Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcţia Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor
Direcţia Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor
Locuinţe sociale în oraşul Leova
Publicat: 13.07.2016   

La 31 martie 2016 în raionul Leova a avut loc lansarea proiectului ,, Construcția locuințelor sociale în or. Leova, str.Varlaam 1”.

Scopul proiectului este reconstrucția pînă la finele anului 2017 a patru blocuri a obiectului nefinalizat Maternitate în or.Leova a IMSP Spitalul Raional Leova cu punerea în funcțiune a 92 apartamente.

Locuințele sociale sunt construite în cadrului unui proiect implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BCE).

Valoarea totală a proiectului este estimat la  3.443.490 euro, dintre care:

-  Constribuția Consiliului raional Leova: 1.241.835 euro.

-  Contribuția Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei fiind de: 2.201.655 euro.

Contribuția Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei este acordată sub formă de împrumut pe termen lung , cu o perioadă de rambursare de 20 ani și perioadă de grație de 5 ani.

Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor a Consiliului raional Leova acumulează de la administrațiile publice locale de nivelul I informații cu privire la numărul de persoane/familii luate la evidență, ca persoane care necesită alocarea locuințelor sociale.

La moment pe șantierul de construcție se execută următoarele lucrări:

-  Lucrări de construcție a pereților interiori;

-  Lucrări de asigurare a imobilelor cu rețele de apă și canalizare (etapa unu);

-  Lucrări de asigurare a imobilelor cu rețele de gaze naturale;

-  Lucrări de instalare a acoperișului șarpant pentru două blocuri;

-  Lucrări de termoizolare a fațadelor;

-  Lucrări de instalare a ferestrelor;

-  Lucrări de instalare a sistemului de ventilare;

-  Executarea stratului termoizolant la pardosele, etc..

În urma implementării proiectului familiile social-vulnerabile cu mulţi copii, persoane cu dizabilităţi, tineri specialiști medici, profesori și asistenți sociali vor beneficia gratuit de locuinţe sociale.

Construcția locuințelor sociale are scopul de a îmbunătăți şi dezvolta fondul de locuinţe date în chirie pentru familiile social-vulnerabile aflate în prezent în imposibilitatea de a avea acces la condiţii de trai satisfăcătoare. Beneficiarii vor fi selectaţi de autoritățile publice locale, care vor examina cererile depuse de solicitanți, vor verifica legalitatea actelor justificative, vor urmări dacă solicitanții întrunesc condiţiile şi vor acorda punctaj conform criteriilor de selectare.

La acordarea locuințelor sociale autoritățile publice locale se vor conduce  de ,, Regulamentul privind modul şi condiţiile de desfăşurare a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II”, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării regionale și Construcțiilor nr.75 din 14 mai 2014.

Locuinţele construite prin intermediul Proiectului vor fi repartizate beneficiarilor de către autorităţile publice locale în baza unui contract de locațiune, încheiat pe o perioadă determinată de timp. Prin contract se vor stabili condiţiile de locaţiune, tarifele, drepturile şi obligaţiile fiecăreia din părţi.
 Alte Direcţia Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor

Publicat: 15.11.2018   
Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor vă informează despre inițiativa Uniunii Europene de a sprijini companiile moldovenești în dezvoltarea capacităților de export pe piețele Uniunii Europene prin intermediul proiectului „Sprijin pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA (Zona de Liber Schimb Aprofundat și Corspunzător) în Republica Moldova” . Citeşte mai mult...
Publicat: 22.08.2018   
Camera de Comerț și Industrie a RM, împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Finanțelor și Proiectul "Reforma structurală în ÎPT" GIZ a reușit să obțină primele realizări în domeniul facilităților fiscale pentru Agenții Economici ce implementează programele de formare profesională prin învățământ dua Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2017   
Prin prezenta, Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor a Consiliului raional Leova, vă informează că Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA). Citeşte mai mult...
Publicat: 21.03.2017   
În perioada 14-18 martie 2017, delegația din raionul Leova a întreprins o vizită de lucru în regiunea Lublin, Polonia. În componența delegației au fost atît specialiști în administrația publică cît și agenți economici din cadrul raionului Citeşte mai mult...
Publicat: 06.03.2017   
Publicat: 02.03.2017   
La data de 28 februarie 2017 în sala mică de şedinţe a Consiliului raional Leova s-a desfăşurat şedinţa comisiei pentru pregătirea economiei şi sferei sociale în perioada toamnă-iarnă 2016-2017, convocată în conformitate cu Decizia nr.4.1 din 29.09.2016 a Consiliului raional „Cu privire la nivelul de pregătire a economiei şi instituţiilor sociale ale raionului către perioada de toamnă-iarnă 2016-2017”. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2017   
Publicat: 15.12.2016   
PROPUNERI PRIVIND ÎNCORPORAREA MĂSURILOR DE ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ÎN STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A RAIONULUI LEOVA PENTRU ANII 2015-2020. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.09.2016   
La data de 13 septembrie 2016 în sala mare a Consiliului Raional Leova a fost organizat de către DEDTAI un seminar cu privire la informarea și consultarea primarilor localităților raionului Leova, directorilor de instituții, agenților economici și a personalului tehnic de exploatarea sistemelor de încălzire, despre pregătirea sistemelor de alimentare cu gaze a instituțiilor către activitatea în perioada toamnă-iarnă 2016-2017. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.04.2016   
Anexă nr. 8 la decizia Consiliului raional Leova nr. 3.1 din 12.11.2015 Citeşte mai mult...
Publicat: 25.03.2015   
Publicat: 17.03.2015   
Publicat: 30.01.2015   

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90730   Total ieri: 224   Total azi: 51