Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
Consiliul Raional Leova se convoacă la data de 21 septembrie 2023, în ședință ordinară.
Publicat: 11.09.2023   

Stimați locuitori ai raionului Leova,

  Vă informămcă Consiliul Raional Leova se convoacă la data de 21 septembrie  2023, la orele 10:00, în şedinţă ordinară,  cu următoarea ordine de zi: 

1. Cu privire la nivelul de pregătire a economiei și a sferei sociale a raionului pentru activitate în perioada de toamnă – iarnă 2023 – 2024.

Raportor: Nadejda Canațui, șefa Direcţiei Economie, Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea Investiţiilor

2. Cu privire la încorporarea în rândurile Forțelor Armate a Republicii Moldova în perioada octombrie 2023 – ianuarie 2024.

Raportor: Tataru Ion, șeful Secţiei administrativ-militare ( l.d.p. Leova)                                          3. Cu privire la desfășurarea controlului medical și trecerea în evidență militară a tinerilor născuți în anul 2007 în raionul Leova.

Raportor: Tataru Ion, șeful Secţiei administrativ-militare ( l.d.p. Leova )

4. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanța de judecată.

Raportor: Prițcan Nicolae, președintele raionului 

5. Cu privire la transmiterea în comodat  unor  suprafețe din  construcția Consiliului raional Leova.

Raportor: Prițcan Nicolae, președintele raionului    

6. Cu privire la darea în locaţiune a unor suprafețe din imobilul Consiliului raional  Leova.

Raportor: Prițcan Nicolae, președintele raionului 

7. Сu privire la vânzarea unui   mijloc de transport aflat la balanța  IMSP Centrul de Sănătate Sărăteni.

Raportor: Buză Ana, șefa IMSP Centrul de Sănătate Sărăteni. 

8. Cu privire acceptarea cu titlul gratuit a bunurilor din proprietatea statului, administrarea Ministerului Educației  și Cercetării în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II Consiliul Raional Leova.

Raportor: Aliona Carafizi, șefa Direcției Învățământ

9. Cu privire la deschiderea unei singure clase de liceu.

Raportor: Aliona Carafizi, șefa Direcției Învățământ

10. Cu privire la reorganizarea prin fuziune a  IP Gimnaziul Sărata Nouă.

Raportor: Aliona Carafizi, șefa Direcției Învățământ

11. Cu privire la lichidarea IP ”Școala Primară  Băiuş”.

Raportor: Aliona Carafizi, șefa Direcției Învățământ

12. Cu privire la lichidarea IP ”Școala Primară  Beştemac ”

Raportor: Aliona Carafizi, șefa Direcției Învățământ

13. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2022 al  ÎM Centrul Stomatologic Raional Leova.

Raportor: Diaconu Vitalie, administrator-interimar ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Leova”

14. Cu privire la primirea bunurilor, lucrărilor, serviciilor, îmbunătățirilor.

Raportor: Porubin Valeriu, manager de proiect

15. Cu privire la aprobarea Planului de asigurare a durabilității proiectului ”Construcția apeductului magistral R34- Cupcui- Sarata Nouă”

Raportor: Porubin Valeriu, manager de proiect.

16. Cu privire la încetarea mandatului de vicepreședinte al raionului Leova înainte de termen.

Raportor: Prițcan Nicolae, președintele raionului 

17. Cu privire la încetarea mandatului de vicepreședinte al raionului Leova înainte de termen.

Raportor: Prițcan Nicolae, președintele raionului 

18. Cu privire la confirmarea  în funcție și conferirea gradului de calificare.

Raportor: Prițcan Nicolae, președintele raionului 

19. Cu privire la premiere.

Raportor: Elena Copoţ, secretara Consiliului raional.

20. Cu privire la acordarea îndemnizaţiei unice aleșilor locali.

Raportor: Elena Copoţ, secretara Consiliului raional.

21. Cu privire la modificarea deciziei nr.8.30 din 16.12.2021  “Cu privire la numirea în funcția publică de conducere în legătură cu împlinirea vârstei de 63 ani a dlui Tomșa Nicolae.

Raportor: Prițcan Nicolae, președintele raionului 

22. Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu.

Raportor: Prițcan Nicolae, președintele raionului

23. Cu privire la transmiterea unui lot de teren aferent construcției.

Raportor: Tomșa Nicolae, șeful DARFM

24. Cu privire la transmiterea  în proprietate a unor bunuri.

Raportor: Screlea Elena, contabil-șef aparatul președintelui raionului

25. Cu privire la stabilirea taxei lunare pentru instruire și pentru transportarea elevilor la Școala de Arte ,,Petru și Ion Teodorovici” pentru anul de studii 2023-2024.

Raportor: Samoilenco Tatiana,  șefa Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport

26. Cu privire la  aprobarea volumului suplimentar de ore cadrelor didactice și cadrelor didactice cu funcții de conducere a Școlii de Arte.

Raportor: Samoilenco Tatiana,  șefa Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport

27. Cu privire la aprobarea Acordului de Colaborare între Consiliul raional Leova și AO Fotbal Club “Constructorul-Leova”.

Raportor: Prițcan Nicolae, președintele raionului 

28. Cu privire la modificarea deciziei nr.1.16 din 09.02.2023Cu privire la optimizarea rețelei școlare”.

Raportor: Aliona Carafizi, șefa Direcției Învățămân

29. Cu privire la modificarea deciziei nr.1.16 din 09.02.2023 5.2 din 06.12.2018 “Cu privire la aprobarea districtelor  școlare a școlilor de circumscripție din raion”.

Raportor: Aliona Carafizi, șefa Direcției Învățământ

30. Cu privire la prelungirea  termenului contractelor de locațiune  cu beneficiarii de locuințe sociale.

Raportor: Prițcan Nicolae, președintele raionului 

31. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale.

Raportor: Prițcan Nicolae, președintele raionului 

32. Cu privire  la modificarea bugetului Consiliului Raional pentru anul 2023.

Raportor: Dubceac Maria, șefa Direcției Finanțe

33. Cu privire la corelarea bugetului Consiliului raional cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023.

Raportor: Dubceac Maria, șefa Direcției Finanțe

34. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general.

Raportor: Aliona Carafizi, șefa Direcției Învățământ

35. Cu privire suspendarea activității.

Raportor: Elena Copoţ, secretara Consiliului raional

36. Cu privire la optimizarea rețelei școlare.

RaportorAliona Carafizi, șefa Direcției Învățămân

37. Cu privire la numirea unui consilier cu dreptul de a semna deciziile Consiliului raional în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a le semna.

Raportor: Elena Copoţ, secretara Consiliului raional.

 Şedinţa va avea loc în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional, etajul II și este publică.

 

Accesări: 1400


Alte Anunțuri

Publicat: 19.07.2024   
Accesări: 36
Materialul a fost elaborat de Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, cu suportul financiar oferit de Guvernul Elveției în cadrul Proiectului „Sprijin pentru guvernanța diasporei, migrației și dezvoltării prin îmbunătățirea cadrului politic și instituțional” din cadrul Programului „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova”, faza a III-a. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.05.2024   
Accesări: 316
Publicat: 22.03.2024   
Accesări: 1083
Proiectele de decizii incluse în ordinea de zi pot fi vizualizate și consultate pe pagina oficială a Consiliului Raional Leova www.leova.md, rubrica Transparență decizională, secțiunea Proiecte de decizii spre consultare. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.03.2024   
Accesări: 1038
rivind selectarea beneficiarilor finali de grâu alimentar din rezervele de stat în cantitate de 22956,723 tone, în vederea împrospătării cu decalaj în timp. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2024   
Accesări: 1071
Şedinţa va avea loc în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional, etajul II și este publică. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.03.2024   
Accesări: 411
Dacă ai o vârstă cuprinsă între 18-60 ani, vină cu un act de identitate, ori alt document ce include codul personal, la data de 13 martie 2024, în incinta IMSP Spitalul Raional Leova pentru a dona sânge. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.03.2024   
Accesări: 637
La turneu vor concura 6 echipe din: orașul Leova, sat Colibabovca, sat Tomaiul Nou, sat Cîmpul Drept, orașul Cantemir și Cahul. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.03.2024   
Accesări: 599
În program, vor evolua colectivele artistice de elevi și profesori ai școlii, iar clasa Arte Plastice va vernisa expoziția lucrărilor elevilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.03.2024   
Accesări: 429
Raionul Leova dispune de un potențial enorm de dezvoltare prin investiții. Așezarea geografică prielnică, la intersecția celor mai mari artere rutiere naționale și regionale, existența pe teritoriul raionului a căii ferate și a nodului feroviar Iargara, punctul de trecere a frontierii de stat către UE - Leova (MD) – Bumbăta (RO). Citeşte mai mult...
Publicat: 27.02.2024   
Accesări: 416
28 februarie 2024, ora 13.00, Muzeul de Istorie și Etnografie, orașul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.02.2024   
Accesări: 537
Proiectele de decizii incluse în ordinea de zi pot fi vizualizate și consultate pe pagina oficială a Consiliului Raional Leova www.leova.md, rubrica Transparență decizională, secțiunea Proiecte de decizii spre consultare. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.02.2024   
Accesări: 532
Proiectele de decizie pot fi consultate accesând linkul - http://leova.md/index.php?pag=news&id=786&rid=3129&l=ro . Şedinţa va avea loc în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional, etajul II și este publică. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.02.2024   
Accesări: 458
Se menționează: Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) este o structură funcțională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, fără personalitate juridică, având drept scop coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.02.2024   
Accesări: 646
Programul „EU4Moldova: Comunități Locale” organizează o sesiune de informare în care va fi prezentată informația pentru APL-urile din raionul Leova, cu privire la suport pentru scrierea proiectelor si depunerea acestora pentru diferire fonduri disponibile, suportul oferit pentru scrierea proiectelor si depunerea acestora este achitat din sursele Programului „EU4Moldova: Comunități Locale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.12.2023   
Accesări: 1178
Proiectele de decizii incluse în ordinea de zi pot fi vizualizate pe pagina oficială a Consiliului Raional Leova www.leova.md, rubrica Transparență decizională, secțiunea Proiecte de decizii spre consultare. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.12.2023   
Accesări: 1169
Publicat: 13.12.2023   
Accesări: 1085
Consiliul Raional Leova la data de 16 decembrie 2023, ora 10.00 se convoacă în ședință extraordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.12.2023   
Accesări: 553
Vă informăm despre întrunirea repetată a Consiliului Raional Leova în ședință de constituire, la data de 12 decembrie 2023, ora 10:00,. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.12.2023   
Accesări: 514
Vă informăm despre întrunirea repetată a Consiliului Raional Leova în ședință de constituire, la data de 08 decembrie 2023, ora 10:00. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.12.2023   
Accesări: 883
Întrunirea Consiliului Raional Leova în ședință de constituire, la data de 04 decembrie 2023, ora 10:00. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 320

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2024 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90849   Total ieri: 826   Total azi: 170