Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de șef secția Administrație Publică în cadrul aparatului președintelui raionului
Publicat: 06.02.2017   

ANUNŢ

Consiliul Raional Leova

anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice

 temporar vacante de șef secția Administrație Publică în cadrul aparatului președintelui raionului

 

Scopul general al funcţiei:

        Coordonarea şi asigurarea ajutorului metodologic primăriilor din raion în problemele administraţiei publice, asigurarea pregătirii materialelor pentru şedinţele consiliului raional, asigurarea și organizarea optimă a seminarelor de instruire și a vizitelor reprezentanților APC în teritoriu.

Sarcinile de bază:

- Elaborarea proiectelor de decizii ale Consiliului raional și proiectelor de dispoziții ale președintelui raionului.

- Redactarea și sistematizarea materialelor pentru ședințele consiliului raional, întocmirea materialelor ce urmează a fi examinate la ședințele consiliului raional, conform domeniului de competență.

- Acordarea asistenței metodologice primăriilor și consiliilor locale în organizarea și desfășurarea ședințelor consiliilor locale.

- Organizarea și desfășurarea activităților întru promovarea politicii de stat în domeniul aplicării corecte a actelor normative, principiilor administrației publice și exercitarea competențelor autorității raionale.

- Organizarea și desfășurarea întrunirilor cu reprezentanții APC, primarii și funcționarii publici din primăriile raionului în scopul identificării necesităților acordării ajutorului metodic în organizarea și desfășurarea ședințelor consiliului local.

Condiţii de participare la concurs:

 

Condiţii de bază:

-  deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

-   cunoașterea limbii de stat la nivel avansat și  limbii ruse la nivel de comunicare citit/scris/vorbit;
-   are capacitate deplină de exerciţiu; 
-   nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
-   are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
-   în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i s-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
-  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă,  în domeniul Administrație Publică, Juridic, sau alte studii superioare de licentă relevante.

Vechime în domeniu: 2 ani experiență

Cunoştinţe:

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice;

Cunoaşterea programelor de operare la calculator: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

Cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat: citit/scris/vorbit;

Cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat: citit/scris/vorbit/

Abilităţi:

Lucrul în echipă, planificarea, organizarea, analiza şi sinteza, elaborarea documentelor, instruirea, motivarea, mobilizarea, soluţionarea problemelor în domeniu, comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente: 

Respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune dosarul pentru concurs personal/prin poştă/prin e-mail. Dosarul urmează să conţină:

a)      formularul de participare;

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi sau/de specializare;

d)      copia carnetului de muncă;

e)      declrația pe propria răspundere;

f)        cazier judiciar;

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Bibliografia concursului:

 

·        Constituţia Republicii Moldova

·        Acte normative în domeniul serviciului public

-       Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public;

-       Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-       Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-       Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

-       Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

-       Hotărîrea Guvernului nr.618 din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice și de dispoziție și Instrucțiunii-tip cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate și ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova; 

·       Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

-       Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

-       Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

-       Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

 

 

Actele necesare pentru participare la concurs pot fi depuse pînă la data de 22.02.2017 ora 17.00.

Contacte: tel:(0263) 2-20-48; 2-20-58

E-mail: larisacazan@mail.ru

Adresa poştală: or. Leova str. Independenţei, 5

Persoană de contact: Cazan Larisa


Accesări: 2154


Alte Anunțuri

Publicat: 25.02.2020   
Accesări: 16
10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate: Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2020   
Accesări: 84
Urmare Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.250 din 09.08.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”, Consiliul raional Leova anunţă desfăşurarea concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” pentru rezultatele anului 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.02.2020   
Accesări: 25
Publicat: 04.02.2020   
Accesări: 95
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în legătură cu deplasarea ciclonului atlantic, pe teritoriul țării se prevăd condiții meteo complicate, vor cădea precipitații puternice sub formă de ploaie, cu trecere în ninsori (7-17 l/m2), izolat foarte puternice (20-25 l/m2), pe firele electrice și crengi depuneri complexe. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2020   
Accesări: 136
Publicat: 19.01.2020   
Accesări: 284
Daca ai donat vreodata sange... n-o să primeşti pentru asta o medalie, ci doar recunoştinţa vreunui bolnav. Dacă n-ai donat niciodată sânge... nu eşti cel mai rău om din lume, dar ar fi bine sa o faci, pentru tine, daca nu pentru alţii. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.01.2020   
Accesări: 205
În conformitate cu prevederile pct.2;3 art.45 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, dispoziția președintelui raionului nr. 04 din 11 ianuarie 2019, Consiliul Raional Leova se convoacă la data de 15.01.2020, orele 10:00 în şedinţă extraordinară, Citeşte mai mult...
Publicat: 24.12.2019   
Accesări: 228
În incinta Consiliului Raional Leova, sala mare de şedinţe et.II, la data de la data de 26 decembrie 2019, ora 10.00, domnul Pavel VOICU, Ministru al Afacerilor Interne va efectua o vizită de lucru şi audienţă a cetăţenilor Raionului Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.12.2019   
Accesări: 373
Vineri, 20 decembrie 2019, cu începere de la orele 10.00, în incinta Consiliului Raional LEOVA, sala mare de sedinte, Asociația Naționala a Apicultorilor din RM (ANARM) în comun cu proiectul USAID „Agricultura Performanta din Moldova” (APM) și Direcția Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru întru realizarea proiectului „Activitatea demonstrativă și de instruire pentru implementarea stupilor apicoli verticali pe rama de 3/4” organizează seminar. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.12.2019   
Accesări: 232
În conformitate cu art. 45 (3) al Legii privind APL nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi a dispoziţiei preşedintelui raionului nr 253, din 13.12.2019 la data de 19.12.2019, orele 10-00, în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional, Consiliul Raional Leova se va convoca în şedinţă extraordinară a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.12.2019   
Accesări: 403
Consiliul raional Leova invită producătorii locali să participe cu stand-ul colectiv al consiliului la cea de-a XIX-a ediție a Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova” în perioada 29 ianuarie - 02 februarie 2020 Citeşte mai mult...
Publicat: 05.12.2019   
Accesări: 412
Duminică, 8 decembrie 2019, în incinta căminului cultural din s. Romanovca, la Festivalul raional al colectivelor de teatru, ediția a III-a, 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.12.2019   
Accesări: 204
La data de 15 decembrie 2019 ora 09.00, în incinta sălii de sport a Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu" or. Leova se va desfășura Campionatul raional la Baschet, ediția 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.11.2019   
Accesări: 444
Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova invită amatorii de șah la Campionatul raional la Șah - ediția 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.11.2019   
Accesări: 525
La data de 18 noiembrie, curent în regiunea de dezvoltare Sud a fost lansat Programul de granturi locale în cadrul proiectului Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.11.2019   
Accesări: 707
În conformitate cu dispoziţia preşedintelui raionului Leova nr. 225, din 18.11.2019 Vă aducem la cunoştinţă că la data de 22.11.2019, orele 10-00, în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.11.2019   
Accesări: 277
Publicat: 05.11.2019   
Accesări: 517
Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concursul de selectare a reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Citeşte mai mult...
Publicat: 04.11.2019   
Accesări: 454
La data de 10 noiembrie 2019, ora 10.00 în incinta căminului cultural din s. Romanovca se va desfășura ediția a I -a a Festivalului Regional de umor ,,Păcală și Tândală", organizat de către Secția Cultură Turism, Tineret și Sport Leova, sub egida Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.10.2019   
Accesări: 553
Consiliul Raional Leova și Direcția Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru îndeamnă Întreprinderile Industriale, Gospodăriile Țărănești și de fermieri, persoanele fizice producători de Vin din cadrul raionului Leova să prezinte rodul muncii și măiestriei lor – ,,Vinul”, la Concursul raional „Polobocul de Aur - 2019”. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 166

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90930   Total ieri: 351   Total azi: 251