Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
Apel de Propuneri!!!
Publicat: 30.09.2019   

      La data de 02 octombrie 2019, în incinta Universității de Stat din Moldova, blocul central, sala Senatului cu începere de la 09.30, șeful Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru, dl Nicolae Tomșa  va prezenta  în cadrul Conferinței Științifice Internaționale material cu tematica  "Cernoziomurile Est Europene – 140 de ani după V. Dokuceaev". În acest context vă propunem spre discuție și înaintare de propunerI, vizavi de problema abordată.

 

Studiu de caz al problemelor funciare în raionul Leova

   Rezumat

     Studiul a fost realizat în perioada 2018-2019 în cadrul Strategiei Naționale de Implicare în soluționarea problemelor Pământului, susținut de Coaliția Internațională a Pământului. Studiul se bazează pe analiza situației existente a erorilor din raionul Leova. Studiul demonstrează că datele prezentate de administrația publică locală nu întotdeauna corespund cu situația în realitate și procentul erorilor diferă substanțial între localități. Astfel, este necesar să se realizeze acțiuni urgente de soluționare a problemelor, inclusiv în cadrul proiectului Băncii Mondiale care este în curs de implementare.

   Cuvinte cheie: proprietari, erori, privatizare, fermieri, interviu.

Introducere

    Procesul de privatizare a terenurilor agricole a avut loc în două etape între anii 1990 și 2001. Ca urmare, pe baza titlurilor de proprietate, populația rurală a primit în proprietate privată terenuri agricole. Deși terenurile au fost distribuite corect, majoritatea parcelelor s-au dovedit a fi mici, iar proprietatea - fragmentată. Principalele realizări ale Programului național funciar au fost: crearea unui cadru instituțional al unităților cadastrale, înființarea unui sistem informațional cadastral și privatizarea terenurilor agricole. Deși s-au întreprins măsuri de soluționare a problemelor legate de proprietatea funciară și accesul la terenurile proprii, există încă multe probleme cu care se confruntă proprietarii de terenuri.

 

MATERIALE ȘI METODE

   Studiul s-a realizat în baza datelor administrației publice locale, vizitarea și chestionarea unui eșantion reprezentativ ale autorităților locale. Spectrul de metode utilizate pentru identificarea percepțiilor și barierelor au fost următoarele: interviuri semi-structurate, discuții în grupuri focale, plimbări transversale și analiza SWOT.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

     Datele prezentate de autoritățile publice locale relevă faptul că doar în două localități ale raionului: Filipeni și Hănășenii Noi, sunt probleme majore cu legate de proprietatea funciară și accesul la terenuri. (Tabelul 1.)

       Vizitarea și chestionarea unui eșantion reprezentativ din șapte localități a raionului a demonstrat că datele prezentate de administrația publică locală nu întotdeauna corespund cu situația în realitate. În unele localități suprafața terenului alocat în natură care nu corespunde cu titlul de proprietate este de câteva ori mai mare (Tabelul 2).

 

Tabelul 1. Corespunderea titlului de proprietate (TP) cu terenul alocat în natură în raion, ha

 

Localitatea

Suprafața

Totală, ha

Suprafața care corespunde TP, ha

Suprafața care NU corespunde TP, ha

Culturi anuale

 

Vii

Livezi

Altele

Subtotal

Culturi anuale

Vii

Livezi

Subtotal

ha

%

ha

%

Tomai

3155

2800

329

8

5

3142

99,6

13

-

-

13

0,4

Sărăteni

862

638

184

20

2

843

98

18

-

-

18

2

Sărățica Nouă

1520

1191

264

53

13

1520

100

-

-

-

-

-

Cazangic

1755

1604

31

12

35

1682

96

55

14

4

73

4

Sarata Nouă

1587

1381

152

27

25

1587

100

-

-

-

-

-

Romanovca

1363

672

411

-

-

1083

79

280

-

-

280

21

Tigheci

2307

2086

116

-

70

2272

98,5

-

35

-

35

1,5

Filipeni

2687

1369

118

-

-

1587

59

980

120

-

1100

41

Cupcui

1959

1760

47

71

82

1959

100

-

-

-

-

-

Tomaiul Nou

1683

1534

104

39

6

1650

98

33

-

-

33

2

Sarata Răzeși

1137

1120

10

2

5

1137

100

-

-

-

-

-

Iargara

1753

1629

18

1

85

1733

99

20

-

-

20

1

Borogani

3946

3605

294

38

9

3946

100

-

-

-

-

-

Covurlui

1581

1516

30

16

19

1581

100

-

-

-

-

-

Sîrma

969

877

5

11

73

966

99,7

3

-

-

3

0,3

Băiuș

1057

950

17

6

81

1054

99,7

3

-

-

3

0,3

Orac

1067

733

157

8

123

1021

96

46

-

-

46

4

Hănășenii Noi

1006

675

16

-

-

691

69

310

-

4

314

31

Tochile Răducani

1908

1703

39

22

144

1908

100

-

-

-

-

-

Vozniseni

2059

1967

1

18

53

2039

99

20

-

-

20

1

Beștemac

1501

1308

47

63

83

1501

100

-

-

-

-

-

Ceadîr

1082

847

200

10

25

1082

100

-

-

-

-

-

Cneazevca

1822

1447

-

285

90

1822

100

-

-

-

-

-

Colibabovca

1146

823

217

41

14

1095

96

-

26

25

51

4

Leova

1390

1149

183

14

44

1390

100

-

-

-

-

-

 

Tabelul 2. Procentul de erori în localitățile intervievate din raionul Leova

Nr.

Localitatea

Numărul de proprietari

Procentul de erori

Numărul proprietarilor care se confruntă cu erorile

1

comuna Tigheci

1200

20

240

2

comuna Hănășenii Noi

1300

70

910

3

satul Filipeni

3000

80

2400

4

Satul Colibabovca

600

30

180

5

Satul Orac

500

15

75

6

Comuna Cazangic

612

7

43

7

satul Hănăsesii Noi

700

64

447

 

     Unele persoane intervievate, crezând că cele mai multe probleme în domeniu sunt în localitatea lor, au întrebat "Mai este alt sat în Moldova care are atâtea probleme cu Pământul?", altele au menționat: "Cea mai mare bogăție care o avem este Pământul, dar nu putem face moștenirea, deoarece noi avem pământ într-un loc, iar titlu de proprietate de proprietate e pe alt teren, unde sunt alți oameni. Foarte mult vrem să facem moștenirea acum, cât încă suntem în viață, să le dăm ceva copiilor".

În localitățile raionului au fost depistate mai multe subtipuri de erori (Tabelul 3), care necesită diferite acțiuni pentru a fi soluționate.

 

Tabelul 3. Tipul problemei / erorii în localitățile raionului Leova

 

Nr.

Tipul problemei/ erorii

Localității

 

1

 

 

 

  1. Sunt cazuri când proprietarul terenului deține titlul de proprietate a terenului într-un loc, dar terenul agricol alocat în natură se află în alt loc (locația terenului nu coincide)
  2. Sunt cazuri când pentru același teren agricol există două titluri de proprietate pe numele a două persoane diferite
  3. Terenurile agricole la unii proprietari conform titlurilor de proprietate au nimerit în fâșiile forestiere, pe drumuri sau în pădure

comuna Tigheci

satul Filipeni

satul Orac

comuna Tigheci

satul Filipeni

comuna Tigheci

satul Filipeni

satul Colibabovca

2

Locația unor case nu coincide cu titlul de proprietate

comuna Tigheci

3

Problema delimitării terenurilor cu Moldsilva (terenurile au fost transmise către Moldsilva temporar pentru restabilirea pădurilor sau sădirea pădurilor noi dar Moldsilva refuză să restituie terenurile menționate și din acest caz există litigii)

comuna Tigheci

comuna Cazangic

satul Colibabovca

4

Perdelele forestiere au fost date la ICAS să le restabilească, dar ICAS a curățit dar nu a restabilit și practic perdelele forestiere au fost distruse

comuna Tigheci

5

Nu este stație de epurare și toate deșeurile, scurgerile pătrund în pământ, în apa subterană sau râu, fapt care dăunează foarte grav sănătății locuitorilor

comuna Tigheci

6

Nu este gunoiște autorizată, este aproape de sat sau este aglomerată.

comuna Tigheci

7

Terenurile agricole, grădinile nu sunt înregistrate la cadastru sau nu au fost eliberate titluri de proprietate

comuna Hănășenii Noi

satul Filipeni

comuna Cazangic

satul Orac

8

Diferă suprafața terenului indicată în titlul de proprietate cu terenul alocat în natură

comuna Hănășenii Noi

satul Colibabovca

satul Orac

9

Sunt cazuri când oameni dețin titlurile de proprietate a terenurilor, dar de facto nu știu unde se află terenurile lor

satul Filipeni

10

Unii locuitori ai satului care au avut în posesie terenurile agricole au plecat peste hotare și nu au fost o perioadă lungă de timp în țară. Când ei au revenit în sat ei au aflat că o companie viti-vinicolă a plantat pe terenurile lor vița de vie fără acordul proprietarilor. O parte din aceste terenuri compania le-a vândut dar nu se știe în baza căror documente.

satul Filipeni

11

La unele persoane au fost repartizate terenurile cu solurile sărate din acesta cauza ei nu pot să lucreze pământurile sau să le transmită în arendă

satul Filipeni

12

Suprapunerea terenurilor

comuna Cazangic

13

Sunt cazuri când oficial un teren agricol este înscris în baza de date a cadastrului pe un proprietar, dar de facto acest teren este împărțit de doi proprietari

satul Orac

 


CONCLUZII

      S-au făcut multe erori în timpul privatizării terenurilor agricole și punerea în aplicare a legislației ceea ce a compromis parțial reformele agricole, terenurile alocate în natură nu întotdeauna corespund cu cele indicate în titlul de proprietate și lipsește mecanismul de soluționare a problemelor. Studiul demonstrează că datele prezentate de administrația publică locală nu întotdeauna corespund cu situația în realitate și procentul erorilor diferă substanțial între localități. Astfel, în satul Filipeni 80% din titlurile de proprietate nu corespund cu terenul alocat în natură, iar în satul Romanovca, sunt circa 20 % de erori. Este necesar ca reprezentanții administrației publice locale să cerceteze detaliat situația și să pregătească informații actualizate, astfel ca toate erorile existente din localitățile raionului să fie soluționate în cadrul Proiectului Băncii Mondiale de înregistrare a terenurilor și de evaluare a proprietăților.

 

 


Accesări: 154


Alte Anunțuri

Publicat: 18.10.2019   
Accesări: 50
Agenții economici din teritoriul raionului Leova, care pe parcursul anului 2018 s-au implicat sau au desfășurat activități social corporative, pot participa la Concursul Național IMM – Model sustenabil de Responsabilitate Socială”, ediția a X-a. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.10.2019   
Accesări: 30
Publicat: 03.10.2019   
Accesări: 133
Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Vă invită la Campionatul Raional la Lupte Libere - ediția 2019, care va avea loc în comuna Cazangic, la data de 13 octombrie 2019, începând cu ora 10.00. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.09.2019   
Accesări: 116
Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova, Biblioteca Publică raională ”Valeriu Matei” or. Leova, invită copiii la întâlnire cu poetul, traducătorul și editorul Constantin Dragomir. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.09.2019   
Accesări: 133
Agenția pentru Eficiență Energetică anunță deschiderea apelului pentru propunerile de proiecte în cadrul Programului “Clean Technology Innovation Programme for SMEs and Start-ups in the Republic of Moldova”. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.09.2019   
Accesări: 153
Avem deosebita plăcere de a vă invita, Duminică, 22 septembrie 2019, începând cu ora 10.00, stadionul orășenesc Leova, la ,,Campionatul raional la mini-fotbal, ediția 2019". Citeşte mai mult...
Publicat: 10.09.2019   
Accesări: 180
Consiliul Raional Leova, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, are deosebita plăcere să vă invite la evenimentul de lansare oficială a apeductului magistral Leova-Iargara, implementat cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova), prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL). Citeşte mai mult...
Publicat: 09.09.2019   
Accesări: 167
În conformitate cu art. 45 (3) al Legii privind APL nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi a dispoziţiei preşedintelui raionului nr. 176, din 06.09.19 Vă aducem la cunoştinţă că la data de 12.09.2019, orele 10-00, în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.09.2019   
Accesări: 133
Stimați locuitori ai raionului Leova! Vă aducem la cunoștință că, Centrul de Instruire și Producție Cahul va desfășură instruirea și atestarea personalului care deservește obiectele asupra cărora se răsfrânge ,,Legea cu privire la securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase". Citeşte mai mult...
Publicat: 03.09.2019   
Accesări: 143
Şcoala de Arte pentru copii „Petru şi Ion Teodorovici ” or. Leova anunţă primirea elevilor pentru anul de studii 2019-2020, la mai multe specialități. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.08.2019   
Accesări: 178
Publicat: 26.07.2019   
Accesări: 278
Eveniment organizat de către consultanții proiectului „Linia de Creditare EU4BUSINESS-BERD” în încinta Consiliului raional, în sala mare de ședințe la data de 1 august 2019, ora 14:00. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.06.2019   
Accesări: 399
În conformitate cu art. 45 (3) al Legii privind APL nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi a dispoziţiei preşedintelui raionului nr 114, din 20.06.19 Vă aducem la cunoştinţă că la data de 27.06.2019, orele 10-00, în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.06.2019   
Accesări: 395
Conform datelor statistice colectate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI de la începutul lunii iunie, pe teritoriul Republicii sunt înregistrate 18 cazuri de înec, dintre care 2 copii. Majoritatea cazurilor de înec au fost înregistrate în bazinele acvatice care nu sunt destinate înotului sau agrementului acvatic, precum şi în locurile cu curenţi rapizi de apă a rîurilor, care nu au amenajate spaţii speciale pentru scăldat şi nu sunt supravegheate de servicii abilitate de salvare. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.06.2019   
Accesări: 424
Publicat: 03.06.2019   
Accesări: 340
La 5 iunie Spitalul Raional Leova marchează Ziua Mondială a Donatorului cu genericul ,,Sânge sigur pentru toțiʺ, care are drept scop creșterea gradului de conștientizare a populației asupra necesității donării voluntare de sânge pentru salvarea a milioane de vieți, cât și motivarea donatorilor să continue să doneze sânge și, totodată, să motiveze oamenii sănătoși să se alăture și să devină donator. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.05.2019   
Accesări: 577
Vă invităm la Evenimentul de prezentare publică a Profilurilor Investiționale ale raionului Leova, elaborate în cadrul proiectului „Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru promovarea afacerilor și investițiilor”. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.05.2019   
Accesări: 630
Școala de Arte ”Petru și Ion Aldea – Teodorovici” or. Leova Vă invită la concertul de totalizare și ultimul sunet, care se va desfășura la data de 29 mai 2019, în incinta Consiliului Raional Leova, sala mare, începând cu ora 16:00. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.05.2019   
Accesări: 1188
La data de 18 mai 2019 începând cu ora 11:00, Consiliul Raional Leova, Direcția Învățământ din subordinea Consiliului Raional Leova, Secția administrativ-militară, vă invită la acțiunile dedicate ”Zilei Recrutului”, pe stadionul orășenesc Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.05.2019   
Accesări: 1208
La data de 19 MAI 2019, ora 09:30, în incinta Casei de Cultură orășenești din or. Leova se va desfășura Ediția a XII-a a Festivalului - Concurs Regional ,,ECOUL DE LA BAȘTINĂ”, în memoria cantautorilor băștinași Petre Teodorovici și Ion Aldea- Teodorovici. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 145

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90846   Total ieri: 153   Total azi: 167