Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
Consiliul Raional Leova se convoacă la data 24 septembrie în ședință ordinară.
Publicat: 18.09.2020   

    În conformitate cu prevederile pct.2;3 art.45 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, dispoziția președintelui raionului nr. 158 din 14.09.2020 ,,Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional” şi în baza Programului de activitate al Consiliului pentru anul 2020, la data de 24 septembrie 2020, ora 10.00, Consiliul Raional Leova se convoacă în şedinţa ordinară ,  cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la nivelul pregătirii economiei şi instituţiilor sociale ale raionului      către perioada de toamnă - iarnă 2020 – 2021.

Raportor: Ilie Condrea, șeful Direcției Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor

2. Cu privire la activitatea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate.

Raportor: Lilia Cozma, șef-adjunct Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Leova, secretarul comisiei

3. Cu privire la activitatea Echipei mobile din subordinea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Leova.

Raportor: Sergiu Postică, șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Leova

4. Cu privire la relansarea procesului educațional în anul de studii 2020-2021 în toate instituțiile școlare din raionul Leova.

Raportor: Alexandru Gospodinov, șef Direcția Învățământ a Consiliului raional

5. Cu privire  la monitorizarea răspândirii infecției Covid-19 pe teritoriul raionului Leova.

Raportor: Vladimir Cernouțan, șeful IMSP Centrul de Sănătate Leova

6. Cu privire la situația în domeniul agricol în raion urmare a secetei din toamna-vara anului agricol 2019-2020 și măsurile de depășire a crizei în sectorul agrar.

Raportor: Nicolae  Tomșa, șeful Direcției Agricultură, Relații Funciare și Mediu

7. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Asociația Obștească ,,Forța Susținerii” și Consiliul Raional Leova.

Raportor: Nicolae Prițcan, preşedintele raionului Leova

8. Cu privire la aprobarea materialelor privind hotarele administrativ-teritoriale ale localităților raionului Leova.

Raportor: Nicolae  Tomșa, șeful Direcției Agricultură, Relații Funciare și Mediu

9.  Cu privire la aprobarea  tarifului pentru energia termică pe biomasă.

Raportor: Rodica Hasan, vicepreşedintele raionului Leova.

10. Cu privire la schimbarea categoriei de destinație a terenului.

Raportor: Rodica Hasan, vicepreşedintele raionului Leova.

11. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale.

Raportor: Nicolae Prițcan, preşedintele raionului Leova

12. Cu privire la aprobarea Regulamentului  privind organizarea şi funcţionarea

Serviciului social ,,Pachet alimentar unic”.

Raportor: Sergiu Postică, șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Leova

13. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport.

Raportor: Tatiana Samoilenco, șeful Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport.

14. Cu privire la stabilirea taxei pentru studii și pentru transportarea elevilor la  Școala de Arte ,,Petru și Ion Teodorovici”or.Leova.

Raportor : Tatiana Samoilenco, şeful Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport.

15. Cu privire la acordarea scutirii de plată pentru studii la Şcoala de Arte „Petru şi Ion Teodorovici” pentru anul de studii 2020- 2021.

Raportor: Tatiana Samoilenco, şeful Direcției Cultură, Turism, Tineret şi Sport.

16. Cu privire la organizarea transportării elevilor  la Școala de Arte ”Petru și Ion Teodorovici” din localitățile raionului.

Raportor: Tatiana Samoilenco, şeful Direcției Cultură, Turism, Tineret şi Sport.

17. Cu privire la acceptarea primirii în proprietate a unor bunuri.

Raportor: Alexandru Gospodinov, șef Direcția Învățământ a Consiliului raional

18. Cu privire la darea în locaţiune.

Raportor: Nicolae Prițcan, preşedintele raionului Leova

19. Cu privire la delegarea unor atribuții suplimentare președintelui raionului.

Raportor: Nicolae Prițcan, preşedintele raionului Leova

20. Cu privire la confirmarea în funcție și conferirea gradului de calificare.

Raportor: Nicolae Prițcan, preşedintele raionului Leova

21. Cu privire la modificarea  deciziei nr. 3.7 din 25.06.2020„Cu privire la transmiterea în comodat””.

Raportor: Nicolae Prițcan, preşedintele raionului Leova

22. Cu privire amplasarea filialei Iargara a Școlii de Arte ”Ion și Petru Teodorovici”.

Raportor: Nicolae Prițcan, preşedintele raionului Leova

23. Cu privire la constituirea comisiei de disciplină pentru funcțiile publice de conducere.

Raportor: Nicolae Prițcan, preşedintele raionului Leova

24. Сu privire la vânzarea unor  mijloace fixe aflate la balanța Consiliului raional Leova.

Raportor: Nicolae Prițcan, preşedintele raionului Leova

25. Cu privire la transmiterea  unor  costuri de balanță  de la Direcția Cultură Turism Tineret și Sport a Consiliului  raional   Leova.

Raportor: Tatiana Samoilenco, şeful Direcției Cultură, Turism, Tineret şi Sport.

26. Cu privire la premiere.

Raportor: Elena Copoţ, secretarul Consiliului raional.          

27. Cu privire la acordarea unei îndemnizații.

Raportor: Elena Copoţ, secretarul Consiliului raional.          

28. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional nr. 2.5 din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului Consiliului raional pe anul 2020”.

Raportor: Maria Dubceac, şeful Direcţiei Finanţe.

29. Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare din componenta raională  pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general.

Raportor: Nicolae Prițcan, preşedintele raionului Leova

30. Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare din soldul disponibil a Consiliului Raional Leova.

Raportor: Maria Dubceac, şeful Direcţiei Finanţe

31. Cu privire la numirea unui consilier cu dreptul de a semna deciziile Consiliului raional în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a le semna.

Raportor: Elena Copoţ, secretarul Consiliului raional.          

 


Accesări: 565


Alte Anunțuri

Publicat: 15.02.2021   
Accesări: 112
În conformitate cu prevederile pct.2;3 art.45 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019 şi în baza Programului de activitate al Consiliului pentru anul 2021, la data de 25.02.2021 Consiliul Raional Leva se convoacă în şedinţa ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.12.2020   
Accesări: 247
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Leova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.12.2020   
Accesări: 731
n conformitate cu prevederile pct.2;3 art.45 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, dispoziția președintelui raionului nr. 203 din 30.11.2020 ,,Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional” şi în baza Programului de activitate al Consiliului pentru anul 2020, la data de 10 decembrie 2020, ora 10.00, Consiliul Raional Leova se convoacă în şedinţa ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.11.2020   
Accesări: 482
Lansarea oficială a primei platforme de expoziții virtuale din Republica Moldova www.virtual-fairs.md și a invitației de înscriere la primul eveniment ”Expo Business Moldova 2020”. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.11.2020   
Accesări: 451
Publicat: 05.11.2020   
Accesări: 415
Consiliul Raional Leova și Direcția Agricultură, Relații Funciare și Mediu îndeamnă Întreprinderile Industriale, Gospodăriile Țărănești și de fermieri, persoanele fizice producători de Vin să prezinte rodul muncii și măiestriei lor – ,,Vinul”, la Concursul raional „Cel mai bun vin Tulburel - 2020”. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.10.2020   
Accesări: 460
Publicat: 13.10.2020   
Accesări: 386
Conform Hotărârii Guvernului nr. 695 din 11 iulie 2018 ,,Privind aprobarea unor înlesniri sociale suplimentare victimelor represiunilor politice” a fost aprobat noul model de legitimație pentru victimele represiunilor politice. În scopul implementării Hotărârii Guvernului menționate, a fost elaborată Instrucțiunea privind stabilirea mecanismului de evidență și distribuire a legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice, prin Ordinul Ministrului Sănătății Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 1284 din 9 noiembrie 2018. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.10.2020   
Accesări: 423
În conformitate cu propunerea Comisiei Economice Europene a ONU şi concomitent cu statele membre ale Uniunii Europene, Guvernul Republicii Moldova comunică - la data de 25 octombrie 2020, ultima duminică a lunii octombrie, la ora 3.00, pe întreg teritoriul republicii va avea loc trecerea la timpul “de iarnă” prin transferul acelor ceasornicului cu o oră înapoi - ora 3:00 devine ora 2:00. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.09.2020   
Accesări: 415
Publicat: 22.07.2020   
Accesări: 829
Asociația Muzicală Corală în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării organizează în perioada 30 iulie - 15 august 2020, Concursul național „La La Play Voices”, care vine să selecteze cei mai talentați copii/tineri din țară în cadrul proiectului de incluziune socială prin muzică, în cadrul a 17 audiții, în 17 raioane. Concursul este dedicat copiilor/tinerilor ce au talent și capacități muzicale, cu vârsta de 10 - 16 ani. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.07.2020   
Accesări: 608
Publicat: 09.07.2020   
Accesări: 622
Publicat: 06.07.2020   
Accesări: 657
Asociația Obștească ,,MCL-SIAS Moldova”, reprezentanța oficială a Patronatului SIAS Italia, oferă servicii gratuite cetățenilor moldoveni care muncesc sau au muncit oficial în Italia. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.06.2020   
Accesări: 892
În conformitate cu prevederile pct.2;3 art.45 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, dispoziția președintelui raionului nr. 114 din 15 iunie 2020, Consiliul Raional Leova se va convoca la data de 25.06.2020, orele 10:00 în şedinţă ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.06.2020   
Accesări: 611
Consiliul Raional Leova, Direcția de Învățământ din subordinea Consiliului raional susține Campania Națională „Donează un computer pentru educație” . Citeşte mai mult...
Publicat: 31.05.2020   
Accesări: 728
Publicat: 28.05.2020   
Accesări: 757
Publicat: 19.05.2020   
Accesări: 748
Publicat: 18.05.2020   
Accesări: 586
Consiliul Raional Leova, anunță prelungirea termenului de participare la concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii al anului 2019”. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 193

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90777   Total ieri: 312   Total azi: 98