Prima pagină  »  Raionul Leova  »  Istoria
Istoria

Raionul Leova din punct de vedere administrativ – teritorial datează din anul 1940. În acestă perioadă a fost constituit Sovietul Raional de Deputaţi ai Poporului din Raionul Leova în cadrul Republicii Sovietice  Socialiste Moldoveneşti.

Odată cu începerea celui de al II-lei război mondial, în anul 1941  Sovietul Raional de Deputaţi ai Poporului din Raionul Leova  şi-a încheiat activitatea.

La data de 16 iunie  1944 în baza Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM s-a constituit Sovietul Raional de Deputaţi ai Poporului din Raionul Leova Republica Sovietică Socialistă  Moldova. 

În anul 1947 pentru prima dată au avut loc alegeri în sovetele raionale, săteşti şi orăşeneşti. Sesiunea organizatorică a Sovietului Raional Leova a fondat Comitetul Executiv al Sovietului raional, respectiv cu secţii şi comisii permanente.

Odată cu aprobarea noii Constituţii începînd cu data de 07 octombrie 1977, Comitetul Executiv Raional Leova de deputaţi ai oamenilor muncii se numeşte  Comitetul Executiv  al Sovietului  Raional Leova de Deputaţi ai Poporului  RSSM. 

În conformitate cu Hotărîrea Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM nr.3713-XI din 27 ianuarie 1990 a fost format Prezidiul Sovietului raional de deputaţi ai poporului, care funcţiona conform Regulamentului provizoriu al prezidiilor Sovietelor raionale şi orăşeneşti aprobat prin Hotărîrea Sovietului Suprem al RSSM din 28 iulie 1990, nr.209.

Prevederile Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova din 10 iulie 1991 privind bazele autoadministrării locale a determinat reorganizarea Sovietului Raional în Consiliul raional, ca urmare prezidiul fiind desfiinţat. Respectiv Sovietele săteşti au devenit consilii ale comunelor şi satelor din raionul Leova.

Conform Legii Republicii Moldova  din 12 noiembrie 1998 nr.191-XIV privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova  Comitetul Executiv Raional Leova şi-a încetat activitatea.

Conform Legii Republicii Moldova nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.382 din 31.03.2003  privind  instituirea comisiei de lichidare a judeţelor şi formarea  raioanelor, teritoriul Republicii Moldova, a fost organizat sub aspect administrativ în unităţi administrativ-teritoriale: raioane, oraşe, comune, sate. Conform acestei organizări, a fost constituit pentru prima dată Consiliul Raional Leova.

În rezultatul alegerilor locale din anul 2011 a fost constituită  componenţa  Consiliului Raional Leova.

 


Prima pagină  »  Raionul Leova  »  Istoria

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2024 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90867   Total ieri: 826   Total azi: 188