Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef adjunct direcție/ șef secție în carul direcției
Publicat: 15.02.2017   

A N U N Ț

DIRECȚIA ECONOMIE DEZVOLTAREA TERITORIULUI ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR

anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de  șef adjunct direcție/ șef secție în carul direcției

Scopul general al funcției:

- Promovarea  politicii de Stat  la nivel raional în domeniul socio-economic, consolidarea capacităților administrației publice raionale și locale în vederea dezvoltării economice durabile.

Sarcinile de bază:

- Asigurarea elaborării și realizării programelor, direcțiilor prioritate și de perspectivă a dezvoltării socio-economice a raionului.

- Asigurarea realizării politicii de stat și a strategiilor regionale și locale de susținere în dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Gestionarea bazei de date în domeniul mediului de afaceri local.

- Identificarea surselor de finanțare interne și externe, atragerea investițiilor și monitorizarea implementării acestora.

- Participarea la elaborarea și implementarea programelor curente și de perspectivă ale Consiliului raional în domeniul eficienței energetice.

- Asigurarea managementului secției și raportări.

 

Condiții de participare la concurs:

Condiții de bază:

-  deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

-  cunoașterea limbii de stat la nivel avansat și  limbii ruse la nivel de comunicare;
-  are capacitate deplină de exerciţiu; 
-  nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
-  are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
-  în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i s-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
-  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerințe specifice:

Studii :  Superioare, de licenţă  în domeniul: Economiei.

Vechimea în domeniu:  2 ani experiență profesională în domeniu

Cunoştinţe:

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice;

Abilități de cunoaștere a calculatorului;

Cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională: citit/scris/vorbit; a limbii ruse : citit/scris/vorbit/;

Abilităţi:

Lucrul în echipă, elaborarea documentelor, instruirea, motivarea, mobilizarea, soluţionarea problemelor, comunicarea eficientă.

 

 

 

Atitudini/Comportamente: 

Respect faţă de oameni; incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune dosarul pentru concurs personal/prin poştă/prin e-mail. Dosarul urmează să conţină:

a)      formularul de participare;

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/ sau de specializare;

d)      copia carnetului de muncă;

e)      cazierul judiciar;

f)        declarația pe propria răspundere;

Bibliografia concursului

 

-         Constituția Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public;

-         Legea nr.158 din 04.07. 2008 cu privire la funcția public și statutul funcționarului public;

-         Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

-         Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-         Legea nr.90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;

-         Legea nr.190I din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

Acte normative în domeniul administrației publice

-         Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația public locală;

-         Legea nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ- teritorială a Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul de specialitate

-         Legea Republicii Moldova nr.721 din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcții;.

-         Legea Republicii Moldova nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea social a persoanelor cu dezabilități;

-         Legea Republicii Moldova nr.131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice;

      -  HG RM nr.285 din 23 mai 1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;

-         HG RM nr.936 din 16.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcții;

-         HG RM nr.329 din 23.04.2009 privind aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcție;

      -    Legea Nr. 135 din 14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată;

      -    Legea Nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior;

      -    Legea Nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;

Actele necesare pentru participare la concurs pot fi depuse pînă la data de  22.02.2017 ora 17.00.               

Contacte: tel: (0263) 22190;

Adresa poştală: or. Leova str. Independenţei, 5

Persoană de contact: Condrea Ilie 


Accesări: 2277


Alte Anunțuri

Publicat: 25.02.2020   
Accesări: 16
10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate: Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2020   
Accesări: 85
Urmare Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.250 din 09.08.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”, Consiliul raional Leova anunţă desfăşurarea concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” pentru rezultatele anului 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.02.2020   
Accesări: 25
Publicat: 04.02.2020   
Accesări: 95
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în legătură cu deplasarea ciclonului atlantic, pe teritoriul țării se prevăd condiții meteo complicate, vor cădea precipitații puternice sub formă de ploaie, cu trecere în ninsori (7-17 l/m2), izolat foarte puternice (20-25 l/m2), pe firele electrice și crengi depuneri complexe. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.01.2020   
Accesări: 136
Publicat: 19.01.2020   
Accesări: 284
Daca ai donat vreodata sange... n-o să primeşti pentru asta o medalie, ci doar recunoştinţa vreunui bolnav. Dacă n-ai donat niciodată sânge... nu eşti cel mai rău om din lume, dar ar fi bine sa o faci, pentru tine, daca nu pentru alţii. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.01.2020   
Accesări: 205
În conformitate cu prevederile pct.2;3 art.45 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, dispoziția președintelui raionului nr. 04 din 11 ianuarie 2019, Consiliul Raional Leova se convoacă la data de 15.01.2020, orele 10:00 în şedinţă extraordinară, Citeşte mai mult...
Publicat: 24.12.2019   
Accesări: 228
În incinta Consiliului Raional Leova, sala mare de şedinţe et.II, la data de la data de 26 decembrie 2019, ora 10.00, domnul Pavel VOICU, Ministru al Afacerilor Interne va efectua o vizită de lucru şi audienţă a cetăţenilor Raionului Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.12.2019   
Accesări: 373
Vineri, 20 decembrie 2019, cu începere de la orele 10.00, în incinta Consiliului Raional LEOVA, sala mare de sedinte, Asociația Naționala a Apicultorilor din RM (ANARM) în comun cu proiectul USAID „Agricultura Performanta din Moldova” (APM) și Direcția Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru întru realizarea proiectului „Activitatea demonstrativă și de instruire pentru implementarea stupilor apicoli verticali pe rama de 3/4” organizează seminar. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.12.2019   
Accesări: 232
În conformitate cu art. 45 (3) al Legii privind APL nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi a dispoziţiei preşedintelui raionului nr 253, din 13.12.2019 la data de 19.12.2019, orele 10-00, în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional, Consiliul Raional Leova se va convoca în şedinţă extraordinară a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.12.2019   
Accesări: 403
Consiliul raional Leova invită producătorii locali să participe cu stand-ul colectiv al consiliului la cea de-a XIX-a ediție a Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova” în perioada 29 ianuarie - 02 februarie 2020 Citeşte mai mult...
Publicat: 05.12.2019   
Accesări: 412
Duminică, 8 decembrie 2019, în incinta căminului cultural din s. Romanovca, la Festivalul raional al colectivelor de teatru, ediția a III-a, 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.12.2019   
Accesări: 204
La data de 15 decembrie 2019 ora 09.00, în incinta sălii de sport a Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu" or. Leova se va desfășura Campionatul raional la Baschet, ediția 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.11.2019   
Accesări: 444
Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova invită amatorii de șah la Campionatul raional la Șah - ediția 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.11.2019   
Accesări: 525
La data de 18 noiembrie, curent în regiunea de dezvoltare Sud a fost lansat Programul de granturi locale în cadrul proiectului Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.11.2019   
Accesări: 707
În conformitate cu dispoziţia preşedintelui raionului Leova nr. 225, din 18.11.2019 Vă aducem la cunoştinţă că la data de 22.11.2019, orele 10-00, în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.11.2019   
Accesări: 277
Publicat: 05.11.2019   
Accesări: 517
Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concursul de selectare a reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Citeşte mai mult...
Publicat: 04.11.2019   
Accesări: 454
La data de 10 noiembrie 2019, ora 10.00 în incinta căminului cultural din s. Romanovca se va desfășura ediția a I -a a Festivalului Regional de umor ,,Păcală și Tândală", organizat de către Secția Cultură Turism, Tineret și Sport Leova, sub egida Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.10.2019   
Accesări: 553
Consiliul Raional Leova și Direcția Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru îndeamnă Întreprinderile Industriale, Gospodăriile Țărănești și de fermieri, persoanele fizice producători de Vin din cadrul raionului Leova să prezinte rodul muncii și măiestriei lor – ,,Vinul”, la Concursul raional „Polobocul de Aur - 2019”. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 166

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90942   Total ieri: 351   Total azi: 263