapte localități a raionului a demonstrat că datele prezentate de administrația publică locală nu întotdeauna corespund cu situația în realitate. În unele localități suprafața terenului alocat în natură care nu corespunde cu titlul de proprietate este de câteva ori mai mare (Tabelul 2).

 

Tabelul 1. Corespunderea titlului de proprietate (TP) cu terenul alocat în natură în raion, ha

 

Localitatea

Suprafața

Totală, ha

Suprafața care corespunde TP, ha

Suprafața care NU corespunde TP, ha

Culturi anuale

 

Vii

Livezi

Altele

Subtotal

Culturi anuale

Vii

Livezi

Subtotal

ha

%

ha

%

Tomai

3155

2800

329

8

5

3142

99,6

13

-

-

13

0,4

Sărăteni

862

638

184

20

2

843

98

18

-

-

18

2

Sărățica Nouă

1520

1191

264

53

13

1520

100

-

-

-

-

-

Cazangic

1755

1604

31

12

35

1682

96

55

14

4

73

4

Sarata Nouă

1587

1381

152

27

25

1587

100

-

-

-

-

-

Romanovca

1363

672

411

-

-

1083

79

280

-

-

280

21

Tigheci

2307

2086

116

-

70

2272

98,5

-

35

-

35

1,5

Filipeni

2687

1369

118

-

-

1587

59

980

120

-

1100

41

Cupcui

1959

1760

47

71

82

1959

100

-

-

-

-

-

Tomaiul Nou

1683

1534

104

39

6

1650

98

33

-

-

33

2

Sarata Răzeși

1137

1120

10

2

5

1137

100

-

-

-

-

-

Iargara

1753

1629

18

1

85

1733

99

20

-

-

20

1

Borogani

3946

3605

294

38

9

3946

100

-

-

-

-

-

Covurlui

1581

1516

30

16

19

1581

100

-

-

-

-

-

Sîrma

969

877

5

11

73

966

99,7

3

-

-

3

0,3

Băiuș

1057

950

17

6

81

1054

99,7

3

-

-

3

0,3

Orac

1067

733

157

8

123

1021

96

46

-

-

46

4

Hănășenii Noi

1006

675

16

-

-

691

69

310

-

4

314

31

Tochile Răducani

1908

1703

39

22

144

1908

100

-

-

-

-

-

Vozniseni

2059

1967

1

18

53

2039

99

20

-

-

20

1

Beștemac

1501

1308

47

63

83

1501

100

-

-

-

-

-

Ceadîr

1082

847

200

10

25

1082

100

-

-

-

-

-

Cneazevca

1822

1447

-

285

90

1822

100

-

-

-

-

-

Colibabovca

1146

823

217

41

14

1095

96

-

26

25

51

4

Leova

1390

1149

183

14

44

1390

100

-

-

-

-

-

 

Tabelul 2. Procentul de erori în localitățile intervievate din raionul Leova

Nr.

Localitatea

Numărul de proprietari

Procentul de erori

Numărul proprietarilor care se confruntă cu erorile

1

comuna Tigheci

1200

20

240

2

comuna Hănășenii Noi

1300

70

910

3

satul Filipeni

3000

80

2400

4

Satul Colibabovca

600

30

180

5

Satul Orac

500

15

75

6

Comuna Cazangic

612

7

43

7

satul Hănăsesii Noi

700

64

447

 

     Unele persoane intervievate, crezând că cele mai multe probleme în domeniu sunt în localitatea lor, au întrebat "Mai este alt sat în Moldova care are atâtea probleme cu Pământul?", altele au menționat: "Cea mai mare bogăție care o avem este Pământul, dar nu putem face moștenirea, deoarece noi avem pământ într-un loc, iar titlu de proprietate de proprietate e pe alt teren, unde sunt alți oameni. Foarte mult vrem să facem moștenirea acum, cât încă suntem în viață, să le dăm ceva copiilor".

În localitățile raionului au fost depistate mai multe subtipuri de erori (Tabelul 3), care necesită diferite acțiuni pentru a fi soluționate.

 

Tabelul 3. Tipul problemei / erorii în localitățile raionului Leova

 

Nr.

Tipul problemei/ erorii

Localității

 

1

 

 

 

  1. Sunt cazuri când proprietarul terenului deține titlul de proprietate a terenului într-un loc, dar terenul agricol alocat în natură se află în alt loc (locația terenului nu coincide)
  2. Sunt cazuri când pentru același teren agricol există două titluri de proprietate pe numele a două persoane diferite
  3. Terenurile agricole la unii proprietari conform titlurilor de proprietate au nimerit în fâșiile forestiere, pe drumuri sau în pădure

comuna Tigheci

satul Filipeni

satul Orac

comuna Tigheci

satul Filipeni

comuna Tigheci

satul Filipeni

satul Colibabovca

2

Locația unor case nu coincide cu titlul de proprietate

comuna Tigheci

3

Problema delimitării terenurilor cu Moldsilva (terenurile au fost transmise către Moldsilva temporar pentru restabilirea pădurilor sau sădirea pădurilor noi dar Moldsilva refuză să restituie terenurile menționate și din acest caz există litigii)

comuna Tigheci

comuna Cazangic

satul Colibabovca

4

Perdelele forestiere au fost date la ICAS să le restabilească, dar ICAS a curățit dar nu a restabilit și practic perdelele forestiere au fost distruse

comuna Tigheci

5

Nu este stație de epurare și toate deșeurile, scurgerile pătrund în pământ, în apa subterană sau râu, fapt care dăunează foarte grav sănătății locuitorilor

comuna Tigheci

6

Nu este gunoiște autorizată, este aproape de sat sau este aglomerată.

comuna Tigheci

7

Terenurile agricole, grădinile nu sunt înregistrate la cadastru sau nu au fost eliberate titluri de proprietate

comuna Hănășenii Noi

satul Filipeni

comuna Cazangic

satul Orac

8

Diferă suprafața terenului indicată în titlul de proprietate cu terenul alocat în natură

comuna Hănășenii Noi

satul Colibabovca

satul Orac

9

Sunt cazuri când oameni dețin titlurile de proprietate a terenurilor, dar de facto nu știu unde se află terenurile lor

satul Filipeni

10

Unii locuitori ai satului care au avut în posesie terenurile agricole au plecat peste hotare și nu au fost o perioadă lungă de timp în țară. Când ei au revenit în sat ei au aflat că o companie viti-vinicolă a plantat pe terenurile lor vița de vie fără acordul proprietarilor. O parte din aceste terenuri compania le-a vândut dar nu se știe în baza căror documente.

satul Filipeni

11

La unele persoane au fost repartizate terenurile cu solurile sărate din acesta cauza ei nu pot să lucreze pământurile sau să le transmită în arendă

satul Filipeni

12

Suprapunerea terenurilor

comuna Cazangic

13

Sunt cazuri când oficial un teren agricol este înscris în baza de date a cadastrului pe un proprietar, dar de facto acest teren este împărțit de doi proprietari

satul Orac

 


CONCLUZII

      S-au făcut multe erori în timpul privatizării terenurilor agricole și punerea în aplicare a legislației ceea ce a compromis parțial reformele agricole, terenurile alocate în natură nu întotdeauna corespund cu cele indicate în titlul de proprietate și lipsește mecanismul de soluționare a problemelor. Studiul demonstrează că datele prezentate de administrația publică locală nu întotdeauna corespund cu situația în realitate și procentul erorilor diferă substanțial între localități. Astfel, în satul Filipeni 80% din titlurile de proprietate nu corespund cu terenul alocat în natură, iar în satul Romanovca, sunt circa 20 % de erori. Este necesar ca reprezentanții administrației publice locale să cerceteze detaliat situația și să pregătească informații actualizate, astfel ca toate erorile existente din localitățile raionului să fie soluționate în cadrul Proiectului Băncii Mondiale de înregistrare a terenurilor și de evaluare a proprietăților.

 

 


Accesări: 606


Alte Anunțuri

Publicat: 19.05.2020   
Accesări: 39
Publicat: 18.05.2020   
Accesări: 39
Consiliul Raional Leova, anunță prelungirea termenului de participare la concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii al anului 2019”. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.05.2020   
Accesări: 128
În conformitate cu Dispoziția nr. 16 din 06 mai 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Leova și recomandărilor Mitropoliei Chișinău și a întregii Moldovei, Vă informăm, că începând cu data de 10 mai 2020, în contextul stării de urgență cauzate de virusul Covid -19, slujbele ciclului liturgic (oficierea serviciilor divine sau altor manifestații religioase) vor fi desfășurate strict în aer liber (curțile bisericilor, mănăstirilor, altor culte religioase) cu paticiparea credincioșilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.03.2020   
Accesări: 297
Publicat: 09.03.2020   
Accesări: 300
Publicat: 05.03.2020   
Accesări: 297
Publicat: 03.03.2020   
Accesări: 219
Publicat: 03.03.2020   
Accesări: 295
Studiul „Generații și Gen” este primul și cel mai complex studiu demografic desfășurat în Republica Moldova, care va cerceta schimbările demografice, procesele de îmbătrânire, numărul dorit de copii, evoluția în structura familiei și alte aspecte importante din viața de zi cu zi a oamenilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.02.2020   
Accesări: 274
10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate: Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2020   
Accesări: 662
Urmare Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.250 din 09.08.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”, Consiliul raional Leova anunţă desfăşurarea concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” pentru rezultatele anului 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.02.2020   
Accesări: 252
Publicat: 04.02.2020   
Accesări: 258
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în legătură cu deplasarea ciclonului atlantic, pe teritoriul țării se prevăd condiții meteo complicate, vor cădea precipitații puternice sub formă de ploaie, cu trecere în ninsori (7-17 l/m2), izolat foarte puternice (20-25 l/m2), pe firele electrice și crengi depuneri complexe. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2020   
Accesări: 327
Publicat: 19.01.2020   
Accesări: 565
Daca ai donat vreodata sange... n-o să primeşti pentru asta o medalie, ci doar recunoştinţa vreunui bolnav. Dacă n-ai donat niciodată sânge... nu eşti cel mai rău om din lume, dar ar fi bine sa o faci, pentru tine, daca nu pentru alţii. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.01.2020   
Accesări: 404
În conformitate cu prevederile pct.2;3 art.45 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, dispoziția președintelui raionului nr. 04 din 11 ianuarie 2019, Consiliul Raional Leova se convoacă la data de 15.01.2020, orele 10:00 în şedinţă extraordinară, Citeşte mai mult...
Publicat: 24.12.2019   
Accesări: 406
În incinta Consiliului Raional Leova, sala mare de şedinţe et.II, la data de la data de 26 decembrie 2019, ora 10.00, domnul Pavel VOICU, Ministru al Afacerilor Interne va efectua o vizită de lucru şi audienţă a cetăţenilor Raionului Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.12.2019   
Accesări: 565
Vineri, 20 decembrie 2019, cu începere de la orele 10.00, în incinta Consiliului Raional LEOVA, sala mare de sedinte, Asociația Naționala a Apicultorilor din RM (ANARM) în comun cu proiectul USAID „Agricultura Performanta din Moldova” (APM) și Direcția Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru întru realizarea proiectului „Activitatea demonstrativă și de instruire pentru implementarea stupilor apicoli verticali pe rama de 3/4” organizează seminar. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.12.2019   
Accesări: 428
În conformitate cu art. 45 (3) al Legii privind APL nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi a dispoziţiei preşedintelui raionului nr 253, din 13.12.2019 la data de 19.12.2019, orele 10-00, în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional, Consiliul Raional Leova se va convoca în şedinţă extraordinară a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.12.2019   
Accesări: 676
Consiliul raional Leova invită producătorii locali să participe cu stand-ul colectiv al consiliului la cea de-a XIX-a ediție a Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova” în perioada 29 ianuarie - 02 februarie 2020 Citeşte mai mult...
Publicat: 05.12.2019   
Accesări: 641
Duminică, 8 decembrie 2019, în incinta căminului cultural din s. Romanovca, la Festivalul raional al colectivelor de teatru, ediția a III-a, 2019. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 174

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90906   Total ieri: 295   Total azi: 227