Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcţia Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor
Direcţia Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor
În atenția Agenților Economici!
Publicat: 22.08.2018   

       Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor a Consiliului raional Leova vă informează că,

           Camera de Comerț și Industrie a RM,  împreună cu  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Finanțelor și Proiectul "Reforma structurală în ÎPT" GIZ a reușit să obțină primele realizări în domeniul facilităților fiscale pentru Agenții Economici ce implementează programele de formare profesională prin învățământ dual: Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzătorHotărârea Guvernului cu nr. 693 din 11 iulie 2018  a fost publicată în MO nr. 295-308 din 10 august 2018.

     Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activităţile de întreprinzător conţine:

  • cap. V, secţiunea a 12-a "Deducerea cheltuielilor pentru organizarea procesului de instruire a ucenicilor în programe de formare profesională tehnică prin învatamânt dual".

     Deducerea cheltuielilor pentru organizarea procesului de instruire a ucenicilor în programele de formare profesională prin învățământ dual:

1. Angajatorul este în drept să deducă cheltuielile legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual, inclusiv cele legate de:

a) remunerarea (salariul sau retribuția pe contractele de prestări servicii) maiștrilor-instructori în producție și salariile ucenicilor;

b) asigurarea ucenicilor cu materialele necesare pentru instruirea practică (în special, unelte și materiale consumabile) și cu echipamente, după caz;

c) alte cheltuieli legate de punerea la dispoziție și întreținerea spațiilor de instruire a ucenicilor.

2.  Deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct.72 al prezentului Regulament se permite la prezentarea următoarelor documente confirmative:

a) ordinul intern al angajatorului care specifică lista ucenicilor admiși la programul de formare profesională tehnică prin învățământ dual;

b) acordul de cooperare încheiat între agent economic și instituția de învățământ profesional tehnic;

c) contractul de ucenicie în învățământ dual încheiat între agent economic și ucenic;

d) contractul, factura sau alte documente care confirmă costurile suportate de agent economic în legătură cu programul de formare profesională tehnică prin învățământ dual respectiv.

  Această realizare, este un pas practic important, care Va aduce claritate că fiecare leu investit de întreprindere în programele de învățământ dual se deduce din venitul impozabil.

   Suplimentar vă informăm că, este pusă în discuție și modalitatea cu referire subvenționarea/ susţinerea Agenților Economici pentru locurile de muncă/ ucenicie create.

       Tot ce se face, se face pentru ca Agenții Economici să beneficieze de suport în buna desfășurare a programelor de formare profesională în dual. În luna septembrie se va organiza o ședință cu contabilii companiilor și reprezentanții Serviciului Fiscal, Ministerul Finanțelor pentru a le explica modalitatea de reflectare și deducere a cheltuielilor respective.

         Cele relatate mai sus, reprezintă primele realizări obținute ca urmare a eforturilor depuse în domeniul facilităților fiscale pentru agenții economici ce implementează programele de formare profesională prin învățământ dual.

 Alte Direcţia Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor

Publicat: 15.11.2018   
Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor vă informează despre inițiativa Uniunii Europene de a sprijini companiile moldovenești în dezvoltarea capacităților de export pe piețele Uniunii Europene prin intermediul proiectului „Sprijin pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA (Zona de Liber Schimb Aprofundat și Corspunzător) în Republica Moldova” . Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2017   
Prin prezenta, Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor a Consiliului raional Leova, vă informează că Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA). Citeşte mai mult...
Publicat: 21.03.2017   
În perioada 14-18 martie 2017, delegația din raionul Leova a întreprins o vizită de lucru în regiunea Lublin, Polonia. În componența delegației au fost atît specialiști în administrația publică cît și agenți economici din cadrul raionului Citeşte mai mult...
Publicat: 06.03.2017   
Publicat: 02.03.2017   
La data de 28 februarie 2017 în sala mică de şedinţe a Consiliului raional Leova s-a desfăşurat şedinţa comisiei pentru pregătirea economiei şi sferei sociale în perioada toamnă-iarnă 2016-2017, convocată în conformitate cu Decizia nr.4.1 din 29.09.2016 a Consiliului raional „Cu privire la nivelul de pregătire a economiei şi instituţiilor sociale ale raionului către perioada de toamnă-iarnă 2016-2017”. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2017   
Publicat: 15.12.2016   
PROPUNERI PRIVIND ÎNCORPORAREA MĂSURILOR DE ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ÎN STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A RAIONULUI LEOVA PENTRU ANII 2015-2020. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.09.2016   
La data de 13 septembrie 2016 în sala mare a Consiliului Raional Leova a fost organizat de către DEDTAI un seminar cu privire la informarea și consultarea primarilor localităților raionului Leova, directorilor de instituții, agenților economici și a personalului tehnic de exploatarea sistemelor de încălzire, despre pregătirea sistemelor de alimentare cu gaze a instituțiilor către activitatea în perioada toamnă-iarnă 2016-2017. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.07.2016   
La 31 martie 2016 în raionul Leova a avut loc lansarea proiectului ,, Construcția locuințelor sociale în or. Leova, str.Varlaam 1”.Scopul proiectului este reconstrucția pînă la finele anului 2017 a patru blocuri a obiectului nefinalizat Maternitate în or.Leova a IMSP Spitalul Raional Leova cu punerea în funcțiune a 92 apartamente. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.04.2016   
Anexă nr. 8 la decizia Consiliului raional Leova nr. 3.1 din 12.11.2015 Citeşte mai mult...
Publicat: 25.03.2015   
Publicat: 17.03.2015   
Publicat: 30.01.2015   

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90735   Total ieri: 224   Total azi: 56